Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 28. 11. do 5. 12. 2021 - 48. týden

neděle 28. 11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Kostel 07:00 za + Annu Lednickou
08:30 za * a + rodinu Fojtů, Kotalovu, Baláčkovu a Sukupovu
10:00 za + manžela, jeho + rodiče a * rodinu s prosbou o Boží ochranu a pomoc s přímluvou Panny Marie.
11:30 za farníky
17:00 příležitost k tiché adoraci
18:30 za rodiče Stodůlkovy a jejich syna Františka
pondělí 29. 11. pondělí 1. adventního týdne
Kostel 06:30 za dar Božího požehnání a za dar zdraví pro rodiče Pagáčovy.
18:30 na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo a za otevření komunitního domu v naší zemi
úterý 30. 11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Kostel 06:30 za Boží pomoc a požehnání pro Ondru a za jeho vnitřní uzdravení
středa 1. 12. nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Kostel 06:30 za * a + členy společenství živého růžence
13:00 pohřeb: Jurečka Jan (1950)
18:30 za * a + rodiny Šintálovu, Kolářovu, Vávrovu a Šalenovu
čtvrtek 2. 12. čtvrtek 1. adventního týdne
Kostel 06:30 za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:30 za + rodiny Novákovu a Prekopovu
pátek 3. 12. památka sv. Františka Xaverského
Kostel 06:30 za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
17:00 příležitost k tiché adoraci
18:30 za Aloise a Ludmilu Štěpánovy a * a + rodinu
sobota 4. 12. nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Kostel 06:30 za nenarozené děti a jejich rodiče
18:30 na poděkování za dar 60 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
neděle 5. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Kostel 07:00 za * a + rodiny Řehůřkovu, Noháčkovu a za + rodiče Gajdošíkovy
08:30 na poděkování za 85 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro * rodinu
10:00 za * a + rodinu Viceníkovou a Potáčkovou
11:30 za + rodiče Omelkovy, * rodinu Uhlíkovu, Kadlčákovu, Šebkovu s prosbou o Boží pomoc a ochranu PM
17:00 příležitost k tiché adoraci
18:30 za farníky