Farní knihovna

Farní knihovna

farní knihovna

Farní knihovnu sv. Filipa a Jakuba včetně nedělní knihovničky najdete ve farní garáži.

Doba otevření

každý čtvrtek od 14.30 do 15.30 hodin
a vždy v neděli od 9.00 do 11.15 hodin (nedělní knihovnička)

Kontaktní osoby

Jiří Hanačík

Marie Hrdličková    mob. 736 522 831

Čtenářský průkaz je zdarma.

Výpůjční lhůta: 6 týdnů.