Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

"Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to."
Dnešní svátek: bl. Ludolf (Slavomil)

Aktuální ohlášky farnosti

Neděle 29. března 2020

Dnes je 5. neděle postní.

Svátky v týdnu:

Děkujeme:

Děkujeme touto cestou za vaši vytrvalost v prožívání nastalé situace, za vaše modlitby, oběti, ale i za finanční a materiální pomoc.

Oznamujeme:

I v tomto týdnu nabízíme čtvrteční mše svaté zaměřené pro rodiny s dětmi.

Kněží z Jižních Svahů budou i v následujícím týdnu slavit v kapli na Regině: úterní mši v 18:30 hod. a v neděli v 10:00 hod. Obě budou přenášeny.

Prosím sledujte farní webové stránky, stále se tam objevují aktuální informace.

Prosba o pomoc:

Prosíme o výpomoc s šitím roušek – můžete je přinášet buď na magistrát nebo i na faru a to zabalené v uzavřeném igelitovém obalu vždy po dvou kusech.

Buďme v tuto dobu všímaví k potřebám zvláště starých a nemocných lidí. Kromě pomoci s nákupy je možné využívat kontakt skrze telefony. Mluvme spolu, nabízejme telefonické rozhovory.

Prosíme o finanční dary. Na farních stránkách najdete číslo účtu Radia Proglas a také naší farnosti.

Pokyny pro následující týden ovlivněný mimořádnými opatřeními vlády

Bohoslužby a svátosti

V naší farnosti zůstávají zrušeny tyto aktivity:

Připojme se večer ve 20 hodin k modlitbě za ukončení epidemie. Mysleme na všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů s prosbou o Boží pomoc.


ohlasky Ohlášky: neděle 22. 3. 2020

ohlasky Ohlášky: neděle 8. 3. 2020

ohlasky Ohlášky: neděle 1. 3. 2020


Kontakt

Sadová 149, 760 01 Zlín
tel.: 577 210 022
e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

RR49 - studentské mše svaté ve ZlíněStudentské mše svaté ve Zlíně  www.rr49.cz

 

Církevní svátky a liturgii přebíráme z katolik.cz

 

Katolické bohoslužby v České republice

 

- - -
farní akce jsou podpořeny statutárním městem Zlín

 

- - -

 

 

 


Církevní mateřská škola


 

 www.farnostzlin.cz | Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně | Sadová 149, 760 01 Zlín | tel.: 577 210 022 | e-mail: fazlin-sfaj@ado.cz | Code by PCHweb.cz