Otevřené brány 2024

Tak jako v předchozích letech je i letos v našem farním kostele svatého Filipa a Jakuba ve Zlíně realizován projekt „Otevřené brány“. V roce 2024 je průvodcovská služba realizována v tzv. „víkendovém návštěvnickém režimu“ od května do září takto:

Sobota a svátky: 10:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Neděle: 13:00 – 17:00

Cílem tohoto projektu je přispívat k rozvoji všeobecné vzdělanosti, duchovní kultury a posílení kulturně historického sebeuvědomění obyvatel našeho kraje a to zpřístupněním vybraných sakrálních objektů.  Projekt je zaměřen na zlepšení informovanosti obyvatel a návštěvníků o duchovní historii kraje. 

Průvodcovská služba je návštěvníkům poskytována zdarma. Na honorář průvodce poskytuje neinvestiční dotaci Zlínský kraj a Statutární město Zlín.   

Letos v našem kostele opět provází několik průvodců z řad farníků. Průvodce čeká na návštěvníky v zadní části kostela a je označen jmenovkou. Seznámí návštěvníky s historií a výzdobou kostela. Dále jim může ukázat věž kostela a zvony nebo je může provést po půdě kostela.

Využijte i vy tuto možnost nebo ji doporučte svým přátelům nebo známým.

Více informací o projektu ZDE

logo_mesto_zlin