Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 17. 9. do 24. 9. 2023 - 38. týden

NEDĚLE 17. 9. 2023 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za farníky a dárce na kostel
08:30 Kostel za všechny vedoucí a členy našeho skautského střediska
10:00 Kostel za + Františka Zábojníka, rodiče z obou stran, + bratry a sestry s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu
11:30 Kostel za * a + rodinu Viceníkovu a Máčalovu a za * a + rodinu Potáčkovu a Blahutkovu
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel  za + manžela Jana Křenka a živou rodinu
PONDĚLÍ 18. 9. 2023 PONDĚLÍ 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za * a + členy živého růžence z Mladcové
17:55 Kostel Růženec za závislé
18:30 Kostel na úmysl komunity Cenacolo
ÚTERÝ 19. 9. 2023 SV. JANUÁRIA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
06:30 Kostel za + Pavla Sýkoru
18:00 Kostel setkání lektorů
STŘEDA 20. 9. 2023 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAEGONA, KNĚZE, PAVLA CHONG HASANGA A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
06:30 Kostel za * a + kněze
18:30 Kostel za + maminku Amálii Šimurdovou, s prosbou o  Boží pomoc pro * rodinu
ČTVRTEK 21. 9. 2023 SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
06:30 Kostel poděkování za dar života a požehnání pro celou rodinu
18:30 Kostel na poděkování za 25 let manželství s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu do dalších let
PÁTEK 22. 9. 2023 PÁTEK 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
06:30 Kostel za + Pavla Sýkoru
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel za + rodiče Bábkovy, + Huberta Ambrose a * rodinu
SOBOTA 23. 9. 2023 PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE
06:30 Kostel za +rodiče Jana a Boženu Stuchlíkovy a + malého bratříčka
09:00 Kostel Ministrantská schůzka
18:30 Kostel za * a + rodinu Huskovu, Cahovu a Jurasovu
NEDĚLE 24. 9. 2023 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:00 Kostel za + rodiče Šrenkovya * rodinu
08:30 Kostel za + syny Josefa a Mirka a rodinu Šarkeziovu
10:00 Kostel za + manžela Josefa Šafránka, * rodinu a +++
11:30 Kostel za farníky a dárce na kostel
17:00 Kostel příležitost k tiché adoraci a svátosti smíření
18:30 Kostel na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání

SVÁTKY V TÝDNU

STŘEDA         Památka sv. Ondřeje, kněze a druhů mučedníků

ČTVRTEK       Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

SOBOTA        Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

NEDĚLE         25. neděle v mezidobí                                                     

OZNAMUJEME

 

  • První ministrantská schůzka bude v sobotu 23. září v 9 hod. na faře. Zveme všechny i nové kluky od 5ti let.
  • Následující neděli, podobně jako předchozí roky, uskutečníme sbírku na pokrytí nákladů multižánrového festivalu United, který v létě proběhl ve Vsetíně.
  • Plánujeme vydat farní kalendář. Prosíme farníky, aby zasílali na farní mail jakékoliv kvalitní fotografie, které se dotýkají farnosti.
  • Letos opět nabízíme dětem od 3 do 6 let Katechezi dobréhopastýře. Setkání začnou začátkem října každý týden v úterý odpoledne a v pátek dopoledne. Více informací a přihlašování v Životě farností a na webu.
  • října tohoto roku se naše město stane jedním z několika, ve kterém se uskuteční letošní Godzone tour – preevangelizační program slovenského společenství Godzone, který hledá nové cesty hlásání evangelia, především mladým lidem. Akce se uskuteční v Datart aréně. Kvůli velikosti akce a velkému množství dobrovolníků pro ně nyní hledám na jednu noc přespání v rodinách. Zájemci se mohou hlásit ve farní kanceláři, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem.
  • V sobotu 7. října pojedeme na pouť na Velehrad. Jde o pouť našeho děkanátu za obnovu rodin a kněžská či řeholní povolání. V rámci poutě bude adorace, beseda s o. biskupem a slavnostní mše sv. Cena autobusu je 100 Kč. a můžete se přihlašovat v prodejně Veni. Předpokládaný návrat je v 19:45. V letošním roce bude v rámci poutě také setkání farníků s otcem biskupem Josefem. Na tomto setkání chce o. biskup naslouchat, ale také odpovídat na dotazy farníků. Uprostřed v kostele je krabice, do které můžeme vkládat dotazy na o. biskupa. Další možnost je poslat dotaz na mail: [email protected]  Dotazy je možné zasílat do středy 4. října. Využijme této možnosti společné modlitby a setkání s pastýřem naší diecéze.