DUCHOVNÍ OBNOVA BYLA ZRUŠENA

 

V termínu od 16. – 18. února zveme všechny farníky na víkendovou postní duchovní obnovu, která se uskuteční na Velehradě. Duchovní obnovu povede  P. Josef Čunek SJ.

Program i ubytování bude probíhat v prostorách velehradského gymnázia na Velehradě.

Stravování (obědy a večeře) je zajištěno v nedaleké restauraci VEGA.

Program začne v pátek v podvečerních hodinách (ubytování od 17h) a předpokládané ukončení bude v neděli obědem.

Duchovní obnova je otevřená všem farníkům, jednotlivcům i celým rodinám. V případě potřeby zajistíme rodičům během programu hlídání dětí.

Program budou tvořit katecheze na téma modlitba, společenství a služba a odpočinek. Nedílnou součástí programu bude mše svatá, adorace, čas pro ztišení i odpočinek, i čas pro sdílení. Děti budou mít během katechezí a programu zajištěno hlídání s animátory.

Cena duchovní obnovy je 1800,- Kč pro dospělého, 1200,- Kč pro dítě, děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu 400 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, strava (obědy a večeře) a režijní poplatek.

Vícečetným rodinám nebo těm, co jsou ve finanční nouzi můžeme nabídnout slevu, ozvěte se pí. Piknové, do farní kanceláře nebo na tel. 606 715 994.

 

 

V případě malého počtu zájemců, bude duchovní obnova zrušena.

do-2