Pobožnosti, adorace | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Dávejte a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína."
Dnešní svátek: sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans

Modlitba růženceModlitba růžence

Společná modlitba růžence probíhá každý den mimo pátek a neděli v 17.55 hodin.

Denní modlitba církve

Celá církev od počátku chválí svého Pána společnou modlitbou, která je napsaná v breviáři. Tato modlitba je rozdělena na několik částí, hlavní jsou ranní a večerní chvály. Kněží, řeholníci a řeholnice se modlí každý den všechny části, laici jsou zváni podle možností.

V našem kostele se společně modlíme ranní chvály každý den přede mší svatou v 6.00 hod. Jsou k dispozici volné breviáře. Každý je zván k této modlitbě církve.

Adorace

Adorace před Nejsvětější Svátostí oltářní se koná každý pátek a každou neděli od 17 hodin do večerní mše svaté (18.30).

Křížová cestaKřížová cesta

Křížová cesta v době postní se koná vždy v pátek místo adorace, dále v neděli v 16 hodin s následnou adorací.

Májové pobožnosti v měsíci květnu

kostel sv. Filipa a Jakuba
kaple sv. Anny v Jaroslavicích
kaple sv. Václava na Kudlově
kaple sv. Martina na Příluku


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz