Ohlasy z akcí | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už vzplanul."
Dnešní svátek: sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans

Ministrantská schůzka s hrou

Ministrantská schůzkas hrouKaždou první sobotu v měsíci se schází ministranti na své pravidelné schůzky, aby se zdokonalili ve své službě Pánu, dozvěděli se nové věci z oblasti liturgie a mj. také něco spolu prožili.

Ne jinak tomu bylo i první sobotu v měsíci listopadu. Po úvodu a sdělení nutných věcí, jsme se odebrali na klášterní zahradu, abychom pomohli sestrám františkánkám s úklidem listí na zahradě. Pro některé to byla možná velmi neobvyklá aktivita. Všichni jsme se s ní však úspěšně vyrovnali, i když byl problém s úklidovými pytli, které nám začaly praskat.

Po asi hodinové práci začala druhá - zábavnější část programu. Díky P. Radku Maláčovi z Červené Vody, který nám zapůjčil dřevěné štíty, jsme si mohli zahrát bojovou hru jako praví rytíři. Několikrát jsme ji pro velký úspěch opakovali, takže ministrantská schůzka skončila mnohem později než obvykle.

Chtěl bych povzbudit všechny naše ministranty k horlivé službě u oltáře. Zejména pak prosím jejich rodiče, jestli by mohli své syny v této činnosti co nejvíce podpořit. Je třeba si uvědomit, že nikdo z věřících není Pánu tak blízko jako právě naši ministranti. Díky této službě každý z nich získává velké množství milostí. Kéž se o žádnou z nich nepřipraví.

P. Jan Polák


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz