Velikonoce 2022

Velikonoce 2022

Mimořádné zpovídání před Velikonocemi 

Od pondělí 11. dubna do středy 13. dubna, bude v naší farnosti mimořádné zpovídání před Velikonocemi s cizími zpovědníky v době 9.00–12.00 hod. a 14.00–17.00 hod. Prosíme, abyste nenechávali svátost smíření na poslední chvíli. Během velikonočního tridua se zpovídat nebude.

 

Inspirace k prožívání velikonočních svátků

PDF ke staženídomaci_liturgie_velikonocniho_tridua_2021 

Inspirace na webu Velikonoce.cz

Zelený čtvrtek

 • 14. dubna – Den ustanovení eucharistie a svátosti kněžství
 • 9:30 Missa chrismatis v Olomouci – zveme věřící, zvláště ministranty a členy schóly, ke společné cestě vlakem. Bližší informace budou v ohláškách.
 • 18:00 Mše svatá s umýváním nohou na památku Poslední večeře; kostel bude otevřen do 22.00 hod. k soukromé adoraci

Velký pátek

 • 15. dubna – Den utrpení a umučení Páně
 • 15:00 Pobožnost křížové cesty
 • 18:00 Velkopáteční obřady; Po celou noc bdění u Božího hrobu (otevřen pouze boční vchod kostela)

Bdění u Božího hrobu 

Prosíme rodiny, společenství i jednotlivce, aby se zapsali v sakristii do rozpisu bdění u Božího hrobu, které začne v našem kostele na Velký pátek od 19.30 hod. a bude ukončeno na Bílou sobotu před velikonoční vigilií. 

Bílá sobota

Vigilie Vzkříšení

 • 20:00 Vigilie Zmrtvýchvstání Páně s udílením křtu dospělým

Neděle Zmrtvýchvstání

 • 17. dubna
 • pořad bohoslužeb: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 a 18:30
 • na závěr každé mše svaté bude žehnání pokrmů

Pondělí velikonočního oktávu

 • 18. dubna
 • pořad bohoslužeb: 7:00, 8:30 a 18:30

Symboly Velikonoc v našem kostele 

V každé liturgii jsou používány symboly. Velikonoční liturgie je symboly naplněna a k těm obecně známým (beránek, hrobový kámen) ve velikonoční výzdobě přidáváme symboliku další. 

Na Zelený čtvrtek si připomínáme vznik svátosti eucharistie a kněžství. Před oltářem nám dvanáct kmenů připomene dvanáct kmenů izraelských, které byly Hospodinovou „paschou“ vysvobozeny z egyptského zajetí. Zároveň v nich poznáváme dvanáct apoštolů, sloupů, na nichž byla založena církev. Ty všechny propojuje Kristovo utrpení a smrt. Jeden tmavý kmen má symbolizovat Jidáše a jeho zradu, ale především naši hříšnost a naše zrady. 

Ve čteních Bílé soboty znovu zaslechneme předzvěst spásy v dějinách starozákonních a její dokonání Kristovou obětí. Za symbolem jeho utrpení, za trnovou korunou, však vidíme záři, světlo, které se Ježíšovým vzkříšením rozlilo z hrobu a ozařuje celou církev i s našimi hříchy a nedokonalostmi. Ježíš je svorníkem a klenebným kamenem celého lidstva.