Sekce pro mládež České biskupské konference byla založena v říjnu roku 1990, u jejího zrodu stál její budoucí ředitel P. Miroslav Šimáček. Byl to právě P. Šimáček a jeho fara v Příchovicích, kam se již za dob komunismu sjížděly skupiny mladých lidí, a která se stala inspirací ke směřování péče o mládež v nově se probouzející společnosti. „Přitahovalo je prostředí žitého evangelia, přátelství, svoboda a radost, které zde nacházeli. Vše začalo v roce 1979 na Velikonoce, kdy jsem v prázdném kostele v Příchovcích na Zelený čtvrtek zažil zvláštní solidaritu a setkání s Ježíšem trpícím. Od tohoto bodu se začalo rozvíjet dobrodružství, které pro mne znamenalo setkání s tisíci mladých lidí z celého tehdejšího Československa, ale také ze zahraničí. Mnoho mladých lidí zde nalezlo víru, mnozí své povolání, jiní objevili katolickou církev, někteří se vrátili z bludných cest.“ vzpomíná na setkání v Příchovicích P. Šimáček.

Porevoluční potřeba věnovat se mládeži a umožnit jí možnost vytvořit společenství ke sdílení zkušeností s Božím slovem a vzájemnému posílení ve víře po celé zemi postupně vedla k založení Sekce pro mládež, a s ní i tzv. Center Života mládeže a Diecézních center mládeže. „Velkým impulzem pro rozvoj Sekce byl SDM v Čenstochové v r. 1991. Dozvěděli jsme se o něm mimochodem při přípravě mezinárodního setkání mládeže ve Filipově v lednu 1991. Za půl roku se podařilo připravit naši účast v Čenstochové. Světového dne mládeže se tehdy zúčastnilo téměř osm tisíc mladých lidí z Čech a Moravy.“ dodává P. Šimáček.

Během další let Sekce pro mládež, ve spolupráci s diecézními centry, začala organizovat nejen společné cesty na Světová setkání mládeže, ale také Celostátní setkání mládeže, kurzy animátorů, Studijně-formační kurzy pro pracovníky s mládeží a mnoho dalšího. 
P. Kamil Strak, současný ředitel Sekce pro mládež, popisuje současnou činnost sekce pomocí pěti slov - koordinovat, informovat, reprezentovat, inspirovat a evangelizovat. „Koordinovat – službu mladým, akce napříč republikou, v diecézích, ale i v hnutích a řeholích.  Informovat – co kdy je, proč to je, zvát a být, jak se říká, v obraze na tepu doby. Reprezentovat – jsme tu pro mladé, jsme ve společenství katolické církve, jsme služebníci. Inspirovat - navzájem, od bratří evangelíků, dávat podněty mladým vedoucím. Evangelizovat – mít stále Krista na očích a v srdci. Vydávat svědectví všude kde jsme,“ dodává P. Strak. 

Oslavy výročí

V rámci oslav výročí založení Sekce pro mládež bude jako poděkování za 30 let existence Sekce pro mládež ČBK sloužena mše svatá v pátek 16. 10. 2020 v 18.00 hodin v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně-Žabovřeskách. Mši svatou bude živě přenášet Rádio Proglas a vzhledem k současným opatřením se nebude možné účastnit mše svaté na místě.
Tentýž den, tj. v pátek 16. 10. 2020, bude mít premiéru i nové video, které připravila Sekce pro mládež ČBK u příležitosti oslav 30 let od svého založení. 

 

Převzato z https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201013sekce-pro-mladez-cbk-oslavi-30let-sve-existence