Rezervace čtení na nejbližší měsíc

Rozpis lektorské služby od 18.1.2022 do 18.2.2022

Drazí lektoři, přinášíme vám další možnost zápisu na čtení při mši sv.


úterý 18.01.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na dobrý úmysl a ++++ (Panny Marie, Matky jednoty křesťanů)
1. čtení
středa 19.01.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na úmysl dárce (středa 2. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
středa 19.01.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za dar zdraví pro nemocnou osobu (středa 2. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 20.01.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za nemocné rodiče, za bratry a jejich děti (sv. Fabiána, papeže a mučedníka)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 20.01.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodiny Jiříkovskou, Dlabačovou, Zezulkovou a * rodinu Gregůrkovou (sv. Fabiána, papeže a mučedníka)
1. čtení přihlásit se
pátek 21.01.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Milana Tesaře, zástupce ředitele ZUŠ Morava (sv. Anežky Římské, panny a mučednice)
1. čtení přihlásit se
pátek 21.01.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za dar zdraví pro celou rodinu (sv. Anežky Římské, panny a mučednice)
1. čtení přihlásit se
sobota 22.01.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Pavla Klhůfka (sv. Vincence, jáhna a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
sobota 22.01.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + bratra Antonína a * rodinu (sv. Vincence, jáhna a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
neděle 23.01.2022 v 07:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodinu Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu (3. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 23.01.2022 v 08:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Petra Malého. (3. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 23.01.2022 v 10:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za rodinu Ondrouškovu a Chmelařovu (3. neděle v mezidobí)
1. čtení Alena G.
neděle 23.01.2022 v 11:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za zemřelou Helenu Máčalovou, rodiče z obou stran a * rodinu (3. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 23.01.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za bratra Václava, při příležitosti jeho 70 narozenin, s prosbou o dar zdraví a sílu do dalších let, za jeho + bratra Josefa a ochranu a pomoc Boží pro * rodinu. (3. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
pondělí 24.01.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Ladislava Kovačíka, jeho + rodiče, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro * rodinu (sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve)
1. čtení přihlásit se
pondělí 24.01.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně Na úmysly studentů Za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR (sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve)
1. čtení přihlásit se
úterý 25.01.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za dar křtu, s prosbou za dar víry a ochranu Panny Marie v rodině. (Obrácení sv. Pavla, apoštola)
1. čtení přihlásit se
středa 26.01.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně k poctě sv. Judy Tadeáše s prosbou o přímluvu za uzdravení maminky Ludmily (sv. Timoteje a Tita, biskupů)
1. čtení přihlásit se
středa 26.01.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Albínu Březíkovou, Ludmilu Zamykalovou a +++ (sv. Timoteje a Tita, biskupů)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 27.01.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za +rodiče Bednaříkovy,+sestru s manželem a + dceru Jitku (sv. Anděly Mericiové, panny)
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 27.01.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na úmysl dárce (sv. Anděly Mericiové, panny)
1. čtení Alena G.
pátek 28.01.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče z obou stran,za rodinu Blažkovu,Sušánkovu ++++a všechny nenarozené děti (sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve)
1. čtení Marie C.
pátek 28.01.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Amálii Šimurdovou, členku společenství Živý růženec (sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve)
1. čtení přihlásit se
sobota 29.01.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu, Mackovu a +++ (sobota 3. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
sobota 29.01.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Petra Zatloukala a jeho živé děti (sobota 3. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
neděle 30.01.2022 v 07:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Ernesta Horváta (4. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 30.01.2022 v 08:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče Pavelcovy, + Marii Kočendovou, + Annu Veselou, +++ a * rodinu (4. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 30.01.2022 v 10:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodinu Ševčíkovou (4. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 30.01.2022 v 11:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na dobrý úmysl (4. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 30.01.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za farníky (4. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
pondělí 31.01.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za syna Pavla a dceru Janu s rodinou s prosbou o Boží požehnání (sv. Jana Boska, kněze)
1. čtení přihlásit se
pondělí 31.01.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na úmysly studentů za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR (sv. Jana Boska, kněze)
1. čtení přihlásit se
úterý 01.02.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + kněze našich farností (úterý 4. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
středa 02.02.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + členy živého růžence (Uvedení Páně do chrámu (Hromnice))
1. čtení přihlásit se
středa 02.02.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za uzdravení těla i duše (Uvedení Páně do chrámu (Hromnice))
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 03.02.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče Kunčíkovy, + rodiče Hnilovy a jejich + děti, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro * rodinu (sv. Blažeje, biskupa a mučedníka )
1. čtení přihlásit se
čtvrtek 03.02.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče, sestru, švagra a celou * rodinu (sv. Blažeje, biskupa a mučedníka )
1. čtení přihlásit se
pátek 04.02.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti (pátek 4. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci))
1. čtení přihlásit se
pátek 04.02.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za dar zdraví a požehnání pro dceru (pátek 4. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci))
1. čtení přihlásit se
sobota 05.02.2022 v 06:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + rodiče (sv. Agáty, panny a mučednice)
1. čtení přihlásit se
sobota 05.02.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně s prosbou o Boží požehnání, dar zdraví a dary Ducha svatého a +++ (sv. Agáty, panny a mučednice)
1. čtení přihlásit se
neděle 06.02.2022 v 07:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za farníky (5. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 06.02.2022 v 08:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu (5. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 06.02.2022 v 10:00 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za * a + rodinu Černou (5. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 06.02.2022 v 11:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně na poděkování za dožitých 75 let manželů Ševčíkových, za * a + rodinu Ševčíkovu a za +++  (5. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
neděle 06.02.2022 v 18:30 - Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně za + Marka Kryšku a za * rodinu (5. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se