Nemocnice T. Bati

Logo Krajská nemocnice Tomáše Bati
O místu:

Pravidelná mše svatá bývá každou sobotu v 15:30 ve výukové místnosti v suterénu pavilonu 48. Momentálně však kvůli stavebním úpravám mše svatá není.

Pastorační péče v nemocnici

Pokud jsou vaši příbuzní či známí hospitalizováni v Krajské nemocnici Tomáše Bati, kontaktujte nemocniční kaplany (e-mail: kaplani.nemocnicezlin@seznam.cz, tel.: 731 140 734).

Výhradně na nemocniční kaplany se obracejte i tehdy, když si váš příbuzný či známý přeje udělení svátostí, nebo chcete udělení svátosti pomazání nemocných pro vašeho blízkého, který je v bezvědomí či v jiném stavu, kdy nemůže komuniko­vat. Nemocniční kaplani návštěvu kněze zprostředkují. Pacientovi i vám pak na­bízejí doprovázení ve formě rozhovoru, přítomnosti u lůžka, modlitby, čtení z Písma svatého, přinášení Eucharistie.

Nemocné, kteří jsou schopni pohybu, můžete také doprovodit na mši svatou, která je slavena každou sobotu v 15.30 hod. v suterénu budovy 48 (LDN).

Ani v neděli nemusí zůstat vaši blízcí v nemocnici bez Eucharistie, protože každé nedělní dopoledne donášejí akolyté svaté přijímání pacientům, kteří projeví o přijetí svátosti zájem. Vít Kadlčík, Karel Mikulášek, Michaela Kadlčíková

nemocniční kaplani v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně

https://www.kntb.cz/

Místo uskutečnění

Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín

Sdílejte info