Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 18. 9. do 25. 9. 2022 - 38. týden

neděle 18. 9. 25. neděle v mezidobí
Kostel 07:00 za * a + farníky
08:30 za + Ludmilu Hebelkovou a Annu Budíkovou.
10:00 za * a + rodinu Viceníkovu a za * a + rodinu Potáčkovu
11:30 za + Annu Remešovou, + rodiče Petrů, + vnoučátka Michalku a Luboška, + rodiče Bodlákovy, + syna Františka a Boží požehnání pro celou rodinu
17:00 příležitost k tiché adoraci
18:30 na dobrý úmysl a +++
pondělí 19. 9. sv. Januária, biskupa a mučedníka
Kostel 06:30 na úmysl dárce
18:30 při příležitosti tříletého výročí od úmrtí maminky pí. Amálie Šimurdové
úterý 20. 9. památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Kostel 06:30 za dar zdraví na těle i na duši a pokoj v rodině
středa 21. 9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Kostel 06:30 za nemocného tatínka Františka s prosbou na přímluvu sv. Charbela a P. Pia o Boží pomoc
18:30 za + maminku Helenu a +++
čtvrtek 22. 9. čtvrtek 25. týdne v mezidobí
Kostel 06:30 na úmysl dárce
10:00 mše sv. na Burešově
18:30 za + rodiny Pantlíkovu a Třískovu
pátek 23. 9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Kostel 06:30 za + Marii Kopečnou, manžela, rodiče a sourozence, vnuka Karla a jejich * rodinu
14:00 pohřeb: Václav Vaculík (1947)
17:00 příležitost k tiché adoraci
18:30 za + rodiče Jana a Boženu Stuchlíkovy a * rodinu
sobota 24. 9. sobota 25. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel 06:30 za + rodiče a víru v rodině
18:30 za + Petra Zatloukala a Boží požehnání za jeho živé děti a jejich rodiny
neděle 25. 9. 26. neděle v mezidobí
Kaple sv. Václava 10:00 Poutní mše svatá v kapli sv. Václava na Kudlově za * a + farníky z Kudlova
Kostel 07:00 za + Liboslava Mahdala  a jeho * rodinu
08:30 za * a + farníky
10:00 za + Václava Klinkovského a rodiny Klinkovskou a Fornuskovou
11:30 za paní Věru Juráskovou a celou rodinu s prosbou o ochranu Boží
18:30 za + Karla Staňka, jeho prarodiče a jeho * rodinu

SVÁTKY V TÝDNU

ÚTERÝ          Památka sv. Ondřeje a druhů mučedníků

STŘEDA       Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

PÁTEK          Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

NEDĚLE        26. neděle v mezidobí

 

 

OZNAMUJEME:

  • Dnes odpoledne jsme zváni na další Rodinný gastrovýlet.
  • -8. října se v Kongresovém centru uskuteční Konference o společenství se zajímavým programem zaměřeným na podporu malých společenství ve farnostech. Organizátoři hledají i dobrovolníky do různých služeb. Bližší informace naleznete na stránkách nadačního fondu Credo.
  • Pro scholy (vedoucí, zpěváky i muzikanty) pořádá naše farnost 15. října seminář nazvaný Boží schola.
  • Bližší informace o akcích najdete na nástěnce v předsíni kostela a webových stránkách.