ODUPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI V ČASE PANDEMIE
 
POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH LETOS NEBUDOU
STÁLE VŠAK JE MOŽNÉ ZÍSKAT ODPUSTKY

 

Podmínky pro získání plnomocných odpustků přivlastnitelných pouze duším v očistci jsou stejné jako jiné roky. Letos však papež tuto možnost rozšířil na celý listopad.
 
MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ V KOSTELE ČI KAPLI
Dvakrát během měsíce listopadu je možné získat odpustky v kostele a to buď 1. a 2. listopadu nebo místo 2. 11. kterýkoli jiný den v tomto měsíci.
Podmínkou je: svatá zpověď (v rozmezí polovina října až polovina prosince), sv. přijímání v příslušný den, zřeknout se jakéhokoliv hříchu, modlitba na úmysl Svatého otce, modlitba Otčenáš a vyznání víry.
 
MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ NA HŘBITOVĚ
V osmi kterýchkoli dnech v listopadu je možné získat odpustky na hřbitově.
Podmínkou je: svatá zpověď (v rozmezí polovina října až polovina prosince), sv. přijímání v příslušný den, zřeknout se jakéhokoliv hříchu, modlitba na úmysl Svatého otce, modlitba za zemřelé.
 
MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ VE STÁŘÍ A NEMOCI
Během kterýchkoli osmi dnů měsíce listopadu mohou získat odpustky i lidé, kterým stáří či nemoc brání naplnit výše zmíněné podmínky.
Podmínkou je: úmysl spojit se v duchu s těmi, kteří výše zmíněné podmínky zbožně naplní, zřeknou se jakéhokoli hříchu, mít úmysl splnit tři podmínky až to bude možné (svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce), modlitba za zemřelé před vyobrazením Krista či Panny Marie, NEBO vykonají skutek milosrdenství, a přitom obětují Bohu nesnáze své nemoci.