Skupiny ve farnosti | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života."
Dnešní svátek: sv. Amálie (Libuše)

Scholy

Scholy

Máme 6 schol. Baby scholu, scholu na dětské, scholu na desáté, mužskou scholu, studentskou scholu a scholu pro slavnostní příležitosti. Více se dozvíte po kliknutí..

Ministranti

Ministranti

Seznamte se s ministranty všech věkových kategorií v naší farnosti.

Akolyté

Akolyté

Akolyté jsou muži a ženy, kteří byli arcibiskupem na návrh duchovního správce pověřeni službou k podávání sv. přijímání při mši svaté, nemocným v domovech důchodců, nemocnicích i v domácnostech. Během roku mívají dvě formační setkání s knězem.

Lektoři z lidu

Lektoři z lidu

Jedná se lektory z lidu, věk ani počet není omezen. Schůzky lektorů z lidu probíhají jednou za měsíc v sále fary.

Kostelníci

Kostelníci

Ráno odemknout a večer zamknout kostel, nachystat přede mší svatou bohoslužebné nádobí, v lekcionáři a v misálu vyhledat správné texty, nachystat ornát správné barvy dle svátků nebo liturgického období, zajistit funkčnost osvětlení a ozvučení kostela,...

Varhaníci

Varhaníci

K hudebnímu doprovodu většiny mší svatých patří neodmyslitelně varhany.

Chrámový sbor

Chrámový sbor

Smíšený chrámový sbor při kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně působí již řadu desetiletí. Soustřeďuje se na duchovní hudbu pro sváteční liturgii o vánočních a velikonočních svátcích. Pravidelné zkoušky se konají vždy 2-3 měsíce před svátkykaždý pátek od 19.15 hod.

Výzdoba kostela

Výzdoba kostela

Skupiny farníků se starají o pravidelnou výzdobu kostela.

Úklid kostela

Úklid kostela

Úklidu kostela se dobrovolně věnují ženy každé pondělí a sobotu po ranní mši svaté. Celkem se na úklidu podílí asi 20 žen, některé pravidelně, jiné v rámci možností svého zaměstnání.

Úklid fary

Úklid fary

Fara je také vizitka celé farnosti. Úklidu fary se dobrovolně věnuje každé pondělí a pátek po ranní mši svaté skupina ochotných žen.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz