Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 9. 6. do 16. 6. 2024 - 24. týden

NEDĚLE 9. 6. 2024 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za děti a jejich rodiny
08:30 Kostel za farníky a dárce na potřeby farnosti
10:00 Kostel na poděkování za milosti a dary s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Andrýskovu, Bartoňovu, Drgovu a Válkovu
11:30 Kostel za * a + rodiny Janošíkovu, Holíkovu a Pavlů
17:00 Kostel adorace + svátost smíření
18:30 Kostel za farníky a dárce na potřeby farnosti
PONDĚLÍ 10. 6. 2024 PONDĚLÍ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Mojmíra Šubčíka
18:30 Kostel na úmysly studentů a komunity Cenacolo
ÚTERÝ 11. 6. 2024 PAMÁTKA SV. BARNABÁŠE, APOŠTOLA
06:30 Kostel za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
STŘEDA 12. 6. 2024 STŘEDA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Antonína Pelánka , manželku a zetě Pavla
10:00 Kostel mše svatá v Alzheimer centru
11:00 Kostel Pohřeb: Františka Vránová (1925)
18:30 Kostel na úmysl dárce
ČTVRTEK 13. 6. 2024 PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
06:30 Kostel ke cti svatého Antonína, s poděkováním za všechny vyprošené milosti
18:30 Kostel za * a + členy společenství Živého růžence ze Zlína
PÁTEK 14. 6. 2024 PÁTEK 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel na dobrý úmysl a dar zdraví
17:00 Kostel adorace + svátost smíření
18:30 Kostel za + rodinu Malaníkovu a ochranu Panny Marie pro * rodinu
SOBOTA 15. 6. 2024 SV. VÍTA, MUČEDNÍKA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
06:30 Kostel Na poděkování za milost křtu pro děti a Boží ochranu a požehnání pro ně
09:00 Kostel Ministrantská schůzka - závěrečná
18:30 Kostel za + Jana Dynku a * rodinu Dynkovou a Čížkovou
NEDĚLE 16. 6. 2024 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel Poděkování za dar života a křtu vnuka Martina s prosbou o ochranu PM pro * rodinu
08:30 Kostel Za + Miroslava Hebelku a * rodinu.
10:00 Kostel za farníky a dárce na potřeby farnosti
11:30 Kostel za + Annu Remešovou její + rodiče Petrů ,+ vnoučata , + rodiče Bodlákovy , + bratra Františka a Boží  požehnání pro * rodinu
17:00 Kostel adorace + svátost smíření
18:30 Kostel za + rodiny Klinkovskou , Navláčilovou, Machovou  a ochranu Panny Marie pro * rodiny

SVÁTKY V TÝDNU

 

ÚTERÝ            Památka sv. Barnabáše, apoštola

ČTVRTEK       Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

NEDĚLE         11. neděle v mezidobí

 

OZNAMUJEME 

 

  • Děkujeme všem, kteří se zapojili do letošní „Noci kostelů.“
  • V úterý od 18 hod. zveme farníky na Večer chval.
  • Děkujeme vám za vyplnění farních dotazníků. Z těchto podnětů bude o víkendu vycházet pastorační rada při svém jednodenním výjezdním zasedání na Velehradě.
  • Příští neděli 16. června se na prvních třech mších sv. bude s naší farností po čtyřech letech loučit P. Miroslav Obšivan, který je od července ustanoven farářem v Mysločovicích.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY