Kostelníci | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!"
Dnešní svátek: sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans

V našem kostele slouží celkem čtyři kostelníci

KostelníciJan Husek
Josef Polanský
Jana Ordeltová
Rudolf Olšan
Ludmila Straková

Mají ještě dva příležitostné pomocníky:
Chmelař Drahomír
Lysončíková Františka

Co je povinností kostelníka?

Ráno kostel odemknout a večer zamknout. Přede mší svatou je třeba nachystat vše k bohoslužbě: kalich, obětní misku, konvičky, v lekcionáři a v misálu vyhledat správné texty, nachystat ornát správné barvy dle svátků nebo liturgického období, zajistit funkčnost osvětlení a ozvučení kostela.

Nejvíce práce je v neděli, kdy je pět bohoslužeb čtyříi dopoledne a jedna večer. Mimo pravidelné mše svaté se konají ve středu a v pátek pohřby, někdy i tři dopoledne či odpoledne. V sobotu v 10 hodin bývají křty dětí a někdy i svatba. Také vše, co by se dalo „přemístit", se po ranní mši sv. uklízí do sakristie, protože kostel je přes den volně přístupný. Každý kostelník si ze svého minulého zaměstnání přinesl nějakou zkušenost, kterou může využít jako příležitostný opravář. Kostelník dále musí umět vše, co je třeba pro mimořádné události. Například rozdělat oheň na Bílou sobotu nebo kadidlo při velkých slavnostech, musí být k dispozici při stavění betléma a stromků o Vánocích, Božího hrobu o Velikonocích a v měsíci květnu „májového" oltáře. Kostelníci také při mši sv. někdyn nahrazují nedostatek ministrantů, lektorů či akolytů. Zajišťují také službu vkostele když jsou u nás různé koncerty.
Při své službě zažíváme radosti i starosti. Občas něco zapomeneme, inu, nikdo není neomylný. Ale je to služba milá Bohu (a doufáme, že i lidem). Vybízíme také další ochotné farníky, kteří by nám v této službě pomohli zvláště v době prázdnin a dovolených.

Jan Husek, kostelník


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz