Misijní neděle a pozvánka na Misijní jarmark

Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Slaví se jako den modlitby, solidarity a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. „Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.)

Papežské misijní dílo pomáhá nejen pomocí při zajištění jídla, ošacení, vody, zajišťuje přímou pomoc rodinám, vyhledává děti na ulicích, ale také přináší lidem v beznaději a nouzi důvěru v Boží blízkost, lásku a pomoc. Dává naději a sílu překonávat těžké situace, které přicházejí. Peníze PMD pomáhají stavět sirotčince, školy, ale i semináře pro budoucí kněze, umožňují vzdělání. Aktuálně pomáhají také potřebným, které zasáhla koronavirová krize a válečný konflikt na Ukrajině.

Také v letošním roce se v rámci Misijní neděle, která připadá na 23.10.2022 uskuteční v naší farnosti tradiční Misij­ní jarmark. Bude probíhat na prostranství u kostela sv. Filipa a Jakuba v době od 8 do 13 hod. K prodeji budou nabízeny balené pokrmy, teplé nápoje, ale také výrobky dětí a farníků. Výtěžek z prode­je při jarmarku bude sloužit právě Papežským misijním dílům (www.missio.cz, kino.misijnidila.cz).

Budeme moc rádi, když se zapojíte a nabídnete své výrobky k prodeji. Přineste je na faru nejpozději do soboty 22.10. v době od 14.00 do 16.00 hod., kdy bude na faře probíhat jejich balení. Uvítáme sladké i slané pečivo, drobné cukroví, perníčky (vše nejlépe již zabalené). Přinést můžete také bylinkové čaje, pečené čaje, domácí marmelády, sušené ovoce, různé háčkované, pletené i praktické šité věci apod.

Připojit se můžete také duchovně společnou modlitbou Misijního růžence v kostele v pátek 21.10. v 17:50, na který jste srdečně zváni.

                                                                                                                    

Tvoření dětí pro misie v Misijním klubku

V sobotu 8.10. zveme děti i rodiče na společné tvoření a balení výrobků pro Misijní jarmark, které bude probíhat na faře dopoledne od 9 do 12 hodin. V neděli 23.10. pak děti mohou své výrobky při jarmarku také prodávat. Přivítáme pomoc nových kamarádů, na které se těšíme.

Pro bližší informace kontaktujte Markétu Piknovou, tel.606 715 994, email: [email protected].

misijnijarmark2022print

 

Zapalme svá srdce pro Misie!