Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Miluj svého bližního jako sám sebe."
Dnešní svátek: sv. Archip

Aktuální ohlášky farnosti

Neděle 17. března 2019

Dnes je 2. neděle postní.

V tomto týdnu slavíme:

Děkujeme:

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizačním zajištění sobotní duchovní obnovy - setkání SMS.

Připomínáme:

Dnes je v 17:00 v kostele Křížová cesta pro rodiny s dětmi. Budeme rádi, když se rodiny zapojí do čtení nebo nesení kříže. Zájemce prosíme, aby přišli v 16:45 do sakristie.

Dnes v 18:00 je na faře schůzka rodičů dětí, které se připravují na 1. svaté přijímání.

Zítra, v pondělí, je mše pro maminky s dětmi na Regině v 10:00.

V úterý vás zveme na promítání filmu Válečný kůň. Začátek v 17:30 na Regině.

I letos Charita Zlín na postní dobu připravila aktivitu Postní almužna. Pokladničky si můžete vyzvednout v sakristii nebo na stolku u obětních darů.

Oznamujeme:

RR 49 zve na videoklipovou křížovou cestu, která bude v kostele v pondělí po večerní studentské mši svaté.

V úterý na Slavnost sv. Josefa bude mše svatá ráno v 6:30 a navíc ještě v 17:00.

V sobotu 6. dubna vás zveme na Pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání na Velehrad. Letos je součástí programu i dopolední duchovní obnova, na kterou je třeba se přihlásit na stránkách nadačního fondu Credo. Ze Zlína pojede autobus na odpolední program v bazilice, pokud budete mít zájem o dopravu autobusem, přihlaste se v prodejně Veni. Bližší informace naleznete na plakátcích, v Životě farností a na webu farnosti.

Charita Zlín zve v úterý 19. března na Den otevřených dveří v denním stacionáři Domovinka, bližší informace ve vývěsce.

ohlasky Ohlášky: neděle 10. 3. 2019

ohlasky Ohlášky: neděle 3. 3. 2019

ohlasky Ohlášky: neděle 24. 2. 2019


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz