Plán na rok 2021

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 1.1.  Světový den modliteb za mír
 • 9.1.Tříkrálová sbírka ONLINE a v kasičkách v kostele
 • 10.1.Svátek Křtu Páně
 • 18.1.  18.–25. 1. 2021 Týden modliteb za jednotu křesťanů
 • 24.1.Ekumenická bohoslužba
 • 24.1.Neděle Božího slova
únor
 • 3.2.  Svatoblažejské požehnání
 • 6.2.Společné udělování svátosti nemocných
 • 7.2.  7.–14. 2. 2021 Týden manželství
 • 11.2.Světový den nemocných
 • 12.2.  12.–14. 2. 2021 Arcidiecézní setkání katechetů na Velehradě
 • 17.2.Popeleční středa
 • 20.2.  Zařazení katechumenů mezi čekatele křtu (Olomouc, katedrála v 10 h.)
 • 21.2.Sbírka Haléř sv. Petra
březenduben
 • 2.4.  2.–3. 4. 2021 Dary na Boží hrob v Jeruzalémě
 • 2.4.  2.–4. 4. 2021 Velikonoční triduum
 • 4.4.Sbírka na kněžský seminář
 • 11.4.Neděle Božího milosrdenství
 • 25.4.Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
 • 25.4.Sbírka na křesťanská média
květen
 • 2.5.Farní pouť ke sv. Filipu a Jakubovi
 • 9.5.Svátek matek; Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě
 • 14.5.Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého
 • 16.5.Den modliteb za sdělovací prostředky
 • 22.5.Svatodušní vigilie
 • 23.5.Slavnost Seslání Ducha Svatého
 • 23.5.První svaté přijímání
 • 23.5.Sbírka na církevní školy v diecézi
   
 • 24.5.Den modliteb za církev v Číně
 • 28.5.Noc kostelů
červen
 • 3.6.Slavnost Těla a Krve Páně (celodenní adorace)
 • 5.6.Pouť děkanátu Zlín a Vizovice za obnovu rodin a kněžská povolání
 • 6.6.Slavnost Božího těla v parku Komenského
 • 18.6.Arcidiecézní setkání dětí v Olomouci
 • 20.6.Den otců
červenec
 • 25.7.Pouť ke sv. Anně v Jaroslavicích
srpen
 • 8.8.Adorační den farnosti
 • 29.8.Žehnání dětem do nového školního roku
září
 • 1.9.Světový den modliteb za péči o stvoření
 • 4.9.  Ministrantská pouť v Olomouci: „Život sv. Jana Sarkandra v 5V“ /Vztah, Víra, Vůle, Věrnost, Vítězství/
 • 16.9.Den církevních škol
 • 19.9.Slavnostní zahájení skautského roku
 • 26.9.Pouť ke sv. Václavovi na Kudlově
 • 27.9.Zahájení akademického roku
říjen
 • 22.10.Misijní most modlitby
 • 24.10.Den modliteb za misie; sbírka na misie
listopad
 • 1.11.Dušičkové pobožnosti na hřbitovech
 • 14.11.Pouť k sv. Martinovi na Přílukách
 • 14.11.Sbírka na Charitu
 • 24.11.Červená středa
prosinec
 • 5.12.Setkání s Mikulášem v kostele
 • 26.12.Svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů
 • 26.12.Živý betlém
 • 31.12.Mše na poděkování za uplynulý rok v 17h

Celoroční aktivity

Pastorační plán AO 2021 v PDF