Ministranti

Ministranti

Ministranti ve Zlíně

Aktuální informace

Zveme nové i dřívější kluky do služby ministranta...

Ministrantská schůzka proběhne v sobotu 16. prosince 2023 v 9 hodin na faře. Začneme v kostele a potom se přesuneme na faru na misijní tvoření. S bílými ministranty čekateli budeme procházet v kostele liturgii.

Termíny dalších ministrantských schůzek v roce 2024 vždy
v sobotu v 9 hodin na faře

....

 

Petr Chvatík ([email protected]), P. Ivan Fišar ([email protected])

 

Adventní soutěž s vlčím doupětem a o. Romanem:

Tady postupně uvidíte videa na každý den. Začíná se již první neděli adventní. Zapojte se do soutěže...

Kartičky týkající se této adventní aktivity najdete vždy na celý týden v sakristii v označené krabici a je tam k dispozici i ten plánek.

 

 

 

 

 

Velikonoční triduum

Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

Velikonoční vigilie

Nácviky na Triduum 2023

na Zelený čtvrtek – ve středu 5. 4. v 19:00 (po večerní mši sv.)

na Velký pátek – v pátek 7. 4. v 9:00

na Vigilii Vzkříšení – v sobotu 8. 4. v 9:00

 

V době postní budeme putovat po poušti s Vlčím doupětem

Úvodní video:

 

Další ministrantské akce olomoucké arcidiecéze:

www.ministranti.info.

 

Ministrantské schůzky

Společné ministrantské schůzky „bílých“ a „červených“ ministrantů bývají v sobotu zpravidla po 14 dnech, začátek je vždy v 9 hodin na faře a schůzka trvá asi hodinu a půl.

Zveme mezi sebe také nové ministranty, kteří se přímo v kostele naučí základní ministrantské postoje při mši svaté. Při dalších schůzkách se podle svých schopností postupně seznámí se službami u oltáře.

 

 


Ministranti bílí

Být ministrantem, je náročná služba, protože vyžaduje od mladého člověka mnoho věcí. Nejen umět to, jak se chovat a přisluhovat u oltáře (jak držet misál, podávat konvičky nebo kdy sedět, kdy stát apod.), ale i jak se chovat jako křesťan. Latinské slovo ministrare se dá přeložit jako "sloužit", což znamená Bohu, knězi i lidem. Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

Do této skupiny patří malí chlapci od 1. třídy až do 5. třídy základní škol. Tito nejmladší ministranti jsou oblečeni v bílé albě a kolem pasu mají cingulum v liturgické barvě.

Nejpozději na konci 5. třídy projdou bílí ministranti „postupovou zkouškou“, při které prokážou svoje schopnosti a znalosti, a pokud uspějí, přestoupí mezi červené ministranty. Nejschopnější kluci se mohou pokusit o zvládnutí zkoušek již o rok dříve, ale hodnocení je o to přísnější.

Ministranti červení

Ministrant je chlapec či muž, který jménem věřících slouží knězi u oltáře. Např. drží misál, přináší konvičky, dává znamení zvonkem při proměňování, drží patenu aj. Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

Do této skupiny patří chlapci ze 6.–9. tříd základních škol. Tito ministranti jsou oblečeni v červené klerice a přes ni mají bílou superpelici.

Nejpozději na konci 9. třídy absolvují červení ministranti „postupovou zkouškou“, při které prokážou svoje schopnosti a znalosti, mezi které patří také zvládnutí základních kostelnických služeb, jako je odemknutí kostela a nachystání všeho potřebného ke mši svaté. V případě úspěchu přestoupí mezi černé ministranty, jinak se musejí chybějící znalosti doučit a zkoušku opakovat. Kluci se mohou pokusit o zvládnutí zkoušek již o rok dříve, ale hodnocení je o to přísnější.

Ministranti černí

Do této skupiny patří ministranti od 15 let, kteří kromě ministrování u oltáře mohou také číst čtení a přímluvy. Mají černou kleriku a bílou superpelici.