Třetí říjnová neděle je již tradičně na celém světě věnována misiím. Připomínáme si, že patříme do celosvětové Církve, velké rodiny, kde jsme jedni zodpovědni za druhé. 

Papežské misijní dílo pomáhá nejen pomocí při zajištění jídla, ošacení, vody, zajišťuje přímou pomoc rodinám, vyhledává děti na ulicích, ale také přináší lidem v beznaději a nouzi důvěru v Boží blízkost, lásku a pomoc. Dává naději a sílu překonávat těžké situace, které přicházejí. Peníze PMD pomáhají stavět sirotčince, školy, ale i semináře pro budoucí kněze, umožňují vzdělání. Aktuálně pomáhají také potřebným, které zasáhla koronavirová krize. Více na www.missio.cz

V neděli 24. října se v naší farnosti uskuteční tradiční Misij­ní jarmark. Bude probíhat na prostranství u kostela sv. Filipa a Jakuba v době od 8 do 13 hod. K prodeji budou nabízeny balené pokrmy, teplé nápoje, ale také výrobky dětí a farníků. Výtěžek z prode­je při jarmarku bude sloužit právě Papežským misijním dílům.

Budeme rádi, když nabídnete své výrobky k prodeji. Přineste je na faru nejpozději do soboty 23. října, kdy bude v době od 9 do 16.30 hod. probíhat na faře tvoření a balení. Uvítáme drobné cukroví, perníčky a slané pečivo (vše ale pouze zabalené). Přinést můžete také bylinkové čaje, pečené čaje, domácí marmelády, sušené ovoce, různé háčkované, pletené i praktické šité věci apod.

Letošní novinkou je hmotná sbírka: ŠÁTKY PRO MISIE. Od pondělí 11. října můžete přinášet na faru nebo do sakristie v kostele šátky (pouze v dobrém stavu), které také obohatí nabídku misijního jarmarku.

Připojit se můžete také duchovně společnou modlitbou Misijního růžence v kostele v pátek 22. 10  v 17:45, na který jste srdečně zváni.

 Chceme povzbudit zvláště rodiny s dětmi, aby se ujali vedení desátku růžence. Přihlaste se prosím paní katechetce, Petře Tomšů na tel. 608 615 554 nebo na emailu:[email protected].                                                                                                             

 

Tvoření pro misie v Misijním klubku

V sobotu 23. října zveme děti i rodiče na společné tvoření a balení výrobků pro Misijní jarmark, které bude probíhat na faře dopoledne od 9 do 12 hodin. V neděli pak děti mohou své výrobky při jarmarku také prodávat. Přivítáme pomoc nových kamarádů, na které se těšíme.

Misijní klubko je společenství dětí, které se společně schází na faře většinou 1.sobotu v měsíci. Spojuje nás touha pomáhat svojí modlitbou, obětí, službou a tvořivostí kamarádům v misiích po celém světě. Více o Misijních klubkách naleznete zde.

Pro bližší informace o Misijním klubku v naší farnosti, kontaktujte Markétu Piknovou, tel.606 715 994, email: [email protected].

 

Zapalme svá srdce pro Misie!