Ministranti

Ministranti

Akce pro ministranty olomoucké arcidiecéze

Kurz MiniFor (Ministrantská Formace)

Kurz je určen pro všechny ministranty od 14 let, kteří chtějí prohloubit svoje znalosti v oblasti liturgie, duchovního života či vedení ministrantů ve farnosti. Kurz začne v měsíci srpnu 2021. Přihlášky a bližší informace na: www.ministranti.info.

Ministrantská pouť

Na sobotu 4. září 2021 se připravuje v Olomouci Ministrantská pouť. Motto: „Život sv. Jana Sarkandra v 5V“ /Vztah, Víra, Vůle, Věrnost, Vítězství/.

!!! Uvedené akce se uskuteční v případě příznivé epidemiologické situace v ČR !!!

P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro ministranty

Velikonoční triduum

Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

Velikonoční vigilie

Ministrantské schůzky

Společné ministrantské schůzky „bílých“ a „červených“ ministrantů bývají v sobotu zpravidla po 14 dnech, začátek je vždy v 8 hodin na faře a schůzka trvá asi hodinu a půl.

Zveme mezi sebe také nové ministranty, kteří se přímo v kostele naučí základní ministrantské postoje při mši svaté. Při dalších schůzkách se podle svých schopností postupně seznámí se službami u oltáře.

Všichni ministanti jsou také zváni na ranní mši v 6:30, po níž následuje společná snídaně na faře.

Náplň schůzek

  • ministrantská schůzka začíná společnou modlitbou
  • poté se ministranti v sakristii blíže seznámí s určitou službou, kostelním názvoslovím nebo postoji při liturgii, úměrně jejich věku a schopnostem
  • následuje praktický nácvik v kostele, při kterém si danou službu vyzkouší přímo u oltáře
  • poslední část schůzek je věnována hrám, ať už stolním, nebo pohybovým, při kterých se kluci učí vzájemné spolupráci a získavají další znalosti

Během roku také čekají na ministranty různé výlety a jiné společné akce (vánoční bowling, Missa Chrismatis v katedrále apod.).

Kontakt na vedoucího: P. Miroslav Obšivan (obsivan.miroslav@ado.cz)

 

 


Ministranti bílí

Být ministrantem, je náročná služba, protože vyžaduje od mladého člověka mnoho věcí. Nejen umět to, jak se chovat a přisluhovat u oltáře (jak držet misál, podávat konvičky nebo kdy sedět, kdy stát apod.), ale i jak se chovat jako křesťan. Latinské slovo ministrare se dá přeložit jako "sloužit", což znamená Bohu, knězi i lidem. Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

Do této skupiny patří malí chlapci od 1. třídy až do 5. třídy základní škol. Tito nejmladší ministranti jsou oblečeni v bílém a kolem pasu mají cingulum v liturgické barvě.

Nejpozději na konci 5. třídy projdou bílí ministranti „postupovou zkouškou“, při které prokážou svoje schopnosti a znalosti, a pokud uspějí, přestoupí mezi červené ministranty. Nejschopnější kluci se mohou pokusit o zvládnutí zkoušek již o rok dříve, ale hodnocení je o to přísnější.

Ministranti červení

Ministrant je chlapec či muž, který jménem věřících slouží knězi u oltáře. Např. drží misál, přináší konvičky, dává znamení zvonkem při proměňování, drží patenu aj. Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

Do této skupiny patří chlapci ze 6.–9. tříd základních škol. Tito ministranti jsou oblečeni v červené klerice a přes ni mají bílou superpelici.

Nejpozději na konci 9. třídy absolvují červení ministranti „postupovou zkouškou“, při které prokážou svoje schopnosti a znalosti, mezi které patří také zvládnutí základních kostelnických služeb, jako je odemknutí kostela a nachystání všeho potřebného ke mši svaté. V případě úspěchu přestoupí mezi černé ministranty, jinak se musejí chybějící znalosti doučit a zkoušku opakovat. Kluci se mohou pokusit o zvládnutí zkoušek již o rok dříve, ale hodnocení je o to přísnější.

Více o červených ministrantech se dozvíte v následujícím rozhovoru:

Služba ministranta

Jak se stát červeným ministrantem?

Skoro každý ministrant začíná s bílým oblečením. Ve věku asi deseti let ho čeká zkouška z ministrantských znalostí (není to žádná sranda :-) otcové umí být pěkně přísní!). Odměnou za dobře vykonanou zkoušku je postup mezi starší červené ministranty. I když někdo v současnosti chodí už do 6.–9. třídy a dosud neministroval, může se klidně přihlásit mezi červené ministranty a chybějící znalosti určitě brzy dohoní.

Mají ministranti nějaké povinnosti?

Každý ministrant má jednou týdně podle rozpisu službu na mši svaté. Na tuto mši by měl povinně přijít (do služeb se nepočítá neděle). Jinak může přijít na jakoukoliv mši svatou.

Co je na ministrování zajímavého?

Je celkem zvláštní sledovat mši svatou z jiného místa než z kostelních lavic. Navíc při ministrování většinou děláte nějakou činnost a hlavně SLOUŽÍTE BOHU.

Pořádají se pro ministranty i jiné akce než schůzky?

Na Bílou sobotu se po nácviku na noční vigilii koná čištění liturgických pomůcek a za odměnu i svačina. Nebo na Zelený čtvrtek se jezdí do katedrály v Olomouci a tam jsme se účastnili mše svaté s otcem arcibiskupem, při které se světí oleje. Dále se jezdí na kněžská svěcení do Olomouce, na primice, na různé výlety...

Zažívají ministranti někdy při mši trochu legrace?

Zažívají. Jednou se našla moucha v konvičkách, jindy jsme přistihli berušku, jak leze po abaku (abak je odkládací stolek v presbytáři, presbytář je přední část kostela, kde je oltář). Všechny naše legrácky máme sepsané v brožurce Kamarádi ministranti, kterou rádi ukážeme. Společnými silami ji sepsali a ilustrovali čtyři z nás.

Na otázky odpovídal „červený“ ministrant Vojtěch Jurák.

Ministranti černí

Do této skupiny patří ministranti od 15 let, kteří kromě ministrování u oltáře mohou také číst čtení a přímluvy. Mají černou kleriku a bílou superpelici.