Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za pana Jaroslava Danzera

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na úmysly studentů a komunity Cenacolo

2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodinu Melichárkovou

3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + kněze našich farností

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  pohřeb: Milada Jedková (1947)

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Ivo Babíka a * rodinu 

4čtvrtek 4. velikonočního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodinu Mazochovu a přítele

 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za rodiny naší farnosti

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkování za dar 40 let života, s prosbou o Boží přízeň a ochranu P.M do dalších let a za +++

5pátek 4. velikonočního týdne (1. pátek v měsíci)
6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkování za dar života, s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie

 • 17:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:30 - 18:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na úmysl dárce

75. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8Panny Marie, Prostřednice všech milostí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za Tomáše Daniela a jeho víru

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na úmysly studentů a komunity Cenacolo

9úterý 5. velikonočního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život

10středa 5. velikonočního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + rodiče Hajdovy, jejich + děti, zetě a snachy

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + rodinu Malovaných a ochranu Panny Marie pro * rodinu

11čtvrtek 5. velikonočního týdne
12sv. Nerea a Achillea, mučedníků
13Panny Marie Fatimské
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

    za členy a členky Rodiny Neposkvrněné

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + manžela Rostislava Ondru a * rodinu

146. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
15pondělí 6. velikonočního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za *a + členy živého rúžence Zlín

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na úmysly studentů a komunity Cenacolo

16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkování  za 80 let života s prosbou o milosrdenství

17středa 6. velikonočního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + rodiče Hyánkovy, rodiče z obou stran, vnuka a snachu, dvě dcery, tři zetě a + rodiče Malíkovy a +++

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  pohřeb: Jarmila Šebestová (1951) 

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  k výročí narození zesnule maminky Ludmily

18Nanebevstoupení Páně
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkování za dar života a křtu s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za dar zdraví pro nemocné v naší farnosti

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na poděkování za dar života Heleny Šafránkové s prosbou o ochranu Panny Marie

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 20:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  mše sv. na Kudlově

19pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
20sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hrabinovu, Jurákovu, Hnilicovu, Bobálovu, Mackovu, Hrůzovu a +++

 • 09:00 Ministrantská schůzka
  Ministrantská schůzka
  • 09:00 - 10:15
  • Římskokatolický farní úřad sv. Filipa a Jakuba Zlín
  • Označení: Fara (Zlín)

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + manžele Marii a Františka Kobidovy, + Václava Zálešáka, * rodiny a obnovení víry v rodinách

217. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
22sv. Rity z Cascie, řeholnice
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Ludvíka a Marii Tomášovy

 • 17:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:45 - 18:45
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  mše sv. v Jaroslavicích

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na úmysly studentů a komunity Cenacolo

23úterý 7. velikonočního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Antonína Čecha, rodiče z obou stran a * rodinu

24den modliteb za církev v Číně
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za dobré nové zaměstnání pro Martina M., aby byl s prací spokojený a profesně stabilní

 • 11:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:00 - 12:00
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  pohřeb: Bohumil Siegel (1943)

 • 17:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:45 - 18:45
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  mše sv. na Příluku

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + sourozence Annu, Marii a Josefa Jurčíkovy a +++

25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za Boží ochranu, uzdravení a duchovní posilu pro vnuka

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodinu Valčíkovou, Vlkovou a Slováčkovou

26sv. Filipa Neriho, kněze
27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
28Seslání Ducha Svatého
29Panny Marie Matky Církve
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za rodinu Hnilicovu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  na úmysly studentů a komunity Cenacolo

30sv. Zdislavy
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + rodiče Vladimíra a Hedviku Mařasovy, prarodiče a * rodinu

31Navštívení Panny Marie
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:30
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za * a + rodiny Barešovu a Poupovu a +++

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
  • Označení: Kostel (Zlín)

  za + Lidmilu Válkovou a celou * rodinu Válkovou a Barcůchovou