Nejnovější zprávy z Církev.cz

Válka na Ukrajině: Věřící jsou zváni k modlitbě růžence za mír s papežem Františkem

Papež František se bude 31. května v 18.00 hodin modlit růženec před sochou Panny Marie, Královny míru v římské bazilice Panny Marie Větší. Vatikán zve katolíky, aby se na závěr mariánského měsíce května připojili k papežově modlitbě růžence za mír na Ukrajině a po celém světě.

Číst dál

Papež ke Katholikentagu: Jen společně můžeme jít kupředu

Papež František zaslal pozdravné poselství 102. Katholikentagu, který se koná od 25.-29. května v německém Stuttgartu. Odkazuje se v něm na motto tohoto setkání, sdílení života, a zdůrazňuje příklad, který pro dnešní dobu představuje svatý Martin, patron Stuttgartu.

Číst dál

Apoštolská posloupnost Pavla Konzbula

Za pozornost stojí apoštolská posloupnost, která se u biskupa Vojtěcha Cikrleho, a tím také následně u biskupa Pavla Konzbula, dohledala k roku 1541. Dál už nebyl dostatek archivních pramenů. Apoštolská posloupnost legitimuje úřad a pravomoc v církvi platným původem od apoštolů, jejichž úřady a pravomoci byly ustanoveny vůlí Ježíšovou a Duchem Svatým. Předává se svátostným svěcením právoplatně vysvěcených biskupů, jejichž úřad se tak odvozuje od apoštolů.

Číst dál

Priority biskupa Konzbula: Povolání, vztahy, modlitba

Jaké byly bezprostřední dojmy nového diecézního biskupa Pavla Konzbula po jeho jmenování?

Číst dál

Zamilovat se do mše svaté

Na mši svatou přicházíme v neděli z různých důvodů. Z povinnosti, touhy po duchovní posile či útěše, ze snahy o vzorný život katolíka. Už jste ovšem někdy v neděli ráno zamáčkli budíka s přesvědčením či jistotou, že právě “v tom je naše důstojnost, v tom je naše povolání, abychom vydávali skrze Krista, s ním a v něm slávu Otci”, - nebo-li účastnili se mše svaté? Možná se nám s tímto vědomím nebude příští neděli vstávat o mnoho lehčeji. Když už ale na bohoslužbu v neděli “musíme”, je možné prožívat ji hlouběji? Je možné ji lépe chápat a odnést si z ní do všedních dní více než minulou neděli? Je možné v budoucnu již na mši “nemuset”, ale jít s vděčností, že že jsme “byli vyvoleni, abychom směli stát před Bohem a mohli mu sloužit, shromážděni v církvi, která je tělem Kristovým a chrámem Ducha”?

Číst dál

Biskup Cikrle ke jmenování svého nástupce

V souvislosti se jmenováním nového brněnského biskupa Pavla Konzbula, kterého dnes oznámil Vatikán, dosavadní biskup Vojtěch Cikrle uvedl: „Mám radost, že se mým nástupcem na brněnském biskupském stolci stal právě otec biskup Pavel a přeji mu, aby ho neopouštěl jeho typický humor ani v situacích, které budou vypadat neřešitelně. A ujišťuji, že ho budu v jeho službě provázet ve svých modlitbách“.

Číst dál

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.

Číst dál

Beatifikace Pauliny Jaricotové se zúčastnilo téměř dvanáct tisíc věřících

Téměř dvanáct tisíc věřících se v neděli 22. května zúčastnilo blahořečení Pauliny Jaricotové ve francouzském Lyonu. Beatifikační mši svaté v lyonské výstavní hale předsedal prefekt vatikánské Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Luis Luis Antonio Tagle.

Číst dál

Jako prioritu vidím dnes rodiny

Arcibiskupa JANA GRAUBNERA čeká koncem června stěhování z hanácké metropole do Prahy. Vedení pražské arcidiecéze se ujme 2. července. Ptali jsme se, s čím se do Prahy chystá.

Číst dál

Kardinál Dominik Duka ve Štětíně

Na programu cesty kardinála Dominika Duky do polského Štětína ve dnech 23.-25. května bylo nejdříve setkání s přednáškou o svém spoluvězni, dramaturgovi a prezidentovi Václavu Havlovi. Připomněl, že polští přátelé v době totality statečně a účinně pomáhali jak Chartě 77, tak podzemní církvi.

Číst dál

Arcibiskup Graubner vysvětí čtyři novokněze

Arcibiskup Jan Graubner udělí v sobotu 25. června 2022 v 9.30 v olomoucké katedrále sv. Václava kněžské svěcení čtyřem jáhnům, absolventům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Číst dál

Jména mrtvých bezdomovců našla útočiště v žulovém stanu na hrobě Charity ve Staré Bělé

Keramické destičky se jmény zemřelých mužů a žen bez domova, kteří nemají svůj hrob a jejichž popel skončil na rozptylové loučce na ústředním ostravském hřbitově, našly útočiště na novém pietním místě v Ostravě-Staré Bělé. Charita Ostrava na místním hřbitově nechala postavit pomníček ve tvaru stanového přístřešku. Do něj budou ukládány vzpomínkové tabulky se jmény těch, kteří se již vlastní střechy nad hlavou nedočkali.

Číst dál

Arcibiskup arcidiecéze San Francisco zakázal předsedkyni Sněmovny reprezentantů přijímat Eucharistii, dokud neupustí od podpory potratů

Arcibiskup Salvatore Cordileone minulý pátek oznámil, že předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová by neměla být v sanfranciské arcidiecézi připuštěna ke svatému přijímání ani by se sama neměla dostavit k přijetí Eucharistie, dokud veřejně nezanechá své podpory potratů.

Číst dál

Věřící se s arcibiskupem Graubnerem rozloučí při mši v katedrále

Také jako poděkování arcibiskupu Janu Graubnerovi za jeho dlouholetou službu v čele olomoucké arcidiecéze a v prosbách o hojnost milostí do jeho nové služby arcibiskupa pražského prožijí lidé mši svatou z výročí posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci ve čtvrtek 30. června 2022.

Číst dál

Slavnost Seslání Ducha Svatého v katedrále na Petrově 2022

V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí biskup Vojtěch Cikrle v neděli 5. června 2022 v 10.30 hodin při bohoslužbě slavnosti Seslání Ducha Svatého svátost křesťanské dospělosti.

Číst dál

Kardinál Zen: Mučednictví je v naší církvi normální

Kardinál Joseph Zen v úterý 24. května 2022, po účasti na soudním přelíčení v Hongkongu, sloužil mši svatou a modlil se za pronásledované katolíky v Číně.

Číst dál

Pozvánka na Festival rodin do Nových Hradů

Pastorační středisko Biskupství českobudějovického vás srdečně zve na „Festival Rodin: Všichni jsme jedna rodina“ do Nových Hradů k zakončení Roku rodiny.

Číst dál

Biskup Václav Malý získá Cenu 1. června

Pomocný biskup pražský Václav Malý získá Cenu 1. června, kterou uděluje město Plzeň. Ve stejný den bude sloužit od 17 hodin mši svatou v katedrále sv. Bartoloměje a od 18 hodin proběhne v Diecézní sále v budově biskupství s biskupem Malým beseda pro veřejnost.

Číst dál

Kniha Kazatel: Temná nejistota životního smyslu a dění

Při dnešní generální audienci na Svatopetrském náměstí pokračoval papež František jedenáctou katechezí z cyklu o stáří. Uvedlo ji čtení ze starozákonní knihy Kazatel (2,17-18; 12,13-14), které popisuje určitou životní rozčarovanost na sklonku života. V závěrečné kapitole ovšem autor knihy připomíná úkol každého člověka: bázeň Boží a dodržování přikázání, neboť každý náš skutek bude postaven před Boží soud.

Číst dál

Papež k masakru v Texasu: Je čas říci dost nerozvážnému prodeji zbraní

Na závěr dnešní generální audience reagoval papež František na krveprolití na jedné z amerických základních škol v Texasl: "Mé srdce je zlomené, pojďme se všichni zavázat, aby se takové tragédie už nikdy nemohly opakovat."

Číst dál

Dolanské Navalis - svatojánská plavba (přihlašování do 31. května)

Zveme vás na svatojánskou plavbu „Dolanské Navalis“, která se uskuteční v sobotu 11. června se zahájením v 9:00 u kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců.

Číst dál

Lektoři Božího slova z pěti diecézí se sešli na Velehradě

Čtvrtou duchovní obnovu pro lektory Božího slova vedl ve dnech 20.–22. května 2022 na Velehradě P. Marián Pospěcha.

Číst dál

Biskup Basler udělí jáhenské svěcení osmi kandidátům

Osm kandidátů jáhenské služby (sedm z nich je určeno pro trvalou jáhenskou službu) pro olomouckou arcidiecézi přijme svěcení v katedrále sv. Václava v sobotu 18. června 2022 od 9.30 z rukou biskupa Antonína Baslera.

Číst dál

Setkáni v rodišti arcibiskupa Karla Otčenáška

Mnoho pamětníků se sešlo v Českém Meziříčí, aby zavzpomínali na 23. královéhradeckého biskupa.

Číst dál

Jak sladit noty na prázdniny

Známky školáci zdaleka uzavřené nemají, ale rodiče už začínají plánovat prázdniny i dovolenou. Do kempu, na chatu, na hory nebo k moři? Za kolik a kam? Vlakem, autem nebo letadlem? Často ale zapomenou na to nejdůležitější: sladit v rodině noty.

Číst dál

Papež jmenoval předsedu Italské biskupské konference

Po odstupujícím kardinálu Gualtieru Bassettim, který byl zvolen 24. května 2017, povede italský episkopát boloňský arcibiskup, kard. Matteo Zuppi.

Číst dál

Papež: Maria, Pomocnice křesťanů, svěřujeme ti pouť čínských věřících

Uplynulo patnáct let od chvíle, kdy papež Benedikt XVI. vyhlásil Světový den modliteb za církev v Číně, který se slaví 24. května na připomínku Panny Marie, Pomocnice křesťanů, patronky této země. Před koronavirovou pandemií navštěvovaly svatyni Panny Marie, Pomocnice křesťanů v Šešanu u Šanghaje každoročně tisíce křesťanských poutníků.

Číst dál

Kdo teď může šéfovat františkánům?

Papež František minulou středu zvláštním reskriptem povolil volbu neklerického vedení v klerických řeholních institutech papežského práva a v klerických společnostech apoštolského života. Německá redakce Vatikánského rozhlasu v této souvislosti přinesla rozhovor s františkánem Rafaelem Riegerem, odborníkem v oblasti řeholního práva.

Číst dál

Kardinál Zen u soudu v Hongkongu

Kardinál Joseph Zen se v úterý 24. května, ve Světový den modliteb za církev v Číně, dostavil k soudu v Hongkongu.

Číst dál

Katholikentag, dlouhá historie německého svátku víry

Dne 25. května začíná ve Stuttgartu 102. ročník Katolických dnů, pětidenní akce v mnoha ohledech jedinečné z hlediska tradice a kulturního a církevního dopadu nejen v Německu, ale i v Evropě. Zúčastní se také zástupci církve z České republiky.

Číst dál

"Sister Project": řeholní sestry na Světovém ekonomickém fóru

Na Světovém ekonomickém fóru, které se koná ve Švýcarsku, byl v pondělí 23. května dán dostatečný prostor členkám Sister Project, které se zúčastnily veřejné debaty s ekonomy a odborníky na lidská práva. Svět potřebuje "odvážné lídry", zejména ženy, uvedla sestra Patricia Murrayová z Unie generálních představených (UISG). Mnoho zážitků a svědectví o víře a blízkosti k lidem.

Číst dál

Papež zahájil jednání italských biskupů, které navrhne jméno nového předsedy

V pondělí odpoledne začalo v Římě 76. plenární zasedání Italské biskupské konference, které potrvá až do pátku 27. května a z něhož vzejde trojice jmen budoucího možného předsedy.

Číst dál

Paliativní péče – cesta k respektu

Kolem 70 % lidí umírá v nemocnicích. Paliativní týmy (včetně duchovních a kaplanů) se v rámci pětiletého pilotního projektu starali o 4 000 z nich a ministerstvo zdravotnictví na jeho základě otvírá možnosti pro rozvoj paliativní péče v nemocnicích.

Číst dál

Nové číslo časopisu Rodinný život: Dobré bydlo

Rok 2022 se pomalu blíží ke své druhé polovině a my vám přinášíme v pořadí už druhé letošní číslo našeho časopisu. Opět se v něm zabýváme tématem, které je nejen zajímavé, ale také velmi aktuální – bydlení.

Číst dál

Moderní přístroje pro dětskou nemocnici. Charita Česká republika přispívá ke snižování porodní úmrtnosti v Kambodži

Charita Česká republika zajistila dodávku moderního vybavení pro Národní pediatrickou nemocnici v Kambodži. To zvýší rozsah a kvalitu poskytování vysoce kvalitní péče matkám i novorozeným dětem a povede ke snížení perinatální úmrtnosti. Dodávku financovala Česká rozvojová agentura.

Číst dál

Generální shromáždění Papežských misijních děl se koná v Lyonu

Po dvouleté přestávce, kdy se setkání mohlo uskutečnit jen on-line přenosem, se 16. – 23. května 2022 koná Generální shromáždění Papežských misijních děl ve francouzském Valpré Centre v Lyonu, rodišti Pauline Jaricot. Tato zakladatelka Společnosti pro šíření víry je ústředním tématem letošního shromáždění, kterého se z různých zemí jednotlivých kontinentů účastní přes sto národních ředitelů. Českou republiku zde zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát.

Číst dál

Pouť křesťanských médií 2022

Pouť médií v rukou křesťanů se letos uskuteční v sobotu 28. května při příležitosti 56. Světového dne modliteb za sdělovací prostředky. Bohoslužba v 11.00 hodin bude slavena v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Brně (Křenová ul. 21A)

Číst dál

Rozloučení s br. Alešem Zdeňkem Vandrovcem O.S.B.

Pohřební obřady za zesnulého podpřevora a hospodářského správce benediktinského kláštera sv. Markéty na pražském Břevnově br. Aleše Zdeňka Vandrovce O.S.B. se budou konat v bazilice svaté Markéty ve středu 25. května od 11.00.

Číst dál

Papež: Dobro nedělá hluk, ale buduje svět

František se setkal s příslušníky italské civilní obrany: „Děkuji vám za pomoc a přijetí uprchlíků z Ukrajiny v Itálii, zejména žen a dětí, kteří uprchli před touto absurdní válkou. Dobro nedělá hluk, ale buduje svět. Výzva pro Zemi, která úpí. Když si něco vynucujeme, příroda ukazuje svou krutou tvář.“

Číst dál

Papež přivítal beatifikaci Pauline Jaricotové, odvážné ženy v církevní misii

Papež František na závěr nedělní modlitby Regina coeli připomněl zakladatelku Díla šíření víry, kterou v Lyonu blahořečil kardinál Tagle.

Číst dál

Den otevřených lesů. Do celorepublikové kampaně se připojují i Arcibiskupské lesy a statky

Vysvětlit nejčastější mýty, kterým veřejnost v souvislosti s hospodařením v lesích podléhá. To je jeden z hlavních záměrů, se kterým Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL), pořádá akci „Den otevřených lesů“. Akce proběhne 18. června 2022 na 48 nestátních lesních majetcích po celé republice a je určena pro širokou veřejnost.

Číst dál

Papež František: Život je Boží dar, nikoli manipulovatelný statek

Po nedělní mariánské modlitbě papež František pozdravil účastníky italské národní pro-life manifestace, která proběhla za účasti tisícovek lidí z celé Itálie pod titulem “Volíme si život”. Papež připomenul, že “život je posvátný a nedotknutelný” a že “nelze umlčet hlas svědomí”.

Číst dál

Reforma je tady. A co dál?

Vatikán se připravuje na provoz podle nové „ústavy“. Už teď ale vyvstávají další úkoly.

Číst dál

Fond globální solidarity se účastní Světového ekonomického fóra v Davosu

Na letošním Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu se v rámci "Global Solidarity Fund" (Fond globální solidarity), jehož členem je i katolická církev, sejdou zástupci věřících a sociálního sektoru. Od neděle 22. května katoličtí řeholníci a řeholnice diskutují o vedení a sociálním začlenění z globální perspektivy.

Číst dál

Tradiční pouť Apoštolátu modlitby

Národní ředitel Celosvětové sítě modlitby s papežem P. Pavel Ambros SJ zve příznivce z českých a moravských diecézí na tradiční pouť na Svatém Hostýně. Termín pouti je pátek 24. června v den Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mši svatou v bazilice Nanebevstoupení Panny Marie bude celebrovat P. Michal Altrichter SJ.

Číst dál

Gallagher na Ukrajině: Setkal jsem se se zraněným a odvážným lidem, pro mír je třeba vést dialog

Rozhovor s arcibiskupem sekretářem pro vztahy se státy na závěr jeho mise na Ukrajině: "Papež by mohl i nadále hrát velmi významnou roli v tomto konfliktu a jeho řešení. Je zde prostor. Dejme si pozor, abychom v Evropě a ve světě nezačali nové závody ve zbrojení."

Číst dál

Dezinformace a jak s nimi pracovat

Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého vás srdečně zvou na online besedu, která se uskuteční v pondělí 23. května od 19. hod.

Číst dál

X. světové setkání rodin na Tetíně

Na závěr Roku rodiny Amoris Laetitia 26. 6. 2022 se připojíme ke všem rodinám, které se na přání papeže Františka setkají v místních církvích. Setkání rodin Pražské arcidiecéze bude hostit Tetín.

Číst dál

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. května 2022

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.

Číst dál

Biskup Tomáš Holub požehnal nově opravenou kapli a most v Horní Kamenici

Plzeňský biskup Tomáš Holub požehnal nově opravenou kapli a most v Horní Kamenici

Číst dál

Oslava 700 let města a farnosti Holešov

V květnových dnech oslavili v Holešově 700 let od první písemné zmínky o městě i farnosti. V neděli 15 května 2022 sloužil biskup Antonín Basler mši svatou za Boží požehnání pro město Holešov a partnerská města, jejichž zástupci byli na bohoslužbě přítomni. Poté účastníci přešli v průvodu k zámku, kde biskup Basler požehnal lípu, aby toto výročí připomínala i dalším generacím.

Číst dál

Celostátní konference Aktivizace života farností

Trápí vás malá návštěvnost kostelů či vlažnost některých farníků? Přemýšlíte, jak je „probudit“ a jak oslovit své okolí? Pojďme společně sdílet pastorační aktivizační podněty, nápady, projekty i zkušenosti a objevovat nové cesty v pastoraci napříč celou naší republikou. Domácí zkušenosti vám zprostředkují zástupci všech našich diecézí, zahraniční pohled nabídne kanadský kněz a spisovatel James Mallon.

Číst dál

Papež: Proste o mír pro ty, kdo jsou v čele národů

Nemůžeš dát pokoj, když ho sám nemáš: František to opakoval při dnešní modlitbě Regina coeli, když komentoval Ježíšova slova při Poslední večeři, která jsou výrazem pokorné duše, i když zasažené strachem.

Číst dál

Papež: Blízko pastýřům a věřícím v Číně, kteří žijí ve složitých situacích

Na závěr modlitby Regina coeli František připomněl památku Panny Marie Pomocnice křesťanů a vyzval církev, aby se spojila v modlitbě s čínskými katolíky.

Číst dál

Play Music - Stop War: Koncert proti válce v srdci Říma

Na římském náměstí Piazza del Popolo se v sobotu večer konala hudební akce, jejíž výtěžek bude věnován na podporu humanitárních projektů a projektů na poskytnutí útočiště ukrajinskému obyvatelstvu. Vatican Radio - Vatican News je mediálním partnerem koncertu s volným vstupem.

Číst dál

Kardinál Bo: Obchod s orgány je novým "organizovaným zločinem"

Myanmarský kardinál Charles Bo kritizoval tento týden ve Vatikánu obchodování s lidmi a označuje obchod s lidskými orgány za novou formu "lidského kanibalismu", který přináší miliardové zisky a který navíc ještě prohlubují války.

Číst dál

Papež vybral pražského arcibiskupa

Dlouho očekávané oznámení jména 37. pražského arcibiskupa učinil na svátek Panny Marie Fatimské Mons. Giuseppe Silvestrini, pověřený vedením nunciatury. Stalo se tak v pátek 13. května v pravé poledne v kapli Arcibiskupského paláce.

Číst dál

Papež František: Katolické školy by neměly být křesťanské jen podle názvu

V projevu ke křesťanským bratřím De La Salle papež František řekl, že katolické školy by neměly být křesťanské jen v názvu, ale i ve skutečnosti, a zdůraznil, že křesťanští pedagogové musí být především svědky evangelia.

Číst dál

Papež vyzval k inkluzivnímu vzdělávání založenému na integrální ekologii

K vybudování kultury péče je třeba vytvořit inkluzivní vzdělávání založené na pilířích integrální ekologie, zdůraznil papež František, když dnes dopoledne přijal v Klementinském sále Apoštolského paláce účastníky mezinárodní konference na téma „Příroda v mysli. Nová kultura přírody pro ochranu biologické rozmanitosti“, kterou pořádá Sbor italských karabiníků.

Číst dál

Meda Mládková a největší Umělec

„Já už chci umřít,“ řekla ta dáma na nemocniční posteli. „A co budete dělat po smrti?“ zeptala se jí MARTA MARIE MAGDALENA ŠMÍDOVÁ, která tam byla na návštěvě své řeholní sestry. Nemocná pohlédla na její hábit a povídá: „A co budete dělat vy?“ Tak začalo přátelství řeholnice se sběratelkou a mecenáškou umění Medou Mládkovou (†102).

Číst dál