Žáčci druhé třídy náboženství nacvičili spolu s katechetou Petrem Machem hranou křížovou cestu, kterou Vám chtějí předvést v neděli 3.dubna v 16.hodin. Prostor kostela se stane dějištěm dramatické cesty Pána Ježíše k popravišti na hoře Golgota. Uličkami Jeruzaléma ho provází zástup zvědavců, nenávistný zmanipulovaný dav a družina drsných vojáků.

Malé děti se mohou k tomuto davu připojit a hrát to s námi.

Srdečně zvou druháčci s panem katechetou,