Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 24.11. do 31.12.2022

Den Čas Místo a text
úterý
24.11.
06:30 Kostel: za rodiny Babíkovu, Nosálkovu a Lahovu
středa
25.11.
06:30 Kostel: za paní Annu Šaurovou a rodinu Obadalovu
08:00 Kostel: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

18:30 Kostel: na poděkování za život pí. Hany Drábkové a Silvie Růžičkové s prosbou o požehnání do dalších let
19:30 Klub Pod Kánoí: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

čtvrtek
26.11.
06:30 Kostel: za + rodiče Fornůskovy, syna, dceru a snachu
08:30 Klub Pod Kánoí: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

18:30 Kostel: za dar víry pro Janu Šafránkovou, manžela a děti s prosbou o ochranu Panny Marie
19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

pátek
27.11.
06:30 Kostel: za + Gustava a Annemarii Mědílkovy, prarodiče a * rodinu
17:00 Kostel: příležitost ke svátosti smíření od 17 do 18 h.
18:30 Kostel: za + Pavla Mironova a * rodinu
sobota
28.11.
06:30 Kostel: za + Jana Žalmánka a * a + rodinu
18:30 Kostel: na úmysl dárce
18:30 Kostel: na úmysl dárce
neděle
29.11.
08:30 Kostel: za farníky
08:30 Kostel: za * a + rodinu Barcuchovu
08:30 Kostel: za + rodiče Aloise a Anežku Michalčíkovou a švagra Ladislava Petřvalského
08:30 Kostel: za + rodiče Miladu a Antonína Barboříkovi, za + bratra Antonína a Boží ochranu pro * rodinu a za duše v očistci
pondělí
30.11.
06:30 Kostel: za * a + uživatele charitních služeb Samaritán
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za otevření komunitního domu Cenacolo v ČR
úterý
1.12.
06:30 Kostel: za * a + kněze našich farností
09:00 Klub Pod Kánoí: Vstup volný, netřeba se přihlašovat :-)
středa
2.12.
06:30 Kostel: na poděkování za 85 let života
08:00 Kostel: příležitost ke svátosti smíření
08:00 Kostel: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

16:45 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:30 Kostel: za Andělu a Antonína Buričanovy
čtvrtek
3.12.
06:30 Kostel: za * a + členy živého růžence
08:30 Klub Pod Kánoí:

Nabídka pro všechny, kteří chtějí prohloubit své povědomí o Desateru Božích přikázání. Katecheze povede P. Miroslav Obšivan jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 8.30 a po večerní mši svaté cca v 19.15.

16:15 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

18:30 Kostel: za + rodiny Prekopovu a Novákovu
19:15 Kostel:

Nabídka pro všechny, kteří chtějí prohloubit své povědomí o Desateru Božích přikázání. Katecheze povede P. Miroslav Obšivan jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 8.30 a po večerní mši svaté cca v 19.15.

19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

pátek
4.12.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
16:00 Kostel: příležitost ke svátosti smíření od 16 do 18 h.
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za + rodiče Hnilovy, za ochranu a Boží pomoc pro * rodinu
sobota
5.12.
06:30 Kostel: za + rodiče Gajdošíkovy a * a + rodinu Řehůřkovu a Noháčkovu
18:30 Kostel: za + rodinu Pánkovu, Párovu a za dar Ducha Svatého pro * rodinu a za duše v očistci
neděle
6.12.
07:00 Kostel: za + Marii Málkovou a * rodinu
08:30 Kostel: za + rodiče Gerychovy, Zbrankovy a P. Antonína Mikla, jeho rodiče, sourozence a * rodinu
10:00 Kostel: za + Vladislavu Říhovou a * rodinu
11:30 Kostel: za + rodiče Omelkovy, Kadlčákovy, * rodinu a ochranu Panny Marie
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za farníky
pondělí
7.12.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Paciorkovu a Vrbíkovu
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za otevření komunitního domu Cenacolo v ČR
úterý
8.12.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
09:00 Klub Pod Kánoí: Vstup volný, netřeba se přihlašovat :-)
středa
9.12.
06:30 Kostel: za * rodinu Kurfürstovu
08:00 Kostel: příležitost ke svátosti smíření
08:00 Kostel: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

16:45 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:30 Kostel: za + rodiče Oldřicha a Marii Dvořákovy s poděkováním za lásku, starostlivost a péči
19:30 Klub Pod Kánoí: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

čtvrtek
10.12.
06:30 Kostel: za + rodiče a jejich + děti a prosba za Boží ochranu * rodiny
08:30 Klub Pod Kánoí: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

10:00 Kostel: Domov pro seniory Burešov: za nemocné
16:15 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

18:30 Kostel: za dar zdraví
19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

pátek
11.12.
06:30 Kostel: za + rodiče a celou * a + rodinu
16:00 Kostel: příležitost ke svátosti smíření od 16 do 18 h.
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za + rodiče Hnilovy, za ochranu a Boží pomoc pro * rodinu
sobota
12.12.
06:30 Kostel: za * a + rodiny Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Němečkovu a Hnilicovu a za nenarozené děti
18:30 Kostel: za + rodiče Pulkrábkovy, bratra Pavla a * rodinu
neděle
13.12.
07:00 Kostel: za * a + rodinu Blechovu a Gajdošíkovu
08:30 Kostel: za + manžele Mitáčkovy a jejich rodiče, + manžele Dvorské, + manžele Hamerníkovy, + Jaroslava Nováka a celou * rodinu Dvorských
10:00 Kostel: za farníky
11:30 Kostel: za + Zdeňku Mejtovou
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za + manžele Vodákovy, Holíkovy a Stanislavu Liškovou
pondělí
14.12.
06:30 Kostel: za + rodiče Andrýskovy, + manžela Miroslava a + dceru Miroslavu
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za otevření komunitního domu Cenacolo v ČR
úterý
15.12.
06:30 Kostel: za pracovníky a uživatele charitní pečovatelské služby, duše v očistci a ztracené a opuštěné děti
09:00 Klub Pod Kánoí: Vstup volný, netřeba se přihlašovat :-)
středa
16.12.
06:30 Kostel: za * a + rodiny Hubáčkovu a Švejcarovu
08:00 Kostel: příležitost ke svátosti smíření
08:00 Kostel: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

16:45 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:30 Kostel: za + Ludmilu Bluskovou
čtvrtek
17.12.
06:30 Kostel: za + rodiče Šůstkovy a Boží požehnání pro * rodinu
08:30 Klub Pod Kánoí:

Nabídka pro všechny, kteří chtějí prohloubit své povědomí o Desateru Božích přikázání. Katecheze povede P. Miroslav Obšivan jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 8.30 a po večerní mši svaté cca v 19.15.

16:15 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=112

18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

18:30 Kostel: za * a + rodinu Mikuláškovu, Juřenovu a Šimečkovu, za duše v očistci a za ztracené a opuštěné děti
19:15 Kostel:

Nabídka pro všechny, kteří chtějí prohloubit své povědomí o Desateru Božích přikázání. Katecheze povede P. Miroslav Obšivan jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 8.30 a po večerní mši svaté cca v 19.15.

19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=264

pátek
18.12.
06:30 Kostel: za * a + uživatele charitních služeb Samaritán
16:00 Kostel: příležitost ke svátosti smíření od 16 do 18 h.
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za + rodiče Karla a Miladu Zuzaníkovy, bratra Karla, babičku Marii Jurákovou a * rodinu
sobota
19.12.
06:30 Kostel: poděkování za 60 let života
18:30 Kostel: na úmysl dárce
neděle
20.12.
07:00 Kostel: FJ
08:30 Kostel: na úmysl dárce
10:00 Kostel: za Karla Perutku, jeho manželku, rodiče, za dar zdraví a za duše v očistci
11:30 Kostel: za farníky
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za + Rudolfa Šimurdu, za Boží ochranu pro * rodinu a za duše v očistci
pondělí
21.12.
06:30 Kostel: za + Ludmilu a Františka Zapletalovi a Marii Jurčíkovou
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za otevření komunitního domu Cenacolo v ČR
úterý
22.12.
06:30 Kostel: za milost obrácení a Boží požehnání pro rodinu Hnilicovu, Pavlíčkovu a Halbsgutovu
22:00 Kostel: FJ
středa
23.12.
06:30 Kostel: za dar zdraví pro Káju Šebestovou
08:00 Kostel: příležitost ke svátosti smíření
08:00 Kostel: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

18:30 Kostel: za + Václava Zámečníka, za * a + rodinu
19:30 Klub Pod Kánoí: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=56

čtvrtek
24.12.
06:30 Kostel: na úmysl dárce
15:00 Kostel: na úmysl dárce
16:30 Kostel: FJ
pátek
25.12.
07:00 Kostel: za + mažela, + rodiče z obou stran, + sestru, bratra, švagrovou a tetu a za dar zdraví pro rodiny Řihákovu a Konečnou
08:30 Kostel: FJ
10:00 Kostel: FJ
11:30 Kostel: za rodinu Barcuchovu
18:30 Kostel: za + Annu a Josefa Breneslovy a + rodinu
sobota
26.12.
07:00 Kostel: FJ
08:30 Kostel: FJ
10:00 Kostel: FJ
11:30 Kostel: za * a + rodiny Baránkovu a Vojtáskovu a za duše v očistci
18:30 Kostel: za + Martina Štěrbu
neděle
27.12.
07:00 Kostel: za rodinu Kolářovu, Šintálovu a Knedlovu a za Boží požehnání pro celou rodinu
08:30 Kostel: FJ
10:00 Kostel: za * a + rodinu Viceníkovu a Potáčkovu
11:30 Kostel: za + Aloise Hambálka a za + syna Martina Hambálka
18:30 Kostel: za farníky
pondělí
28.12.
06:30 Kostel: za + manžela Rudolfa Dostálka, + syna Rudolfa a * rodinu
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za otevření komunitního domu Cenacolo v ČR
úterý
29.12.
06:30 Kostel: na úmysl dárce
09:00 Klub Pod Kánoí: Vstup volný, netřeba se přihlašovat :-)
středa
30.12.
06:30 Kostel: za * a + členy živého růžence
08:00 Kostel: příležitost ke svátosti smíření
08:00 Kostel: https://www.farnostzlin.cz/clanek.php?id=21

18:30 Kostel: za * a + kněze a za duše v očistci
čtvrtek
31.12.
06:30 Kostel: za rodiny Strakovu a Janásovu
17:00 Kostel: na poděkování za uplynulý rok
pátek
1.1.
07:00 Kostel: za * a + farníky
sobota
2.1.
06:30 Kostel: za Boží požehnání pro rodinu Hnilicovu, Pavlíčkovu a Halbsgutovu, za duše v očistci a nenarozené děti
18:30 Kostel: za * i + rodinu Verbergrovu, za + Miroslava Palíška a * rodinu Palíškovu
neděle
3.1.
07:00 Kostel: za farníky
08:30 Kostel: za * a + rodinu Ingrovu a Mikelovu
10:00 Kostel: na poděkování za dar života a dar křtu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu Válkovu a Andrýskovu
11:30 Kostel: za dar zdraví pro pí. Káju Šebestovou a požehnání pro * rodinu
18:30 Kostel: za + rodiče Libuši a Josefa Doležalovy
pondělí
4.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
5.1.
06:30 Kostel: za poutníky Jakubské cesty, za lidi v organizaci Camino Europe a za požehnání pro jubilejní rok Jacobeo 2021 Putovani do Compostely
středa
6.1.
06:30 Kostel: za nenarozené děti v rodině Rédrových a Pelánkových
18:30 Kostel: za + Antonína Janovského, + rodiče a bratra, a ochranu Boží pro * rodinu
čtvrtek
7.1.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:30 Kostel: za + Amálii Šimurdovou k jejím nedožitým narozeninám a ochranu Panny Marie pro celou * rodinu
pátek
8.1.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
18:30 Kostel: za spásu duší manželů Rédrových a za jejich * dcery s rodinami
sobota
9.1.
06:30 Kostel: za živou a zemřelou rodinu Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu a Mackovu, za duše v očistci a zemřelou Radomíru
18:30 Kostel: za Boží požehnání pro rodiny Klempovou a Sedláčkovou a za duše v očistci
neděle
10.1.
07:00 Kostel: ( volná intence )
08:30 Kostel: za farníky
10:00 Kostel: za všechny pokřtěné v předešlém roce
11:30 Kostel: za děti a rodiče v projektu Adopce na dálku Afrika a koordinátora misionáře Gerharda Weaga
18:30 Kostel: za Martina Postavu, rodiče, * a + rodinu a duše v očistci
pondělí
11.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
12.1.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
středa
13.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
čtvrtek
14.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: prosba o dar zdraví a Boží vedení
pátek
15.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za * a + rodinu Smyčkovu a Genzerovu
sobota
16.1.
06:30 Kostel: za + Kamila Straku
18:30 Kostel: za rodiny Šebestovou a Holečkovou
neděle
17.1.
07:00 Kostel: ( volná intence )
08:30 Kostel: za + Ludmilu Hebelkovou a * rodinu
10:00 Kostel: za farníky
11:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
pondělí
18.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
19.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
středa
20.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
čtvrtek
21.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za + Jindřicha Janečku a * rodinu
pátek
22.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za P. Josefa Pechance, jeho synovce Josefa, * rodinu a duše v očistci
sobota
23.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za živou a + rodinu Černou
neděle
24.1.
07:00 Kostel: ( volná intence )
08:30 Kostel: poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého
10:00 Kostel: za * a + rodinu Smyčkovu a Genzerovu
11:30 Kostel: za farníky
18:30 Kostel: ( volná intence )
pondělí
25.1.
06:30 Kostel: na poděkování za dar víry a života a za rodiny Šimečkovu a Frolkovu
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
26.1.
06:30 Kostel: za živé a zemřeloé rodiny Kolářovu, Knedlovu, Šintálovu s prosbou o Boží požehnání
středa
27.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého
čtvrtek
28.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: poděkování Pánu za 40 let života Jany Galové s prosbou o Boží požehnání do dalších let
pátek
29.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: poděkování Pánu za 40 let života Jany Galové s prosbou o Boží požehnání do dalších let
sobota
30.1.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
neděle
31.1.
07:00 Kostel: ( volná intence )
08:30 Kostel: za rodiny Keprtovu a Gerychovu
10:00 Kostel: za * a + rodinu Wygrysovou
11:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za farníky
pondělí
1.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
2.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
středa
3.2.
06:30 Kostel: za + rodiny Svobodovu, Morbicerovu a + Marii Hlaváčovou
18:30 Kostel: za * a + rodinu Strakovu a Janásovu
čtvrtek
4.2.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:30 Kostel: za všechny kněze, se kterými jsme se na životní cestě setkali, a za nová kněžská povolání
pátek
5.2.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
18:30 Kostel: ( volná intence )
sobota
6.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
neděle
7.2.
07:00 Kostel: za farníky
08:30 Kostel: za + Františku a Oldřicha Malého, syna Pavla a * rodinu
10:00 Kostel: ( volná intence )
11:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
pondělí
8.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
9.2.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
středa
10.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na poděkování za 60 let společného života manželů Kusákových
čtvrtek
11.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
pátek
12.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
sobota
13.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
neděle
14.2.
07:00 Kostel: ( volná intence )
08:30 Kostel: za farníky
10:00 Kostel: za všechny sezdané v minulém roce
11:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za + Petra Zatloukala a jeho děti
pondělí
15.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
16.2.
06:30 Kostel: za živé a zemřelé rodiny Kolářovu, Knedlovu, Šintálovu s prosbou o Boží požehnání
středa
17.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
čtvrtek
18.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
pátek
19.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za + Václava Andrýska, za + Annu Andrýskovou, za duše v očistci
sobota
20.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za živou a + rodinu Ševčíkovu
neděle
21.2.
07:00 Kostel: za + Josefa Vlčka s prosbou o Boží požehnání pro * rodinu
08:30 Kostel: ( volná intence )
10:00 Kostel: za farníky
11:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
pondělí
22.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
23.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
středa
24.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
čtvrtek
25.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
pátek
26.2.
06:30 Kostel: za + Jiřího a Věru Kadlčákovi, rodiče z obou stran, * rodinu a duše v očistci
18:30 Kostel: ( volná intence )
sobota
27.2.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
neděle
28.2.
07:00 Kostel: ( volná intence )
08:30 Kostel: ( volná intence )
10:00 Kostel: ( volná intence )
11:30 Kostel: za farníky
18:30 Kostel: ( volná intence )
pondělí
1.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
2.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
středa
3.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
čtvrtek
4.3.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:30 Kostel: ( volná intence )
pátek
5.3.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
18:30 Kostel: ( volná intence )
sobota
6.3.
06:30 Kostel: za + Josefa Jakubíčka k 10. výročí jeho úmrtí
18:30 Kostel: za manžele Vlaďku a Petra Pelánkovy a jejich děti
neděle
7.3.
07:00 Kostel: za živé a zemřelé rodiny Kolářovu, Knedlovu, Šintálovu s prosbou o Boží požehnání
08:30 Kostel: ( volná intence )
10:00 Kostel: za + manžela a syna Jana Uhlíka, * rodinu a duše v očistci
11:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za farníky
pondělí
8.3.
06:30 Kostel: za zemřelého Karla Hrnčíře a rodinu Hrnčířovou
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
9.3.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
středa
10.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za + rodiče Hnilovy a za ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
čtvrtek
11.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za + rodiče Hnilovy a za ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu
pátek
12.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
sobota
13.3.
06:30 Kostel: za živou a zemřelou rodinu Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou, Hnilicovu a Mackovu, za nenarozené děti
18:30 Kostel: Za + Jana Vranu a živou i zemřelou rodinu
neděle
14.3.
07:00 Kostel: za farníky
08:30 Kostel: ( volná intence )
10:00 Kostel: za + rodiče a + bratry a Boží požehnání pro * rodinu Šebákovu
11:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
pondělí
15.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
16.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
středa
17.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
čtvrtek
18.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
pátek
19.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za + rodiče Zdeňka a Marii Těžkých, prarodiče a * rodinu
sobota
20.3.
06:30 Kostel: za+ rodiče Váňovy a Zbořilovy, snachy, syna a živé rodiny
18:30 Kostel: za maminku Karlu a sestru Veroniku
neděle
21.3.
07:00 Kostel: ( volná intence )
08:30 Kostel: za farníky
10:00 Kostel: za + rodinu Gajdaczkowou a Waszkowou
11:30 Kostel: za + rodiče Drgovy, duše v očistci a nenarozené děti
18:30 Kostel: za + Marušku Jurečkovou, * a + rodinu Jurečkovou, Šurou a Hevrovou
pondělí
22.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
23.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
středa
24.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
čtvrtek
25.3.
06:30 Kostel: za manžela Bořivoje Jakšiče a ochranu a pomoc Boží pro * rodinu
18:30 Kostel: na úmysl dárce
pátek
26.3.
06:30 Kostel: za + Lubomíra Sušilu, jeho manželku, dva syny a pracovníky firmy SALVO
18:30 Kostel: ( volná intence )
sobota
27.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: za + Danu Bagarovou
neděle
28.3.
07:00 Kostel: za + Jiřího Klinkovského a * rodinu
08:30 Kostel: ( volná intence )
10:00 Kostel: za farníky
11:30 Kostel: za živou a zemřelou rodinu Navláčilovou a Beníčkovou
18:30 Kostel: ( volná intence )
pondělí
29.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
30.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
středa
31.3.
06:30 Kostel: ( volná intence )
18:30 Kostel: ( volná intence )
sobota
3.4.
19:00 Kostel: poděkování za dar křtu a za nově pokřtěné
neděle
4.4.
07:00 Kostel: za farníky
pondělí
5.4.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
čtvrtek
8.4.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
9.4.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
neděle
11.4.
08:30 Kostel: za farníky
pondělí
12.4.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
13.4.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
neděle
18.4.
10:00 Kostel: za farníky
pondělí
19.4.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
neděle
25.4.
08:30 Kostel: za skauty
11:30 Kostel: za farníky
pondělí
26.4.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
pondělí
3.5.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
čtvrtek
6.5.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
7.5.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
pondělí
10.5.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
11.5.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
pondělí
17.5.
06:30 Kostel: za + Květoslavu Zavrtálkovou
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
pondělí
24.5.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
pondělí
31.5.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
čtvrtek
3.6.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
4.6.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
pondělí
7.6.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
8.6.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
pátek
11.6.
06:30 Kostel: za posvěcení kněží naší farnosti
pondělí
14.6.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
pondělí
21.6.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
pondělí
28.6.
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
čtvrtek
1.7.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
2.7.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
úterý
13.7.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
čtvrtek
5.8.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
6.8.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
úterý
10.8.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
čtvrtek
2.9.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
3.9.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
neděle
5.9.
08:30 Kostel: za školáky a jejich rodiče
úterý
14.9.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
pátek
1.10.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
čtvrtek
7.10.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
úterý
12.10.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
pátek
15.10.
06:30 Kostel: za + Jana Zavrtálka a + syna
čtvrtek
4.11.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
5.11.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
úterý
9.11.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
čtvrtek
2.12.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
3.12.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
úterý
14.12.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
pátek
31.12.
17:00 Kostel: na poděkování za uplynulý rok
sobota
31.12.
17:00 Kostel: na poděkování za uplynulý rok