Schola na desáté | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Dávejte a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína."
Dnešní svátek: sv. Alexius a druhové

Schola na desáté mši sv.

Desátá schola doprovází nedělní mši svatou v 10 hod. Zkoušky probíhají v neděli od 9 hod v sále fary. Začínáme modlitbou, krátkým rozezpíváním, poté nacvičujeme žalm a písničky. Při mši svaté zpíváme ordinárium, žalm a obvykle 2 rytmické písničky (k obětování/před evangeliem + k přijímání).

Ve vedení scholy se střídají 3 vedoucí - Anežka, Monča, Anďa. Naši scholu tvoří především ženy a dívky různých věkových kategorií a to od útlého dětství až po zralý věk. Máme zde ovšem i mužské zástupce a také jsme se rozrostli o malou zpěvačku. Rádi využíváme schopnosti členů scholy a snažíme se zpěv oživit hrou na nástroje (kytara, basa, altová flétna, příčná flétna)a nacvičit do písniček nové hlasy. Prostě děláme, co umíme.

Jelikož scholu navštěvuje velké spektrum lidí, cestu k nám má otevřenou opravdu každý - malá slečna, zralá maminka, mladí chlapci i muži. Rádi přivítáme zpěváky i hudebníky! Stačí mít čas a chuť sloužit Pánu zpěvem a hudbou. Máš-li dar hudby, odvahu a touhu sloužit bratřím a sestrám ve farnosti a především chválit Pána, přijď mezi nás.

Kontatní osoba: Anežka Pobořilová, tel.: 774 405 106


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz