Roku 1322 Zlín poprvé vystupuje v písemných pramenech, když královna-vdova Eliška Rejčka koupila od bratrů Fricka a Viléma z Egerberka majetky na Moravě. Mezi nimi se objevuje také městečko Zlín. O tomto prodeji se dochovaly hned čtyři listiny, což je nepochybně unikát. Dvě listiny o prodeji majetku Fricka z Egerberka jsou datovány 28. února 1322 a právě v tento den o 700 let později bude zlínské veřejnosti představena, pro Zlín speciálně vyrobená faksimile, čili věrná kopie, této listiny.

28. února 2022 se od 17 hodin v hlavním sále zámku Zlín uskuteční beseda s názvem První zmínka aneb Bylo, nebylo? s historiky Tomášem Somerem a Tomášem Borovským, kteří veřejnosti objasní okolnosti vzniku listiny a přiblíží také dobu 14. století na Moravě. Moderátorem bude ředitel Státního okresního archivu Zlín David Valůšek. Pořadatelem akce je město Zlín, spolupořadatelem Státní okresní archiv Zlín a realizátorem pak kulturní a kreativní centrum Živý Zlín.

Pořad je prvním ze sedmi setkání nad historií města formou besedy a tématického hudebního doprovodu. V roli hostů Davida Valůška se představí někteří jeho kolegové odborníci spolupracující na právě vznikající publikaci o dějinách Zlína. Zazní také ukázky dobové hudby v dramaturgii hudebnice Renaty Smetkové. Faksimile pak bude k vidění pro širokou veřejnost v prostorách hlavního sálu zámku do neděle 6. března, vždy v čase 15 – 17 hodin.

Po skončení besedy proběhne v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně mimořádná mše svatá věnovaná výročí města. Ta začne v 18.30 hodin. Obřad bude možné sledovat také online na youtube kanále římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba Zlín.

Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. je odborný asistent na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se sociálními a kulturními dějinami vrcholného a pozdního středověku a dějinami dějepisectví.

Mgr. Tomáš Somer, Ph.D. je odborný asistent Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se hospodářskými a sociálními dějinami střední Evropy ve 13. a 14. století.

 

Převzato z webu https://zlin700.zivy-zlin.cz/udalost/oslava-700-let-predstaveni-listiny-s-prvnim-zapisem-o-meste/