Ohlasy z akcí | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší."
Dnešní svátek: sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans

P. Vojtěch Kodet ve Zlíně

V sobotu 15. června se konala duchovní obnova v Kongresovém centru ve Zlíně pod vedením P. Vojtěcha Kodeta na téma: Eucharistie - tajemství života.

Na programu byly tři přednášky. Otec Kodet se nás v nich snažil vtáhnout do tajemství eucharistie. Snažil se v nás probudit touhu, stále více hledat v tomto daru jednak Krista samého, tak i tajemství i našeho života.

Začal svoji přednášku připomínkou slov sv. Augustina: „Jestli vy sami jste tělem Kristovým, pak na eucharistickém stole leží vaše vlastní tajemství." Dále pokračoval skrze text podobenství o hostině (Mt 12) a text o Ježíši a hříšnici v domě farizeově (Lk 7) a rozprostřel před námi těmito příběhy obraz eucharistické hostiny, ve které se dotýká nebe země, ve které přichází nebeský Ženich, ke své snoubence - Církvi. Uplatnil na tomto základě i rozměr osobního vztahu Krista s každou lidskou duší, která mu jde vstříc a miluje Ho. Skrze slova, která jsme od něho slyšeli, jsme mohli cítit jeho duchovní ukotvení v učení velkých karmelitánských mystiků a jeho touhu přiblížit nám celou šířku a hloubku lásky Ježíše k nám.

Otec Kodet tak činil jako zkušený exercitátor a prokládal přednášky pro udržení pozornosti svědectvími a příběhy. Myslím si (po zkušenosti s rozhovory s účastníky obnovy), že se mu podařilo mnohé zaujmout.

Na závěr svých přednášek pokorně řekl: „Všechny řeči jsou nic proti tomu, že my můžeme do tajemství eucharistie vstoupit. Možná maličko víc rozumíme některým věcem. Kdyby se trochu víc rozhořela naše srdce pro Toho, který nás miluje víc než naše matka, který za nás dal úplně všechno, a prožili jsme v tomto duchu slavení eucharistie, nebyli jsme tu zbytečně."

Na závěr obnovy byla sloužena mše svatá.

Peníze ze sbírky při mši svaté byly poskytnuty na evangelizační aktivity otce Vojtěcha Kodeta.

Libor Kučera


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz