Ministranti

Ministranti

Aktuální informace

Zveme nové i dřívější kluky do služby ministranta...

Ministrantská schůzka pro bílé a červené ministranty proběhne v sobotu 21. ledna 2023 v 9 hodin na faře.

Termíny dalších ministrantských schůzek v roce 2023 vždy
v sobotu v 9 hodin na faře

11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3., 22. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6.

 

Petr Chvatík ([email protected]), P. Ivan Fišar ([email protected])

V době adventní se každodenními úkoly přibližujeme blíže k Bohu.

PO 28. 11. – Dnes se více usmívej a popřemýšlej, co ti dělá opravdovou radost!
ÚT 29. 11. – Dnes více děkuj rodičům, ale i těm, kteří jsou kolem tebe.
ST 30. 11. – Dnes navštiv Ježíše ve svatostánku a 5 minut Mu děkuj.
ČT 01. 12. – Dnes radostně pozdravuj lidi, které potkáváš každý den.
PÁ 02. 12. – Dnes ukliď nějaký nepořádek doma, zvláště ve svém pokojíčku
SO 03. 12. – Dnes si přečti aaspoň15 řádků z nějakého evangelia
NE 04. 12. – Dnes si s někým doma (nejlépe se všemi) zahraj deskovou či jinou hru.
PO O5. 12. – Dnes řekni někomu druhému, že ho máš rád.
ÚT 06. 12. – Dnes se pomodli za své zvláště nevěřící spolužáky.
ST 07. 12. – Dnes doma pomoz někomu, aby si mohl odpočinout.
ČT 08. 12. – Dnes běž na mši sv. (v 17 nebo v 18:30) a obětuj ji za mír ve světě.
PÁ 09. 12. – Dnes se pomodli za bývalé ministranty, kteří už nechodí do kostela.
SO 10. 12. – Dnes ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma.
NE 11. 12. – Dnes si najdi a přečti kousek životopisu nějakého světce.
PO 12. 12. – Dnes si najdi 10 minut, které strávíš někde sám a v úplné tichosti.
ÚT 13. 12. – Dnes si urči a zapiš si den, kdy půjdeš v adventu ke zpovědi. Datum:
ST 14. 12. – Dnes se pomodli za papeže, naše biskupy a za kněze v naší farnosti.
ČT 15. 12. – Dnes ráno jdi s radostí na roráty.
PÁ 16. 12. – Dnes se pomodli za své rodiče a sourozence. A moc za ně děkuj!
SO 17. 12. – Dnes si najdi a přečti s rodiči nedělní evangelium, a zamyslete se nad ním.
NE 18. 12. – Dnes po obědě pozvi rodiče (i sourozence) a vzájemně si sdělujte to čeho si na druhých vážíte.
PO 19. 12. – Dnes zatelefonuj nebo navštiv své prarodiče nebo někoho osamělého.
ÚT 20. 12. – Dnes při večerní modlitbě dobře zpytuj své svědomí: lituj, co se ti nepodařilo a děkuj, co jsi dobrého udělal.
ST 21. 12. – Dnes přemýšlej, komu a jak bys mohl pomoci. A pak to udělej!
ČT 22. 12. – Dnes večer si povykládej s mamkou nebo taťkou o jejich dětství, co dělali, co se jim podařilo nebo nepodařilo…
PÁ 23. 12. – Dnes se snaž nikomu neodmlouvat, ale říkat radostně ANO!

 

Dřívější informace....

Akce pro ministranty olomoucké arcidiecéze

Informace na: www.ministranti.info.

 

Velikonoční triduum

Zelený čtvrtek

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

Velikonoční vigilie

Nácviky na Triduum 2022

na Zelený čtvrtek – ve středu 13. 4. v 19:00 (po večerní mši sv.)

na Velký pátek – v pátek 15. 4. v 9:00

na Vigilii Vzkříšení – v sobotu 16. 4. v 9:00

 

Ministrantské schůzky

Společné ministrantské schůzky „bílých“ a „červených“ ministrantů bývají v sobotu zpravidla po 14 dnech, začátek je vždy v 9 hodin na faře a schůzka trvá asi hodinu a půl.

Zveme mezi sebe také nové ministranty, kteří se přímo v kostele naučí základní ministrantské postoje při mši svaté. Při dalších schůzkách se podle svých schopností postupně seznámí se službami u oltáře.

19. 2. 2022 – zážitková schůzka

5. 3. 2022 – naučná schůzka

19. 3. 2022 – zážitková schůzka

2. 4. 2022 – naučná schůzka

16. 4. 2022 – naučná schůzka

30. 4. 2022 – zážitková schůzka

14. 5. 2022 – zážitková schůzka

28. 5. 2022 – naučná schůzka

11. 6. 2022 – zážitková schůzka

25. 6. 2022 – naučná schůzka

 

Náplň schůzek

  • ministrantská schůzka začíná společnou modlitbou
  • poté se ministranti v sakristii blíže seznámí s určitou službou, kostelním názvoslovím nebo postoji při liturgii, úměrně jejich věku a schopnostem
  • následuje praktický nácvik v kostele, při kterém si danou službu vyzkouší přímo u oltáře
  • poslední část schůzek je věnována hrám, ať už stolním, nebo pohybovým, při kterých se kluci učí vzájemné spolupráci a získavají další znalosti

Během roku také čekají na ministranty různé výlety a jiné společné akce (vánoční bowling, Missa Chrismatis v katedrále apod.).

Kontakt na vedoucího: P. Miroslav Obšivan ([email protected])

 

 


Ministranti bílí

Být ministrantem, je náročná služba, protože vyžaduje od mladého člověka mnoho věcí. Nejen umět to, jak se chovat a přisluhovat u oltáře (jak držet misál, podávat konvičky nebo kdy sedět, kdy stát apod.), ale i jak se chovat jako křesťan. Latinské slovo ministrare se dá přeložit jako "sloužit", což znamená Bohu, knězi i lidem. Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

Do této skupiny patří malí chlapci od 1. třídy až do 5. třídy základní škol. Tito nejmladší ministranti jsou oblečeni v bílém a kolem pasu mají cingulum v liturgické barvě.

Nejpozději na konci 5. třídy projdou bílí ministranti „postupovou zkouškou“, při které prokážou svoje schopnosti a znalosti, a pokud uspějí, přestoupí mezi červené ministranty. Nejschopnější kluci se mohou pokusit o zvládnutí zkoušek již o rok dříve, ale hodnocení je o to přísnější.

Ministranti červení

Ministrant je chlapec či muž, který jménem věřících slouží knězi u oltáře. Např. drží misál, přináší konvičky, dává znamení zvonkem při proměňování, drží patenu aj. Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

Do této skupiny patří chlapci ze 6.–9. tříd základních škol. Tito ministranti jsou oblečeni v červené klerice a přes ni mají bílou superpelici.

Nejpozději na konci 9. třídy absolvují červení ministranti „postupovou zkouškou“, při které prokážou svoje schopnosti a znalosti, mezi které patří také zvládnutí základních kostelnických služeb, jako je odemknutí kostela a nachystání všeho potřebného ke mši svaté. V případě úspěchu přestoupí mezi černé ministranty, jinak se musejí chybějící znalosti doučit a zkoušku opakovat. Kluci se mohou pokusit o zvládnutí zkoušek již o rok dříve, ale hodnocení je o to přísnější.

Více o červených ministrantech se dozvíte v následujícím rozhovoru:

Služba ministranta

Jak se stát červeným ministrantem?

Skoro každý ministrant začíná s bílým oblečením. Ve věku asi deseti let ho čeká zkouška z ministrantských znalostí (není to žádná sranda :-) otcové umí být pěkně přísní!). Odměnou za dobře vykonanou zkoušku je postup mezi starší červené ministranty. I když někdo v současnosti chodí už do 6.–9. třídy a dosud neministroval, může se klidně přihlásit mezi červené ministranty a chybějící znalosti určitě brzy dohoní.

Mají ministranti nějaké povinnosti?

Každý ministrant má jednou týdně podle rozpisu službu na mši svaté. Na tuto mši by měl povinně přijít (do služeb se nepočítá neděle). Jinak může přijít na jakoukoliv mši svatou.

Co je na ministrování zajímavého?

Je celkem zvláštní sledovat mši svatou z jiného místa než z kostelních lavic. Navíc při ministrování většinou děláte nějakou činnost a hlavně SLOUŽÍTE BOHU.

Pořádají se pro ministranty i jiné akce než schůzky?

Na Bílou sobotu se po nácviku na noční vigilii koná čištění liturgických pomůcek a za odměnu i svačina. Nebo na Zelený čtvrtek se jezdí do katedrály v Olomouci a tam jsme se účastnili mše svaté s otcem arcibiskupem, při které se světí oleje. Dále se jezdí na kněžská svěcení do Olomouce, na primice, na různé výlety...

Zažívají ministranti někdy při mši trochu legrace?

Zažívají. Jednou se našla moucha v konvičkách, jindy jsme přistihli berušku, jak leze po abaku (abak je odkládací stolek v presbytáři, presbytář je přední část kostela, kde je oltář). Všechny naše legrácky máme sepsané v brožurce Kamarádi ministranti, kterou rádi ukážeme. Společnými silami ji sepsali a ilustrovali čtyři z nás.

Na otázky odpovídal „červený“ ministrant Vojtěch Jurák.

Ministranti černí

Do této skupiny patří ministranti od 15 let, kteří kromě ministrování u oltáře mohou také číst čtení a přímluvy. Mají černou kleriku a bílou superpelici.