KÝM PRO TEBE BŮH JE - ADVENT PRO RODINY S DĚTMI

 

Letošní aktivita na advent je pro celé rodiny. Využijeme projekt Vlčího doupěte, který připravuje o. Roman Vlk a nese název Kým pro tebe Bůh je. Toto důležité téma propojuje se znázorněním vyprahlé pouště, kterou má někde v sobě každý z nás. Upozorňuje však na to, že Bůh i tato místa může probudit k životu.

 

Aktivita obsahuje soubor kartiček, sérii krátkých videí - na každý den jedno a obrázek pouště. Na kartičkách, které vychází z liturgických čtení, je napsáno, co o sobě Bůh říká, krátké vysvětlení pro praktické použití a QR kód odkazující na video k danému tématu.

 

Balíček kartiček je jeden pro celou rodinu a je možné si jej na každý adventní týden vyzvednout v sakristii. Pořizovací cena balíčku na celý advent byla 29,- Kč, pokud je to možné, prosíme o dobrovolný příspěvek. Děkujeme. Pokud na vás kartičky nevyjdou, můžete i tak v aktivitě pokračovat.

 

Když se rodiny rozhodnou pro tuto aktivitu a podaří se jim videa i kartičky pravidelně využívat, mohou si pak následující neděli přišpendlit kytičku na poušť znázorněnou v našem kostele (to už každé dítě zvlášť).

 

Součástí aktivity je také soutěž Vlčího doupěte, které se děti mohou zúčastnit.

 

Úvodní video k adventní aktivitě najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=MS3U3XW66tY

Tady budou postupně zveřejňována videa: https://www.youtube.com/@vlcidoupe1334/playlists

 

Nyní ještě návod o. Ivana na používání kartiček a videí:

 

Milí rodiče!

Jsem rád, že Bůh nám nabízí tyto aktivity „z Vlčího doupěte“, které nás mohou změnit, posunout nás blíž k Bohu a také více naši rodinu sjednotit. Moc vám děkuji, že do toho půjdete a budete tomu věnovat svůj čas i za cenu, že budete mít možná méně cukroví, méně ozdobenou domácnost, ale budete mít krásnější děti i svou rodinu a hlubší vztahy! Pozor: nejde jen o to pustit dětem každý den kratičké video, ale „pracovat“ s obsahem videa i s kartičkami u sebe, i s dítětem. Tyto aktivity jsou nejen pro malé děti, ministranty, ale ještě víc jsou pro větší děti i pro všechny dospělé.

Kdo z nás nepotřebuje dělat tyto objevy:

1. Kým je pro mne Bůh?“

2. Jak z toho potom i žít?

 

Nyní můj návrh jak konkrétně přistupovat k adventnímu objevování „Kým je pro mne Bůh“

 

1. Domluvte si třeba den před tím, kdy se sejdete. Odpoledne? K večeru? V kolik hodin?

2. Zklidněte se a nalaďte se na poslouchání videa. Důležitá je motivace dětí (např.: teď nám Bůh chce něco nového říci; nebo zapalme adventní svíčku na znamení, že je tady s námi Ježíš; udělejte kříž…)

3. Po poslechu videa si sedněte, pokud to bude možné, kolem adventního věnce a všichni, počínaje nejmladším, postupně kratičce (v jedné, ve dvou větách) si vyprávějte, co vás v pořadu zaujalo, co se líbilo…

4. Pak jeden z rodičů si vezme do ruky „Kartičku“ na ten den (je na ní číslo adventního dne) a „přeloží“ ji do věku svého dítěte (tj. co nám Bůh o sobě v té modlitbě říká; k čemu nás pobízí; co právě mně říká, jak na to můžeme odpovídat, jakým činem, skutkem…

5. Na závěr povstat, ztišit se, a udělat s pomocí té kartičky krátkou modlitbu a přidat např.: Zdrávas Maria…

6. Pak nejmladší doplní písmenko do obrázku pouště, který máte doma.

7. Po skončení kartičku vždy dávat kolem věnce, aby i přes den si mohl kdokoli k ní vrátit. Zůstanou tam v kruhu i po celé Vánoce. Uprostřed pak už nebude adventní věnec, ale třeba nakreslené jesličky s Ježíškem.

8. Těsně před spaním můžete přijít za svým dítětem a ještě si o tom všem povyprávět, co si pamatuje a co vám samým to dalo…

 

Pozn. To vše je jen návrh, který si můžete vylepšovat či upravovat podle vašich možností. Kartičky na týden dopředu si vždy vy rodiče vyzvedejte v neděli v sakristii. Děti, ať nevidí ostatní kartičky předem. Ale jen tu, která připadá na konkrétní den. Za každý splněný týden, kdy si děti pustí videa a popovídají si o nich, si pak mohou v kostele připíchnout na poušť květinku.

 

Do této aktivity všem žehná o. Ivan