Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 28. 5. do 4. 6. 2023 - 22. týden

NEDĚLE 28. 5. 2023 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
07:00 Kostel za děti a jejich rodiny
08:30 Kostel za + Marii Ovesnou, + manžela a + syna Rostislava +++ a * rodinu
10:00 Kostel za + Katku a Boží požehnání pro rodinu Perutkovu a Svozilovu
11:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + rodiče Hnilovy a + Karla Graube a za ochranu a pomoc Boží pro *  rodinu
PONDĚLÍ 29. 5. 2023 PAMÁTKA PANNY MARIE MATKY CÍRKVE
06:30 Kostel za rodinu Hnilicovu
18:30 Kostel na úmysly studentů a komunity Cenacolo
ÚTERÝ 30. 5. 2023 SV. ZDISLAVY
06:30 Kostel za + rodiče Vladimíra a Hedviku Mařasovy, prarodiče a * rodinu
STŘEDA 31. 5. 2023 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
06:30 Kostel za * a + rodiny Barešovu a Poupovu a +++
18:30 Kostel za + Lidmilu Válkovou a celou * rodinu Válkovou a Barcůchovou
ČTVRTEK 1. 6. 2023 SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
06:30 Kostel za + manžela, + rodiče, + sourozence a za živou rodinu
18:30 Kostel na poděkování za životní jubilea manželů Pelánkových s prosbou o Boží požehnání pro ně a jejich děti
PÁTEK 2. 6. 2023 SV. MARCELINA A PETRA, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za + Alžbětu a Františka Černých a dvoje rodiče
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + manžela a rodiče z obou stran a+++++++
SOBOTA 3. 6. 2023 PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za * a + rodiny Kolářovu, Šintálovu, Šalenovu a Vávrovu s prosbou o Boží požehnání celé rodině
09:00 Fara Ministrantská schůzka
18:30 Kostel za + rodinu Malaníkovu a ochranu Panny Marie pro * rodinu
NEDĚLE 4. 6. 2023 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:00 Kostel za * a + rodiny Chudárkovu, Jurčíkovu, Křížovu a +++
08:30 Kostel za + Miroslava a Ludmilu Hebelkovy
10:00 Kostel za všechny děti, které dnes přistupují poprvé ke stolu Páně a za jejich rodiny
11:30 Kostel za * a + rodiny Malenovskou, Weidingerovu, Čechovu s prosbou o Boží požehnání
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za obrácení manžela a Boží požehnání pro něj

SVÁTKY V TÝDNU

PONDĚLÍ     Památka Panny Marie, Matky církve

STŘEDA       Svátek Navštívení Panny Marie

ČTVRTEK     Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

SOBOTA      Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

NEDĚLE        Slavnost Nejsvětější Trojice                                     

 

 

DĚKUJEME

  • Děkujeme všem, kdo připravili vigilii Slavnosti Seslání Ducha Svatého.

OZNAMUJEME

 

  • Společenství Zlínské chvály vás zve v úterý 30. 5. v 19.30 hod. na poslední Večer chval v tomto školním roce. V průběhu bude příležitost k přímluvné modlitbě.
  • V pátek se naše farnost připojí k projektu Noc kostelů. Program najdete na nástěnce nebo v poutnických pasech umístěných na kostelních lavicích.
  • Následující pátek je také prvním pátkem v měsíci červnu, zasvěcenému úctě Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Příští neděli při mši sv. v 10 hod. přistoupí některé z dětí naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Prosíme farníky, aby vzali tuto skutečnost na vědomí a umožnili příbuzným prvokomunikantů posadit se v první polovině kostelních lavic.
  • Informace pro zájemce o službu nemocničních kaplanů: od září 2023 se připravuje kurz organizovaný Cyrilometodějskou teologickou fakultou v Olomouci. Přihlášky je nutné podat nejpozději do 22. 6. 2023.