Zveme všechny farníky k adventním zastavením při katechezích, které budou probíhat každou středu v kostele, po večerní mši svaté. Témata i přednášející najdete na plakátku.

Zkuste využít tento čas k osobní duchovní obnově v tomto adventu, čas, který ztrácíme pro Boha je nám vždy vrácen proměněný Božím požehnáním.

final_advent_streda