Obě zlínské farnosti zvou všechny rodiny s dětmi k postní aktivitě.

Děti budou v letošní postní době putovat s Ježíšem na křížové cestě. Na začátku postní doby si na křížovou cestu umístí panáčka, kterého si podepíší. Panáček bude symbolizovat je samotné. Každý týden se setkají s jednou z postav křížové cesty, která jim pomůže najít způsob, jak konat dobro.

Pokud se jim podaří úkol plnit, nalepí si následující neděli na svou postavičku barevný puntík a posunou se k dalšímu zastavení.

Postní doba by měla být časem přípravy na Velikonoce. Pokud se dětem podaří plnit zadané úkoly, doputují s Ježíšem na Golgotu obohacené a proměněné.

 

 

Setkání na křížové cestě:

 

1. týden - setkání s Pilátem

Pilát ze strachu před Židy Ježíše nespravedlivě odsoudil. Jednal proti svému svědomí. Dobře věděl, že Ježíš nic zlého neudělal. Nechtěl se sám dostat do potíží, tak raději obětoval nevinného. I my tak často jednáme. Snadno o druhém řekneme, že je hloupý nebo na něj svedeme svou vinu, označíme ho za viníka, aniž bychom si byli jisti: „Za to může ON!“

 

Úkol na tento týden:
NEBUDU DRUHÉ SOUDIT, BUDU O DRUHÝCH MLUVIT HEZKY.

 

2. týden - setkání Pánem Ježíšem, který přijímá kříž

Pán Ježíš přijal svůj kříž zcela dobrovolně. Jako Boží Syn měl moc se utrpení vyhnout, ale kvůli nám kříž bez smlouvání přijal.
A my? Tak často se vyhýbáme nepříjemným povinnostem. Ráno se nám nechce vstávat, nechce se nám plnit si své úkoly a učit se. Nechce se nám uklízet a pomáhat doma.

 

Úkol na tento týden:
BUDU SI PLNIT VŠECHNY SVÉ POVINNOSTI, I TY, KTERÉ NEDĚLÁM RÁD A JSOU PRO MĚ OBTÍŽNÉ.
 
 
3. týden - setkání s Pannou Marií
 
 

Když se Panna Maria potkala s Pánem Ježíšem na křížové cestě, nesměla s ním ani promluvit. Mluvit s odsouzeným na smrt bylo zakázané. Na první pohled by se zdálo, že mu nemohla nějak pomoct. Ale pro Pána Ježíše bylo důležité, že mu byla nablízku, že ho provázela svým pohledem. I to pro něj bylo velké povzbuzení.

 

Úkol na tento týden:
BUDU SE MODLIT ZA TY, KTEŘÍ TRPÍ A NEMOHU JIM POMOCI JINÝM ZPŮSOBEM.

 

4. týden - setkání s Šimonem z Kyrény

 

 

Vojáci zastavili Šimona z Kyrény, který se právě vracel z pole a donutili ho, aby Ježíšovi pomohl nést kříž. Neudělal to dobrovolně, byl k tomu donucen. Jinak by Ježíše nejspíš bez povšimnutí minul a šel dál.
Kolikrát i my jsme slepí k těžkostem a starostem druhých? Dokážeme je bez povšimnutí minout, aniž bychom jim nabídli svou pomoc.

 

Úkol na tento týden:
BUDU SE SNAŽIT VŠIMNOUT SI TĚCH, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ POMOC
A SVOU POMOC JIM NABÍDNU.

 

5. týden - setkání s Veronikou

 

 

Odvážná Veronika se nebála Ježíšovi nabídnout svůj šátek, aby si mohl otřít
zkrvavenou tvář. Všude kolem byli lidé, kteří se Ježíšovi posmívali, plivali na něj a nadávali mu. Ona se rozhodla jednat jinak, nebýt jako ostatní. Neváhala a darovala alespoň to, co v danou chvíli mohla, i když to vyžadovalo velkou odvahu a odhodlání.

 

Úkol na tento týden:
CHCI SE ROZDĚLIT A UMĚT DAROVAT.