Ohlasy z akcí | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé"
Dnešní svátek: sv. Amálie (Libuše)

P. Vojtěch Kodet ve Zlíně

P. Vojtěch Kodet ve Zlíně

V sobotu 15. června se konala duchovní obnova v Kongresovém centru ve Zlíně pod vedením P. Vojtěcha Kodeta na téma: Eucharistie - tajemství života.

Pouť ke svaté Anně v Jaroslavicích

Pouť ke svaté Anně v Jaroslavicích

Při mši svaté, kterou sloužil zlínský kaplan P. Stanislav Zatloukal, jsem si vybavil situaci z doby před asi osmi lety..

Láska v životě buď roste nebo upadá, nikdy nestagnuje

Láska v životě buď roste nebo upadá, nikdy nestagnuje

V sobotu 4. prosince proběhla v naší farnosti adventní duchovní obnova pro manžele. Obnovu vedl P. Jan Balík z Prahy. Téma: Spiritualita manželství inspirovaná teologií těla podle papeže Jan Pavla II.

Ministrantská schůzka s hrou

Ministrantská schůzka s hrou

Každou první sobotu v měsíci se schází ministranti na své pravidelné schůzky, aby se zdokonalili ve své službě Pánu, dozvěděli se nové věci z oblasti liturgie a mj. také něco spolu prožili.

Z deníku poutníka do Compostely

Z deníku poutníka do Compostely

Ani nevím, jak se to přihodilo. Nasedáme do autobusu a míříme do Compostely. Otec Ivan nám dává požehnání a vyjíždíme. Pořád mi to ještě nedochází...

Ministranti na drezíně

Ministranti na drezíně

Je čtvrtek 19. srpna a parta ministrantů od sv. Filipa a Jakuba se schází před farou, aby vyrazila na zajímavý výlet. Cíl naší cesty sice není daleko, ale je o to zajímavější - drezína pana Josefa Němečka na březnických pasekách.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

číslo účtu: 2200033498/6800

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Mše online

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz