Letošní adventní aktivita, nabízí podněty pro zlepšování našich vztahů (k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému) pro každý den adventu. Tyto podněty jsou shrnuty do čtyř tematických celků. Jedno téma vychází na jeden týden a je zpracováno na kartě, kterou najdete vždy na dva týdny ve farních zpravodajích č.21 a č.22, nebo ke stažení níže.

K dispozici jsou tři verze aktivity:
Pro dospělé (modré karty, zaměřené na modlitbu)
Pro dospělé a mládež (růžové karty, zaměřené na „akci“ – plnění úkolů)
Pro děti (s úkoly a malováním) – tyto karty si děti mohou brát každou adventní neděli v kostele, nebudou součástí farního zpravodaje.

Rozdělení verzí je orientační. Každý farník si může zvolit tu, která je mu nejbližší. Zapojit se mohou celé rodiny, děti, mládež i jednotlivci.

Děti mají adventní aktivitu rozšířenou o stavbu příbytku pro Pána Ježíše v našem kostele. Za splnění úkolů si vždy v neděli přidají jednu cihlu. Na tu mají možnost nalepit si některý ze svých obrázků z daného týdne a vyzdobit tak naši společnou stavbu.

Podaří se nám prostřednictvím budování vztahů k Bohu, k druhým i k sobě, společně vystavět příbytek, kterým o Vánocích přivítáme našeho znovunarozeného Boha?