5. ročník | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde."
Dnešní svátek: sv. Anežka Římská

Obsah výuky náboženství v 5. ročníku

Bible- inspirované Boží slovo, papyrus, pergamen, jazyky Bible, autoři Bible, rozdělení knih, šíření Bible

Abraham - praotec víry tří velkých náboženských skupin:

Abrahám - muž, který důvěřoval Bohu, miloval ho, poslouchal, dovedl mu dát přednost, neváhal Bohu přinést ani tu nejtěžší oběť

Růžencová slavnost, modlitba růžence.

Ti, kteří dosáhli cíle, společenství svatých, slavnost Všech svatých

Vyznání víra - Apoštolské a Nicejskocařihradské

Jan Křtitel, advent, Ježiš - Spasitel pro všechny, svátek Zjevení Páně,

Osobnostní růst pro dospívající:

Mše sv. - části mše sv.

Svatý týden, svátost kněžství

Velikonoční vigilie, svátost křtu

„Já jsem světlo světa, vinný kmen, cesta a pravda, vzkříšení a život."

Není možné, abychom mlčeli

Apoštol Petr, papež a církev. Duch sv.v Církvi, svátost biřmování.

Apoštol Pavel- zvěstovatel evangelia , Apoštol národů.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz