V co věříme | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Přijímejte jeden druhého do svého společenství, jak i Kristus přijal vás - k oslavě Boží."
Dnešní svátek: sv. Amálie (Libuše)

V co věříme

Věříme v to, že krásné, rozmanité a dokonale se doplňující stvoření je dílem Někoho, kdo měl na mysli právě tuto krásu, dokonalost a užitek z ní. Někoho, kdo s láskou a dobrotou osobně tvořil vše, co existuje k vztahu s Ním samým.

Věříme, že ten Někdo je živá Osoba, tak jako stvořil nás živé osoby. Věříme, že je možné s Ním komunikovat, protože právě k tomu nás stvořil - abychom měli s Ním vztah. A i když si člověk navzdory tomu všemu vybral zlo, nenechal nás napospas důsledku toho rozhodnutí a přišel v těle jako člověk, aby sám na sebe nechal dopadnout všechnu tíhu zla. Každý, kdo jej takto přijme, pak obdrží nový život, protože on nechce, aby kdokoliv zahynul.

Věříme, že pro tuto jeho lásku můžeme s Ním navázat vztah nehledě na naši dokonalost či nedokonalost. On nás vždy přijme, přijdeme-li s opravdovým srdcem. A každému, kdo to udělá, dá dar v podobě své přítomnosti v něm, která člověka vede k lepším věcem, dobru, kráse, pokoji a lásce.

Věříme v Boha Otce, Syna Ježíše Krista a Ducha Svatého.

Vyznáváme Apoštolské a Nicejsko-Cařihradské vyznání víry.

 

Bůh v našich životech

Bůh v našich životech

Jak konkrétně Bůh ovlivnil životy některých významných lidi..


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz