Nemocnice T. Bati

Kliknutím mapku aktivujete
Logo Krajská nemocnice Tomáše Bati
O místu:

Pravidelná mše svatá bývá každou sobotu v 15:30 ve výukové místnosti v suterénu pavilonu 48. Obnoveno od září 2021. Zrušeno od října 2021 z epidemických důvodů.

V sobotu 4. září v 15.30 hod. byla po delší časové odmlce opět sloužena mše svatá v suterénu 48. budovy Krajské nemocnice Tomáše Bati. Důvodů pro přerušení tradice bylo více: nepříznivá epidemiologická situace a rozsáhlé rekonstrukce prostor, kde se nachází místnost, v níž se mše svaté v sobotu v 15.30 hod. opět konají.
Tradičně se mše svaté účastnili pacienti KNTB, jejich rodinní příslušníci, farníci ze Zlína a přilehlých farností. Po dlouhá léta obětavě poskytuje službu „kostelnice“ a dobrovolnice v jedné osobě Anna Slezáková z Březnice. Paní Slezáková zajišťuje nejen květinovou výzdobu, ale doprovází dle přání i pacienty z oddělení nemocnice přímo na mši svatou. Pacientům, kterým zdravotní stav nedovolí chůzi, zajišťuje převoz na invalidním kolečkovém křesle.
Manželům Slezákovým z Březnice, kněžím i schole bych chtěl vyjádřit velké poděkování za jejich trpělivou, obětavou službu. Pravidelně, sobotu co sobotu, měsíc co měsíc, rok co rok věnují manžele Slezákovi svůj čas nemocným.
Ze srdce také děkuji vedení nemocnice a jmenovitě vrchní sestře geriatrie paní Lence Tomančákové za zázemí a velikou pomoc kaplanské službě v nemocnici.
Pokud byste si přáli zprostředkovat pro sebe či své blízké doprovod na mši svatou, můžete naši službu kontaktovat prostřednictvím nepřetržité telefonní linky na tel.: 731 140 734.

Vít Kadlčík, nemocniční kaplan KNTB

 

Pastorační péče v nemocnici

Pokud jsou vaši příbuzní či známí hospitalizováni v Krajské nemocnici Tomáše Bati, kontaktujte nemocniční kaplany (e-mail: [email protected], tel.: 731 140 734).

Výhradně na nemocniční kaplany se obracejte i tehdy, když si váš příbuzný či známý přeje udělení svátostí, nebo chcete udělení svátosti pomazání nemocných pro vašeho blízkého, který je v bezvědomí či v jiném stavu, kdy nemůže komuniko­vat. Nemocniční kaplani návštěvu kněze zprostředkují. Pacientovi i vám pak na­bízejí doprovázení ve formě rozhovoru, přítomnosti u lůžka, modlitby, čtení z Písma svatého, přinášení Eucharistie.

Nemocné, kteří jsou schopni pohybu, můžete také doprovodit na mši svatou, která je slavena každou sobotu v 15.30 hod. v suterénu budovy 48 (LDN).

Ani v neděli nemusí zůstat vaši blízcí v nemocnici bez Eucharistie, protože každé nedělní dopoledne donášejí akolyté svaté přijímání pacientům, kteří projeví o přijetí svátosti zájem. Vít Kadlčík, Michaela Kadlčíková, Sylva Velebová a Zbyněk Král.

nemocniční kaplani v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně

Mše sv. za nemocné

https://www.kntb.cz/

Místo uskutečnění

Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín

Sdílejte info