Tříkrálovou sbírku v loňském roce poprvé zasáhla covidová pandemie. Nemožnost koledovat dům od domu narychlo vyřešila Charita tak, že na různá místa rozmístila pevné pokladničky. Tato strategie se nakonec vyplatila. Koledovat se nesmělo po celou dobu sbírky a lidé nastřádali na projekty Charity celkem 81 476 288 Kč. Výsledek se přesto proti roku 2019 propadl o více než 40 milionů korun. Letošní koledování bude opět probíhat ve stínu pandemie. Charita ČR má připraveno více variant. Sbírka je ohraničena daty od 1. do 16. ledna 2022.

„Sbírku připravujeme tak, aby mohli koledníci vyjít, v což doufáme. Ale je možné, že to epidemická situace, stejně jako loni nedovolí. Koledování proběhne v době 1. až 16 ledna. Po stejnou dobu budou Charity rozmisťovat tzv. statické pokladničky na veřejně dostupných místech, tak, aby mohli do sbírky přispět ti, kdo chtějí, ale koledníky nepotkají. Stejně jako loni bude možné podpořit vybranou Charitu bezhotovostně. Zde je dvojí možnost – buďto zaslání příspěvku na sbírkový účet přímo s variabilním symbolem konkrétní Charity, a to do konce ledna 2022 anebo do konce dubna přes platební bránu na webu www.trikralovasbirka.cz. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat webové stránky Charit,“ popisuje přípravy koordinátor sbírky pro ostravsko-opavskou diecézi Martin Hořínek.

Výnos sbírky podpoří každý rok desítky projektů Charit, které díky financím mohou rozvíjet svou činnost. Projekty předem schvaluje tříkrálová komise tak, aby byly vykoledované peníze využity co nejefektivněji. Pro rok 2022 komise schválila téměř 60 záměrů na využití sbírky, které pokrývají celou šíři charitních služeb. Charita Frýdek-Místek např. plánuje zařídit tréninkový byt pro lidi s duševním onemocněním, Charita Ostrava vybaví dětské hřiště v Charitním domě sv. Zdislavy - azylovém domě pro matky s dětmi a v Třinci rozšíří Charita nabídku kompenzačních pomůcek.

„Hledání nových cest, kdy se letos poprvé sbírka přesunula do online prostoru a do veřejných míst formou statických pokladniček, které byly rozmístěny napříč republikou, ukazuje, že si Tříkrálová sbírka našla cestu k lidem a oni naopak zase k ní. Její rozměr a poslání zůstávají napříč proběhlými ročníky stejné, je to pomoc lidem v nouzi. Proto všem dárcům, kteří se i v nelehké době rozhodnou pomoci, srdečně děkujeme," uvedla mluvčí Diecézní charity ostravsko-opavské Sylva Lejsková.

Zdroj: Diecéze ostravsko-opavská

Převzato z https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211220trikralova-sbirka-2022-koledovani-od-1-do-16-ledna-jak-podle-aktualni-epidemicke-situace