Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 29. 5. do 5. 6. 2022 - 22. týden

neděle 29. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Kostel 07:00 za * a + rodinu Mikulčíkovou, Mikuláškovou a Hrubošovou
08:30 za * a + rodinu Čapkovu, Helešicovu a Kreizlovu a za spásu předků
10:00 za * a + rodinu Malotovu a +++
11:30 za + Pavla Klhůvka a celou rodinu
17:00 příležitost k tiché adoraci
18:30 za farníky a dárce na kostel
pondělí 30. 5. sv. Zdislavy
Kostel 06:30 za komunitu Cenacolo a duchovní osoby, které ji podporují
18:30 za + rodiče a dar víry pro rodinu Vrbovu
úterý 31. 5. svátek Navštívení Panny Marie
Kostel 06:30 za * a + kněze 
středa 1. 6. památka sv. Justina, mučedníka
Kostel 06:30 za + manžela, sourozence a rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro * rodinu
10:00 pohřeb: Alois Krajča (1951)
18:30 za + rodiče Evu Horníčkovou Brlicovou a Aloise Brlicu
čtvrtek 2. 6. sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Kostel 06:30 za + Františka a Alžbětu Černé a dvoje rodiče
17:15 za mír a pokoj na Ukrajině
18:30 poděkování za syna Františka a prosba o Boží požehnání do dalšího roku
pátek 3. 6. památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Kostel 06:30 na úmysl dárce
17:00 příležitost k tiché adoraci
18:30 na poděkování za dar života s probou o Boží požehnání do dalších let
sobota 4. 6. sobota 7. velikonočního týdne
Kostel 06:30 za * a + rodinu Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu, Mackovu a Hrůzovu a +++
18:30 za + rodiče Miladu a Milana Valentovy, prarodiče a * rodinu
neděle 5. 6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Kostel 07:00 za + syna, jeho dědečka Václava, babičku Jarmilu a +++ .
08:30 za * a + rodiny Ingrovu a Mikelovu
10:00 za farníky a dárce na kostel
11:30 za * a + členy rodiny Paciorkovy a Vrbíkovy
17:00 příležitost k tiché adoraci
18:30 za + rodiče Marii a Augustína Hrbáčkovy, dar zdraví, víru a Boží pomoc na přímluvu Panny Marie pro * rodinu