Pro další týden postní doby vám přinášíme nový díl postního seriálu o tajemstvích růžence. I tentokrát má český dabing a zhlédnutí vám nezabere více než půl hodiny.

Celý seriál je k dispozici pro předplatitele. Pokud se jím chcete stát, posíláme kupon 56G87PQK, díky kterému získáte slevu 50% na první měsíc! Platí jen do Velikonoc.

Odkaz na seriál: https://filmana.cz/serial-tajemstvi-bolestneho-ruzence-dil-3/ 

3. Epizoda - Bičování

V této epizodě  se zaměřujeme na druhé tajemství Bolestného růžence - bičování. V tomto tajemství velkou roli sehraje postava Poncia Piláta. Sledujeme Ježíšův soud, Pilátovo úsilí Ježíše propustit, jeho snahu vyjednávat a balancovat mezi vůlí lidu a pravdou, kterou má před očima. Ve své podstatě je to vlastně Pilátův soud, jeho možnost rozhodnout podle svého srdce, svědomí či pravdy.  Je to velice inspirativní obraz pro nás všechny, kteří dennodenně musíme rozlišovat mezi tím, co nám říká a co od nás chce svět v kontrastu hlasu našeho srdce, kde se setkáváme s Bohem. Druhé tajemství - bičování, je plné bolesti a utrpení, v Ježíšově oběti musíme ovšem kromě toho vidět převážně bezmeznou lásku, která se zcela vydává, za všechny lidi. Bez rozdílu.


Znovuobjevení bolestného růžence

Verše z Písma

„Pilát chtěl vyhovět davu, a tak jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování.“

Marek 15,15

„Já se však nechci chlubit vůbec ničím – kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován a já světu.“

Galatským 6,14

 

„Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni.“

Efeským 5,25

 

Citáty

I já jsem Barabáš. Já jsem ta která si zaslouží trest, já jsem vinna, ale Ježíš mě osvobozuje.“

Katie ze seriálu

 

„Nemyslete, že necítím, když přijde kříž.“

Terezie z ÁvilyÚkol 

Zkuste se zamyslet, kdy v našich životech děláme kompromisy, mezi hlasem světa a hlasem našeho Pána. Kdy se stejně jako Pilát ze strachu podvolujeme vůli světa.Tipy na související filmy na Filmana.cz

Terezie

Umučení Krista