Škola společenství

Škola společenství

Škola společenství je projekt formace, který volně navazuje na loňskou Školu modlitby. Je určen především současným animátorům společenství a těm, kdo by v budoucnu toužili společenství vést, nebo se aktivně podílet na jejich fungování.
Témata setkání budou zaměřena na vznik, udržitelnost a růst společenství, formaci animátorů a získávání praktických dovedností.

Srdečně zdravím všechny animátory jakýchkoli společenství v našich farnostech a zároveň děkuji za vaši věrnost při formaci v uplynulém školním roce, který zkomplikovala situace s covidem-19. Letos plánujeme ve formaci pokračovat. Opět budou setkání v čtrnáctidenních cyklech, a to ve středu večer v 19.30 hod. a ve čtvrtek v 8.30 hod. Úvodní setkání nás čekají 29. a 30. září. Zveme i ty, kteří se loni nezapojili.

P. Kamil Obr