Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 26. 3. do 2. 4. 2023 - 13. týden

neděle 26. 3. 5. NEDĚLE POSTNÍ
Kostel 07:00 za * a + rodiny Dohnalovu a Kapustovu
08:30 za + a * rodinu Klinkovskou, Machovou a Navláčilovou
10:00 za + rodiče Gajdošíkovy, Śkrabanovy, bratra Emila a * rodinu
11:30 za + rodiče Zdeňka a Marii, prarodiče z obou stran, +++ a * rodinu
16:00 Křížová cesta
17:00 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 za rodinu Hartigovu a Boumovu
pondělí 27. 3. pondělí 5. postního týdne
Kostel 06:30 za * a + členy rodiny Paciorkovy a Vrbíkovy
18:30 na úmysly studentů a komunity Cenacolo
úterý 28. 3. úterý 5. postního týdne
Kostel 06:30 za * a + lidi bez domova a za ohroženou mládež
středa 29. 3. středa 5. postního týdne
Kostel 06:30 za * a + rodinu Froncovu.
10:00 mše v Alzheimercentru
18:30 za Boží požehnání pro rodinu Svatoňovu, Kročilovu a Boštičkovu
čtvrtek 30. 3. čtvrtek 5. postního týdne
Kostel 06:30 za Boží požehnání pro rodinu Kadlečíkovou a +++
18:30 za + Annu Kanyzovou
pátek 31. 3. pátek 5. postního týdne
Kostel 06:30 za * a + rodinu Věrných, Orálkovu a Morálkovu
17:00 příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
17:45 Křížová cesta
18:30 za + Josefa Ingra a * a + rodinu Ingrovu a Mikelovu
sobota 1. 4. sobota 5. postního týdne
Fara 09:00 Ministrantská schůzka
Kostel 06:30 za + kněze jezuitu Tona Lapšanského, jehož životním heslem bylo: Bůh je Láska - On jediný stačí.
17:00 mše sv. v Kongresovém centru (Otcovo srdce)
18:30 za + Tomáše Studeného a jeho + syna Tomáše
neděle 2. 4. Květná (pašijová) neděle
Dnes mše sv. není