Kaple sv. Václava na Kudlově

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Historie

Kaple sv. Václava, slavnostně posvěcená v roce svatováclavského milénia (r. 1929), zaujímá velmi zajímavé místo v baťovské architektuře. Známý architekt František Lydie Gahura (1891 – 1958), který působil v letech 1923 až 1946 jako městský architekt ve Zlíně, byl při architektonickém návrhu této nové církevní stavby ovlivněn holandským hnutím De Stijl.

Z farní kroniky

Slavnost svěcení kaple zachytil v zápisu do farní kroniky tehdejší farář a kudlovský rodák ThDr. Theodor Vavruša:

Dne 22. září 1929 zažil Kudlov, jedna z přifařených obcí, splnění svých vroucích tužeb míti ve svém středu „dům Boží“ ve formě kapličky, kde by se zbožný katolický lid shromaždoval k obvyklým pobožnostem tradičním.

Socha sv. Václava v kapli v KudlověShodou příznivých okolností byla v krátké době postavena kaple, která celou svou koncepcí tvoří „novum“ v oboru církevního stavitelství a je dílem, na němž si její autor, p. architekt Gahura, chtěl zbudovati pomník své umělecké koncepce. Styl této kaple má své příznivce i odpůrce a konečný úsudek nutno ponechati na dobu pozdější, kdy toto dílo bude úplně dobudováno.

O stavbu kaple, kterou provedl p. stavitel Josef Jarcovják, zasloužili se p. továrník Baťa, který daroval na kapli stavební materiál – cihly, p. architekt Gahura, který pořídil plány stavební, občané Kudlovští, kteří přispěli prací a milodary, a na posledním místě + Rudolf Vavruška, hostinský na Kudlově, který dal stavební místo, a jeho bratr, pisatel této Kroniky, který se přičinil, aby toto bohumilé dílo bylo skončeno ke cti a chvále Boží a k duševnímu prospěchu a užitku jeho milovaných rodáků.

Světitelem kaple, zasvěcené sv. Václavu byl Msgr. Antonín Kobliha, farář v Dómě v Olomouci, kmotrou pí Marie Baťová, choť velkoprůmyslníka ze Zlína.

Současnost

Oltář v kapli v KudlověV současné době je kaple na Kudlově využívána pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci, kdy je tu večer slavena mše svatá. Jednou za rok se slaví poutní mše svaté (neděle před nebo po svátku sv. Václava). V měsíci květnu se každý den konají májové pobožnosti.

O kapli pečují bratři Stuchlíkovi: technický stav kaple, úklid a výzdobu má na starost Vojtěch Stuchlík s manželkou a dalšími pomocnicemi, údržbu a úpravu okolí kaple Vít Stuchlík a varhanní hudbu při liturgii a pobožnostech Václav Stuchlík.

Stavební opravy a údržba

V roce 1990 jsme provedli opravu fasády kaple – výměnu rozpadlých cihel, buď celých nebo jejich části a nahrazení cihelným páskem. Oprava byla provedena citelně, aby nebyl narušen architektonický ráz této stavby. Povrch byl zpevněn nátěrem vodo-odpudivým prostředkem, což by mělo přispět k nižší náchylnosti k nasávání vlhkosti a tím rozpadu zdiva i omítky betonu. V témže roce byla vyměněna skla oken – staré a popraskané drátosklo bylo nahrazeno novým provedeno, zároveň byla kaple vymalována a natřen plot kolem kaple. K větším zásahům patří i nahrazení ručního zvonění motorickým, které proběhlo o deset let později.

Závěrečná zpráva o využití dotace použité na obnovu interiéru kaple sv. Václava Zlín – Kudlov

Místo uskutečnění

49.203807, 17.683771

Sdílejte info