Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 26. 9. do 3. 10. 2021 - 39. týden

neděle 26. 9. 26. neděle v mezidobí
Kaple sv. Václava 10:00

Pouť ke sv. Václavovi na Kudlově

Kostel 07:00

za + Danu Pagáčovou, + Františka Migotu, za * rodinu a +++

08:30

za farníky

10:00 za * a + rodiny Viceníkovou a Potáčkovou
11:30

za + manžele Marii a Josefa Čajánkovy a * rodinu

17:00

příležitost k tiché adoraci

18:30

za + rodinu Kořínkovu

pondělí 27. 9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Kostel 06:30

za + manžela Josefa Šafránka a +++

18:30

poděkování za život Jarky Glabazňové a Jitky Růžičkové s prosbou o požehnání a za + prarodiče

úterý 28. 9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA, HLAVNÍHO PATRONA METROPOLITNÍHO CHRÁMU A OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
Kostel 06:30 za + Evu Kapolkovou, + syna Jozefa a * rodinu
18:30

za * a + rodinu Novotných

středa 29. 9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Klub Pod Kánoí 19:30 Škola společenství
Kostel 06:30 za + Stanislava Hanačíka, + rodiče z obou stran a za dar zdraví, a Boží požehnání pro * rodinu
18:30

za studenty a zaměstnance SZŚ Zlín

čtvrtek 30. 9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Klub Pod Kánoí 08:30 Škola společenství
Kostel 06:30

za + bratra pana Němečka, jeho + rodinu a za Boží ochranu * rodiny

18:30

za + manžela Antonína Gurského a * rodinu

pátek 1. 10. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Kostel 06:30 za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
17:00

příležitost k tiché adoraci

18:30 za rodinu Starostkovu
sobota 2. 10. památka svatých andělů strážných
KNTB 15:30

za nemocné a ty, kdo o ně pečují

Kostel 06:30

za + Marii Kopečnou, manžela, rodiče, sourozence, vnuka Karla a * rodinu

18:30

za + rodiče Štětkářovy, syna Václava a zetě Vojtěcha

neděle 3. 10. 27. neděle v mezidobí
Kostel 07:00

za * a + rodinu Malinovu, Kriškovu a Miklovu

08:30 na poděkování za dar svátosti manželství s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu Jurákovu
10:00 za rodinu Jakubíčkovu a za +++.
11:30

za farníky

17:00

příležitost k tiché adoraci

18:30

za * a + rodiny Čechovu a Malenovskou

Regina 15:00 Oslava 50. otce Kamila

Pouť ke sv. Václavovi na Kudlově
Zahájení akademického roku

Arcidiecézní setkání prvokomunikantů (Olomouc, katedrála)


Oslava 50. otce Kamila po dopoledních bohoslužbách v Klubu pod kánoí a odpoledne od 15. h. na Regině.
  • Sbírka na opravy vynesla 85 000 Kč. Děkujeme za vaši velkou štědrost.
  • V úterý na slavnost sv. Václava bude mše sv. i večer v 18. 30 h. Po mši sv. jsme zváni skupinou Milion chvilek pro demokracii do průvodu k soše TGM.
  • Škola společenství vedená P. Kamilem začne ve středu v 19. 30 h. a ve čtvrtek

v 8. 30 h. vždy v Klubu pod kánoí. Zváni jsou i ty, kteří se ještě neúčastnili.

  • V sobotu 2. října bude skládat věčné sliby u sester klarisek ve Šternberku rodačka ze Zlína sestra Marie Veronika Dvořáková. Vzpomeňme v modlitbě.
  • až 9. října proběhne ve Zlíně na Jižních Svazích akce Noc žalmů.
  • Kamil zve farníky, v rámci svých padesátin, na přátelské posezení. Proběhne v neděli 3. října od 15 h. ve velkém sále budovy Regina.
  • Zveme všechny mladé ve věku od 12 do 16 let do nově vznikajícího či obnoveného společenství 4Young v naší farnosti. Nabízíme Vám mimo jiné zábavu, nové přátele, duchovní i životní povzbuzení a mladý tým vedoucích.  Sraz na první setkání bude v pátek 1. října v 18.10 u bočního vchodu kostela.
  • Mladší děti zveme do společenství – Misijní klubko, které se sejde v sobotu 2. října od 9 h. na faře. V případě pěkného počasí budou aktivity i venku. 
  • Ministranti budou mít první schůzku v sobotu 2. října v 9 h. v kostele. Následující den při mši v 8. 30 bude slavnostní přestup mladších ministrantů mezi starší.
  • Vyšlo další číslo Života farností. Vezměte, prosím, i těm, kteří do kostela nemohou.