Výuka náboženství

Výuka náboženství

> Přihlášky do náboženství pro prvňáčky a ty, kdo ještě do výuky nechodili.

-> Výuka online P. Ondřej Talaš (3. a 4. třída)

Výuka náboženství probíhá v prostorách fary a v katechetické učebně v prostorách klášterní budovy Regina v Divadelní ulici. Do náboženství se mohou přihlásit děti od 1. do 9. třídy základní školy, a také studenti po základní škole.

Smyslem a úkolem výuky náboženství je:

  • poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a tyto otázky v něm probouzet
  • rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot
  • připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
  • motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi

Vlčí doupě

Náplň výuky náboženství v jednotlivých třídách

Stručný přehled náplně výuky náboženství v jednotlivých ročnících výstižně ukazuje, jak je možné a nutné růst v poznávání Boha a učení Církve. Křesťan, který ukončí své náboženské vzdělávání ve 3. třídě je stromem zakrslým a nedozrálým. Stěží ponese ovoce víry v životě. Chci-li Boha milovat, musím ho nejdříve poznat.

Výuku náboženství korigují Osnovy náboženské výchovy pro ZŠ (1996) a Osnovy k výuce náboženské výchovy (2004). Aktuální informace a materiály poskytují katechetická centra, např. Centrum pro katechezi Olomouc či Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského, v čele s Katechetickou sekcí ČBK.

Největší příběhy všech dob (interaktivní hry od KS ČBK).

Katecheze pro 3. třídu (P. Ondřej Talaš)

Naši katecheté

P. Kamil Obr

P. Josef Biernát

P. Miroslav Obšivan

Bc. Petra Tomšů

Mgr. Petr Mach

 

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ

farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín | školní rok 2023/2024

začíná se od 11. září 2023

TŘÍDA DEN VYUČOVACÍ DOBA MÍSTO KATECHETA KONTAKTY
1. TŘÍDA ČTVRTEK 15:45–16:30 Zlín - klášter Petra Tomšů 608 615 554
2. TŘÍDA ÚTERÝ 14:45–15:30 Zlín - klášter Petr Mach 608 555 686
3. TŘÍDA PONDĚLÍ 13:45–14:30 Zlín - klášter P. Josef Biernát 731 942 632
3. TŘÍDA PONDĚLÍ 15:45–16:30 Zlín - klášter P. Josef Biernát 731 942 632
4. TŘÍDA PONDĚLÍ 14:45–15:30 Zlín - klášter P. Josef Biernát 731 942 632
4. TŘÍDA PONDĚLÍ 16:45–17:30 Zlín - klášter P. Josef Biernát 731 942 632
5. TŘÍDA ČTVRTEK 15:00–15:45 Zlín - fara Petr Mach 608 555 686
6. + 7. TŘÍDA STŘEDA 15:15–16:00 Zlín - fara P. Miroslav Obšivan 604 441 145
8. + 9. TŘÍDA STŘEDA 16:15–17:00 Zlín - fara P. Kamil Obr 731 621 205

Pokud tabulku nevidíte správně, zkuste svůj mobil otočit na šířku nebo si rozvrh_2023-24 ;-)

 

Obsah výuky náboženství - Středoškoláci

Náboženství pro středoškoláky se liší od klasické výuky tím, že si studenti sami zvolí téma, na které by rádi znali odpověď. Témata školního roku 2009/2010 zvolená studenty byla:

7. přikázání a hříchy proti němu dle Katechismu
Film"Jak na manželství" + následná diskuze
Sociální nauka církve, křesťané angažovaní v konkrétní pomoci
Problematika křížových výprav, exkomunikace
Desatero
1. přikázání a hříchy proti němu dle Katechismu
Léčitelství, okultismus
Exorcismus
Smrt vstupuje do světa
Historická postava Ježíše Krista
Proč křesťanství
Reformace
Církve ve Zlíně + návštěva evangelického kostela
Jak žít ze svátostí
Jít proti proudu s rockovou kapelou Switchfoot
Má smysl čistota dnes?
Boj s chudobu ve světě - konkrétní pomoc hudebních hvězd
Občanská společnost
Křesťanské svědectví v populární hudbě

Témata, která nám zůstala na rok 2010/2011 jsou:

Partnerské vztahy
Manželství
Vlivy reklamy a médií
Skryté úskalí hudby