V měsíci květnu zveme na májové pobožnosti, které se jako každá rok konají v kostele sv. Filipa a také ve farních kaplích.

 

V kostele se budeme společně modlit vždy (mimo úterý a neděli) v 17.55 před večerní mší svatou modlit růženec, tuto modlitbu pak zakončí kněz litaniemi k Panně Marii. 

Májové pobožnosti budou probíhat také ve farních kaplích.

Rozpis naleznete na plakátku.