Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já."
Dnešní svátek: sv. Alžběta Uherská

Aktuální ohlášky farnosti

Neděle 5. listopadu 2017

Dnes je 31. neděle v mezidobí.

Dnešní sbírka je na Charitu.

Tento týden si připomínáme:

V úterý 7. listopadu jste zváni na další projekci filmu na Regině, na programu bude hořká americká komedie O Schmidtovi. Po filmu bude opět následovat beseda. Projekce začíná v 18:30.

Ve čtvrtek v 9 hod bude otec arcibiskup Jan Graubner v našem kostele slavit mši sv. spolu s kněžími zlínského a vizovického děkanátu za všechny zemřelé kněze.

V neděli 12. listopadu v 10:30 hod. bude mše svatá ke cti sv. Martina u kaple v Přílukách.

V neděli 12. listopadu jste zváni na besedu s Mgr. Karlem Opravilem na téma „Vliv internetu a jiných médií na naše děti“. Uskuteční se v 17:30 v Salesiánském klubu mládeže.

Dnes po mši sv. v 8:30 a v 10 hod. si můžete lístek na Silvestrovské plesání, které se uskuteční 2. 12. 2017. Zvýhodněná cena lístku v předprodeji je 200 Kč. Týden před plesem bude cena lístku 300 Kč.


Naší pastorační radě vypršel mandát. Proto na konci listopadu budou volby nové pastorační rady naší farnosti. Co to je pastorační rada a k čemu je?

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře, který s ním spolupracuje při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“(Sk 4, 32).

( STANOVY PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ čl.I.1.2.)

Proto do středy 15. 11. 2017 můžete vhazovat své navržené kandidáty do bílých označených pokladnic v kostele nebo do schránky na faře. Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten plnit úkoly pastorační rady.

ohlasky Ohlášky: neděle 22. 10. 2017

ohlasky Ohlášky: neděle 15. 10. 2017

ohlasky Ohlášky: neděle 8. 10. 2017


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz