Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?"
Dnešní svátek: sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové

Archív ohlášek farnosti

Neděle 5. května 2019

Dnes je 3. neděle velikonoční.

Svátky v týdnu:

Děkujeme:

Všem, kteří se zasloužili o organizaci letošní pouti.  A to jak v pátek při koncertu, tak také dnes v neděli.

Připomínáme:

Dnes odpoledne vás zveme na program v rámci Tradiční zlínské pouti. Ve 14:00 bude v kostele svátostné požehnání a po něm začne program pro děti i dospělé. Vystoupí kouzelník Jirka Hadaš, můžete zhlédnout divadelní představení dětí ze Zašové, v Klubu bude posezení s muzikou, tradiční jsou již stánky a prohlídky kostela.

Májové budou bývat v kostele každý den po ranní mši, každý den před večerní v 18:00 a v neděli v 17:00. Prosíme o zapsání do rozpisu vedení májových pobožností. Rozpis je na stolku u obětních darů, případně v sakristii.

Mše svatá ve středu v 17:00 bude sloužena i nadále, až do letních prázdnin.

Oznamujeme:

Srdečně vás zveme na oslavu Dne matek, která se uskuteční příští neděli 12. 5. od 14:30 na prostranství před kostelem Panny Marie  Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Maminky i babičky jistě potěší bohatý kulturní program, nejen pro děti je připravena loutková pohádka "O Šípkové Růžence" a další doprovodný program.

Mše pro maminky s dětmi bude v pondělí v 10:00 na Regině.


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz