Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 16. 1. do 23. 1. 2022 - 03. týden

neděle 16. 1. 2. neděle v mezidobí
Kostel 07:00 za * a + rodinu Dalajkovu a zemřelou dceru Jarmilu
08:30 za + Pavla Ryšavého, rodiče a * rodinu Ryšavou
10:00 Poděkování za dar života vnuka Jakuba Šafránka s prosbou o dar víry a ochrany P. Marie
11:30 za + Ladislava Bartla a Pavla Mironova a * rodinu
17:00 příležitost k tiché adoraci
18:30 za farníky
pondělí 17. 1. památka sv. Antonína, opata
Kostel 06:30 za + Annu Frolkovu, * rodinu Frolkovu a +++
18:30 Na úmysly studentů
Za Komunitu Cenacolo, za otevření komunitního domu v ČR
úterý 18. 1. památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Kostel 06:30 na dobrý úmysl a ++++
středa 19. 1. středa 2. týdne v mezidobí
Kostel 06:30 na úmysl dárce
18:30 za dar zdraví pro nemocnou osobu
čtvrtek 20. 1. nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Kostel 06:30 za nemocné rodiče, za bratry a jejich děti
18:30 za * a + rodiny Jiříkovskou, Dlabačovou, Zezulkovou a * rodinu Gregůrkovou
pátek 21. 1. památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Kostel 06:30 za + Milana Tesaře, zástupce ředitele ZUŠ Morava
11:00 pohřeb: Svobodová Anna (1926)
12:30 pohřeb: Vojáček Jan
17:00 příležitost k tiché adoraci
18:30 za dar zdraví pro celou rodinu
sobota 22. 1. nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel 06:30 za + Pavla Klhůfka
18:30 za + bratra Antonína a * rodinu
neděle 23. 1. 3. neděle v mezidobí
Kostel 07:00 za * a + rodinu Šenkeříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu
08:30 za + Petra Malého.
10:00 za rodinu Ondrouškovu a Chmelařovu
11:30 za zemřelou Helenu Máčalovou, rodiče z obou stran a * rodinu
17:00 příležitost k tiché adoraci
18:30 za bratra Václava, při příležitosti jeho 70 narozenin, s prosbou o dar zdraví a sílu do dalších let, za jeho + bratra Josefa a ochranu a pomoc Boží pro * rodinu.

  • Od úterý začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. Srdečně zveme farníky na Ekumenickou bohoslužbu, která se uskuteční v neděli 23. ledna v 16 h. v našem kostele.
  • Následující víkend prožije skupina mladších biřmovanců víkend v Rajnochovicích.
  • Zveme odvážné muže k zapojení se do:
    • Duchovní aktivity Exodus 90, tedy devadesáti denní přípravy na Velikonoce
    • Duchovní obnovy zvané Garáž, rozdělené na deset online setkání, tu můžete využít už od konce ledna. Info. najdete na nástěnce a v Životě farností.
  • Upozorňujeme rodiče, že už nyní mohou přihlašovat své děti na Sněženky, tedy jarní prázdniny v Rajnochovicích. Akce proběhne 7. – 11. 2. 2022, a to na Arše pro žáky základních škol a na Přístavu pro středoškoláky. Viz plakát na nástěnce.