Škola společenství

Škola společenství

Škola společenství je projekt formace, který volně navazuje na loňskou Školu modlitby. Je určen především současným animátorům společenství a těm, kdo by v budoucnu toužili společenství vést, nebo se aktivně podílet na jejich fungování.
Témata setkání budou zaměřena na vznik, udržitelnost a růst společenství, formaci animátorů a získávání praktických dovedností.

Projekt je nastaven k setkávání jednou za 14 dní a zaštiťuje jej P. Kamil Obr. Vzhledem k nouzovému stavu probíhá formou videokatechezí.