Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 22. 5. do 29. 5. 2022 - 21. týden

neděle 22. 5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Kostel 07:00 za + Josefa Martince, jeho rodiče a prarodiče
08:30 za + Jarmilu Pavelcovu , + manžela a * rodinu
10:00 za děti, které dnes v naší farnosti přistupují poprvé ke svatému přijímání a za jejich rodiny
11:30 za farníky a dárce na kostel
17:00 příležitost k tiché adoraci
18:30 za dceru
pondělí 23. 5. pondělí 6. velikonočního týdne
Kostel 06:30 za * a + rodinu Šintálovu, Kolářovu a Šalenovu a požehnání pro celou rodinu
18:30 za * a + rodinu Olšanovou, Kvasnicovou, Sláníkovou a Ondráčkovou
úterý 24. 5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Kostel 06:30 za uzdravení manžela Františka
středa 25. 5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Kostel 06:30 za + Vladimíra a Hedviku Mařasovy, prarodiče a Boží ochranu pro * rodinu
17:45 mše na Příluku
18:30 za + rodiče Marii a Ivana Jiroutovy a * rodinu
čtvrtek 26. 5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Kostel 06:30 za * a + rodinu Holíkovu a Krajčovu
17:00 za + rodiče Hnilovy a Kunčíkovy a za ochranu a pomoc pro * rodinu
18:30 za * a + rodinu Strohbachovu a Vrtělovu a +++
pátek 27. 5. sv. Augustina z Canterbury, biskupa (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
Kostel 06:30 za rodinu Velískovu a za mír ve světě
13:00 pohřeb: Čapek Marián
17:00 příležitost k tiché adoraci
18:00 mše sv. v Jaroslavicích
18:30 za + manžele Ludmilu a Huberta Funkovy, za * a + rodiny Mahuškovou , Sedlářovu a Sedláčkovu
sobota 28. 5. sobota 6. velikonočního týdne
Fara 09:00 Ministrantská schůzka
Kostel 06:30 za + Marii a Hynka Adamcovy, žijící rod. Krčmářovu a Adamcovu
18:30 za + bratry Zapletalovy Miroslava a Jaroslava a za * a + rodinu Zichovu
neděle 29. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Kostel 07:00 za * a + rodinu Mikulčíkovou, Mikuláškovou a Hrubošovou
08:30 za * a + rodinu Čapkovu, Helešicovu a Kreizlovu a za spásu předků
10:00 za * a + rodinu Malotovu a +++
11:30 za + Pavla Klhůvka a celou rodinu
17:00 příležitost k tiché adoraci
18:30 za farníky a dárce na kostel

SVÁTKY V TÝDNU

ČTVRTEK     Slavnost Nanebevstoupení Páně

NEDĚLE        7. neděle velikonoční

 

DĚKUJEME:

  • Děkujeme všem organizátorům akce Milované město i vám, kteří jste se zúčastnili.

OZNAMUJEME:

  • Z dnešní sbírky, v den modliteb za pronásledované křesťany, podpoříme uprchlíky z Ukrajiny.
  • Májová minipouť bude dnes začínat na Vršavě a směřovat ke kapli Panny Marie na Příluku. Sraz bude ve 14 hod. u zábavního parku Galaxie. Trasa je dlouhá 5 km a je vhodná i pro rodiny s malými dětmi a kočárky.
  • Ve středu 25. 5. bude mše sv. na Příluku v kapli sv. Martina. Začátek v 17.45 hod.
  • Ve čtvrtek 26. 5. na Slavnost Nanebevstoupení Páně bude navíc mše sv. i v 17 hod.
  • V pátek 27. 5. bude mše sv. v kapli sv. Anny v Jaroslavicích. Začátek v 18.00 hod.
  • V pátek 27. 5. zveme děkanátní mládež na Studentskou mši k jezeru u Spytihněvi. Informace najdete na nástěnce.
  • V sobotu 28. 5.vás zveme na pouť na Turzovku. Bližší informace jsou na nástěnce.
  • Příští víkend naši farnost navštíví studenti a představení Teologického konviktu, ve kterém se mladí muži připravují na vstup do kněžského semináře. Sbírka té neděle bude na jejich podporu.
  • Zveme mládež na Celostátní setkání mládeže do Hradce Králové. Do konce května se můžete přihlásit se slevou. Přihlášené finančně podpoří i farnost.