Plán na rok 2021

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 1.1.  Světový den modliteb za mír (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 9.1.Tříkrálová sbírka ONLINE a v kasičkách v kostele (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 10.1.Svátek Křtu Páně (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 18.1.  18.–25. 1. 2021 Týden modliteb za jednotu křesťanů (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 24.1.Ekumenická bohoslužba (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 24.1.Neděle Božího slova (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
únor
 • 3.2.  Svatoblažejské požehnání (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 6.2.Společné udělování svátosti nemocných (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 7.2.  7.–14. 2. 2021 Týden manželství (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 11.2.Světový den nemocných (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 12.2.  12.–14. 2. 2021 Arcidiecézní setkání katechetů na Velehradě (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 17.2.Popeleční středa (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 20.2.  Zařazení katechumenů mezi čekatele křtu (Olomouc, katedrála v 10 h.) (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 21.2.Sbírka Haléř sv. Petra (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
březenduben
 • 2.4.  2.–3. 4. 2021 Dary na Boží hrob v Jeruzalémě (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 2.4.  2.–4. 4. 2021 Velikonoční triduum (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 4.4.Sbírka na kněžský seminář (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 11.4.Neděle Božího milosrdenství (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 23.4.23.–24. 4. 2021 Velikonoční duchovní obnova – P. Vojtěch Kodet: Aleluja – nový život v Kristu (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 25.4.Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 25.4.Sbírka na křesťanská média (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
květen
 • 2.5.Farní pouť ke sv. Filipu a Jakubovi (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 9.5.Svátek matek; Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 14.5.Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 16.5.Den modliteb za sdělovací prostředky (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 22.5.Svatodušní vigilie (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 23.5.Slavnost Seslání Ducha Svatého (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 23.5.První svaté přijímání (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 23.5.Sbírka na církevní školy v diecézi
   
  (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 24.5.Den modliteb za církev v Číně (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 28.5.Noc kostelů (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
červen
 • 3.6.Slavnost Těla a Krve Páně (celodenní adorace) (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 5.6.Pouť děkanátu Zlín a Vizovice za obnovu rodin a kněžská povolání (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 6.6.Slavnost Božího těla v parku Komenského (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 18.6.Arcidiecézní setkání dětí v Olomouci (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 20.6.Den otců (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 20.6.Milované město – Zlín, náměstí Míru (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
červenec
 • 25.7.Pouť ke sv. Anně v Jaroslavicích (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
srpen
 • 8.8.Adorační den farnosti (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 15.8.  Sbírka na opravy a investice farnosti (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 29.8.Žehnání dětem do nového školního roku (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
září
 • 1.9.Světový den modliteb za péči o stvoření (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 4.9.Setkání ministrantů olomoucké arcidiecéze k roku sv. Josefa (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 12.9.Slavnostní zahájení skautského roku (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 12.9.Prohlídka provedených a plánovaných oprav s besedou od 15 h. v kostele. (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 16.9.Den církevních škol (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 19.9.  Sbírka na opravy a investice farnosti (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 26.9.Pouť ke sv. Václavovi na Kudlově (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 27.9.Zahájení akademického roku (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
říjen
 • 1.10.

  Arcidiecézní setkání prvokomunikantů (Olomouc, katedrála)

  (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 3.10.Oslava 50. otce Kamila po dopoledních bohoslužbách v Klubu pod kánoí a odpoledne od 15. h. na Regině. (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 8.10.

  Noc žalmů 8.–9. října 2021 Noční čtení žalmů navazuje na Rok Božího Slova. Proběhne v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na Jižních Svazích.

  (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 10.10.  Farní drakiáda (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 17.10.  Sbírka na opravy a investice farnosti (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 22.10.Misijní most modlitby (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 24.10.Den modliteb za misie; sbírka na misie (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 31.10.

  Dušičkové pobožnosti na zlínských hřbitovech v neděli 31. 10. od 15. h.

  (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
listopad
 • 1.11.Dušičkové pobožnosti na hřbitovech (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 13.11.

  14. setkání schol v Lidečku

  (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 14.11.Pouť k sv. Martinovi na Přílukách (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 14.11.Sbírka na Charitu (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 20.11.

  Děkanátní setkání mládeže v Otrokovicích

  (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 21.11.  Sbírka na opravy a investice farnosti (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 24.11.Červená středa (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
prosinec
 • 5.12.Setkání s Mikulášem v kostele (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 19.12.  Sbírka na opravy a investice farnosti (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 26.12.Svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 26.12.Živý betlém (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)
 • 31.12.Mše na poděkování za uplynulý rok v 17h (ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín)

Celoroční aktivity

Pastorační plán AO 2021 v PDF