Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Ať Pán ve vás rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem lidem."
Dnešní svátek: sv. Valerián

foto aktuality

Velikonoční obřady v naší farnosti

ZELENÝ ČTVRTEK (29. března) - Den ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství

Mše sv. bude v 18.00 hod. s umýváním nohou na památku Poslední večeře Páně.
Po mši svaté bude Nejsvětější svátost oltářní přenesena do Getsemanské zahrady. Kostel bude otevřený do 22.00 hod. k soukromé adoraci.

VELKÝ PÁTEK (30. března) - Den utrpení a umučení Páně

Den přísného postu a újmy v jídle.
07.30 hod. - společná modlitba breviáře
15.00 hod. - pobožnost křížové cesty
18.00 hod. - Velkopáteční obřady
Po celou noc bude otevřen boční vchod do kostela k bdění u Božího hrobu. Vzadu na nástěnce bude rozpis skupin. Sbírka u Božího hrobu bude poslána na opravu kostela Božího hrobu v Jeruzalémě.

 

BÍLÁ SOBOTA (31. března) - Církev bdí na modlitbách u Božího hrobu

 

Doporučuje se také na Bílou sobotu až do obřadu Vzkříšení zachovat posvátný půst.
07.30 hod. - společná modlitba breviáře.
Po celý den modlitby u Božího hrobu.
20.00 hod. - Vigilie Zmrtvýchvstání Páně s udílením křtu devíti dospělým.

 

NEDĚLE (1. dubna) - SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

10.00 hod. - mše svatá se zpěvy místního chrámového sboru
Nedělní pořad bohoslužeb.
Koná se sbírka na kněžský seminář v Olomouci.
Na závěr každé mši sv. bude žehnání pokrmů.


PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (2. dubna)

Mše sv. v 07.00, 08.30 a v 18.30 hodin.

 

Pracujeme pro farnost

 

Fotogalerie
Nejnovější: Farní tábor 20.08.2018, 56 fotek
Farní tábor
Náhodná: Pohřeb otce Stanislava Paláska v Prostějově 15.10.2013, 24 fotek
Pohřeb otce Stanislava Paláska v Prostějově

Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz