Jsme nyní „na cestě k říjnu 2024,“ kdy se bude konat druhé shromáždění Synody biskupů věnované tématu synodální proměny katolické církve.

Přáním Sekretariátu Synody tentokráte je, aby došlo k hlubší reflexi některých bodů Souhrnné zprávy Synody biskupů z října 2023. 

Nasloucháno má být zejména specifickým skupinám věřících na základě jejich zkušeností a služeb v církvi. 

Nyní je třeba vytvořit skupinky, které budou do 31.3. 2024 reflektovat jedno ze sedmi vybraných témat. 

 

V naší farnosti se uskuteční společné setkání již tento čtvrtek 14. 3. 2024 na faře po večerní mši v 19.15. Jednotlivé skupiny budou moderovat členové pastorační rady. 

Pokud máte zájem zapojit se do diskuze nad tématy k reflexi, přihlaste se prosím Františkovi Chvatíkovi [email protected] nebo přijďte ve čtvrtek na faru. Začneme společně v 19.15 v Klubu Pod kánoí.

Zveme především lektory, katechety, akolyty, vedoucí a členy různých skupin a společenství farnosti, ale i farníky, kteří se chtějí jen zapojit.

 

Na setkání s vámi při společném sdílení se těší vaši kněží a členové pastorační rady.