Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 25. 7. do 1. 8. 2021 - 30. týden

neděle 25. 7. 17. neděle v mezidobí
Kaple sv. Anny v Jaroslavicích 10:00

poutní mše v Jaroslavicích

Kostel 07:00 za dar víry, zdraví a ochranu Panny Marie pro dceru Moniku, syna Petra a vnoučata
08:30

za farníky

10:00

za + Jiřinu Burianovou

17:00

příležitost k tiché adoraci

18:30 za uzdravení syna Kryštofa
pondělí 26. 7. památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Kostel 06:30

na úmysl dárce 

18:30 za rodiče Roubalíkovy a Královy, synovce Jindřicha a na poděkování za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
úterý 27. 7. památka sv. Gorazda a druhů
Kostel 06:30

za * a + rodinu Chalupovu a Lukášovu

středa 28. 7. středa 17. týdne v mezidobí
Kostel 06:30

za + manžele Žofii a Františka Shneiderovy

18:30 za dar zdraví pro nemocnou a zemřelé rodiče 250
čtvrtek 29. 7. památka sv. Marty
Kostel 06:30 za rodinu Hrdličkovu
18:30

za + Roberta a Růženu Piontkovy, nenarozené děti a +++

pátek 30. 7. nezávazná památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
Kostel 06:30 za * a + kněze našich farností
17:00

příležitost k tiché adoraci

18:30 za * a + rodinu Minaříkovu a duše v očistci
sobota 31. 7. památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Kostel 06:30 za papeže Františka
18:30

za Jiřího Tkadlčíka, dvoje rodiče, * a + rodinu Tkadlčíkovu a Zámečníkovu a duše v očistci

neděle 1. 8. 18. neděle v mezidobí
Kostel 07:00

za farníky

08:30 na úmysl dárce
10:00 ke cti a chvále Boha Otce
17:00

příležitost k tiché adoraci

18:30 na poděkování za obdržené milosti a dary, s prosbou o živou víru pro rodinu Válkovu, Andrýskovu, Bartoňovu a Drgovu