Plán na rok 2023

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 1.1.  Světový den modliteb za mír
 • 7.1.  Tříkrálová sbírka
 • 8.1.  Svátek Křtu Páně
 • 8.1.  Poděkování dobrovolníkům farnosti na Regině
 • 18.1.  Začíná Kurz Alfa na Regině
 • 18.1.  Týden modliteb za jednotu křesťanů  (18.1.-25.1.2023)
 • 21.1.Farní plesání - Kulturní dům Fryšták, skupina Akustika
 • 22.1.  Ekumenická bohoslužba
 • 22.1.  Neděle Božího slova 22. 1. se sbírkou na České Biblické Katolické Dílo
únor
 • 2.2.  Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
 • 11.2.Poslaný žít ve společenství
 • 13.2.  Týden manželství (13.2.-19.2.2023)
 • 14.2.  Setkání lektorů v kostele
 • 17.2.  Modlitba Taizé na faře (od 19.30 v klubu Pod kánoí)
 • 17.2.  Fašank pro děkanátní mládež na Kudlově
 • 18.2.  Hromadné udělování svátosti pomazání nemocných v kostele při mši sv. v 9h (od 8h možnost svátosti smíření)
 • 19.2.Podvečer pro manžele na JS v rámci Týdne manželství
 • 22.2.  Popeleční středa
 • 23.2.Otevřené setkání na Regině
 • 26.2.  1. neděle postní
 • 28.2.  Večer chval v kostele
březen
 • 10.3.  Duchovní obnova pro skauty ve Fryštáku (10.3.-12.3.2023)
 • 25.3.  Poslaný žít ve společenství
 • 25.3.  Duchovní obnova pro manžele
 • 26.3.  Křížová cesta v přírodě
 • 28.3.  Večer chval
duben
 • 1.4.  Postní duchovní obnova pro všechny – Otcovo srdce v Kongresovém centru ve Zlíně
 • 2.4.  Květná neděle
 • 6.4.  Zelený čtvrtek
 • 7.4.  Velký pátek
 • 8.4.  Bílá sobota
 • 9.4.  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 • 11.4.  Radostné velikonoční chvály
 • 16.4.  Neděle Božího milosrdenství
 • 22.4.  Pouť na Butkov
květen
 • 6.5.  Koncert skupiny AG Flek v předvečer pouti
 • 7.5.  Pouť ke sv. Filipu a Jakubovi
 • 13.5.  Poslaný žít ve společenství
 • 14.5.  Svátek matek
 • 15.5.  Týden pro rodinu (15.5.-21.5.2023)
 • 27.5.  Vigilie k Duchu Svatému
 • 28.5.  Slavnost Seslání Ducha Svatého
červen
 • 2.6.  Noc kostelů
 • 4.6.  Slavnost Nejsvětější Trojice, 1. sv. přijímání
 • 8.6.  Slavnost Těla a Krve Páně
 • 18.6.  Den otců
 • 25.6.  Milované město
červenec
 • 1.7.  Farní dovolená v Dolomitech (1.-8. července 2023)
 • 5.7.  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
 • 23.7.  Světový den prarodičů a seniorů (vždy 4.neděli v červenci)
 • 23.7.  Pouť ke sv. Anně v Jaroslavicích
 • 24.7.  Duchovní obnova pro maminky (24.7.-27.7.2023) Odkaz na přihlašování
srpen
 • 1.8.  Světový den mládeže (Lisabon) (1.8.-6.8.2023)
 • 8.8.  Adorační den farnosti. Zapisování na modlitební stráž v sakristii nebo na webu https://www.farnostzlin.cz/rezervace_casova.php
 • 13.8.  Poutní mše svatá u kaple Panny Marie na zlínských Pasekách bude slavena v neděli 13. srpna 2023 v 9.30 hod. Těšíme se na setkání a současně zveme i na následující již tradiční občerstvení ke skautské klubovně na konečné MHD (linka č. 33).
 • 15.8.  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 • 17.8.  Od 17. do 19. srpna proběhne ve Vsetíně už 13. ročník multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Detailní program a vstupenky naleznete na www.festivalunited.cz
 • 24.8.  Chvály nad městem se společenstvím Invite v Jaroslavicích.
 • 26.8.  Zejména rodiny s dětmi jsou zvány na tradiční arcidiecézní pouť, která se v sobotu 26. srpna uskuteční na Svatém Hostýně. Letos se zaměří zejména na osobu arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Mše svatá na venkovním pódiu začíná v 10.15 hod. a celebrovat ji bude biskup Antonín Basler. Ve 12.30 hod. následuje divadélko pro děti a od 13.00 do 14.45 hod. na děti čekají soutěžní stanoviště. Doprovodný program nabídne adoraci a růženec, skákací hrad, autíčka nebo stánek Matice svatohostýnské s úkoly a soutěžemi. V 15.15 hod. pak akci uzavře společná modlitba, závěrečné požehnání a losování hlavních cen.
září
 • 3.9.  V neděli 3. září budeme všem školákům žehnat do nového školního roku, budoucí prvňáčci si mohou přinést školní batohy nebo aktovky.
 • 9.9.  Spolčátko pro předškoláky s rodiči, na faře od 9 do 11 h.
 • 11.9.  Od pondělí 11. září začíná výuka náboženství  informace k organizaci šk.roku 2023/24
 • 12.9.  Večer chval s přímluvnou modlitbou v 17.30 v kostele sv. Filipa a Jakuba
 • 15.9.  Modlitba chval s kapelou GedeOn v Parku Komenského. Pořádá NF CREDO, začátek v 19h.
 • 16.9.  Den církevních škol
 • 17.9.  Zahájení skautského roku v kostele sv. Filipa a Jakuba při mši svaté v 8.30
říjen
 • 1.10.  Pouť ke sv. Václavu na Kudlově
 • 2.10.  Zahájení akademického roku
 • 7.10.  Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání (Velehrad)
 • 10.10.  Večer chval s přímluvnou modlitbou v 17.30 v kostele sv. Filipa a Jakuba
 • 14.10.  Spolčátko pro předškoláky s rodiči, na faře od 9 do 11h.
 • 15.10.  Farní drakiáda
 • 21.10.  Misijní tvoření na faře od 9 do 12h.
 • 22.10.  Misijní neděle
 • 25.10.  GODZONE tour - Zlín, Datart aréna
 • 29.10.  Dušičkové pobožnosti na hřbitovech
listopad
 • 12.11.  Pouť k sv. Martinovi na Přílukách
 • 25.11.  Setkání mládeže děkanátu
 • 26.11.  Slavnost Ježíše Krista Krále
prosinec
 • 2.12.  Duchovní obnova pro manžele, vede s P. Antonín Špaček SDB | Centrum pro rodinu Zlín
 • 3.12.  1. neděle adventní – Setkání dětí s Mikulášem v kostele
 • 4.12.  Duchovní obnova pro maminky | Centrum pro rodinu Zlín
 • 8.12.  Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
 • 24.12.  4. neděle adventní – Štědrý den
 • 25.12.  Slavnost Narození Páně
 • 26.12.  Svátek sv. Štěpána – Živý betlém
 • 27.12.  Žehnání vína
 • 31.12.  Svátek Svaté rodiny – Obnova manželských slibů

Pastorační plán – kalendář akcí v Google kalendáři

Tlačítkem v pravém spodním rohu je možné si kalendář integrovat do vlastního Google kalendáře.

 

Celoroční aktivity

Směrnice č. 2/2021 – Pastorační plán Arcidiecéze Olomoucké v PDF