Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 11.5. do 31.12.2022

Den Čas Místo a text
úterý
11.5.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
12:00 Kostel: pohřeb: Švanda Ladislav
středa
12.5.
06:30 Kostel: za + Marcelu Jansen a * i + rodinu
13:00 Kostel: pohřeb: Opravilová Ludmila (1924)
18:30 Kostel: za + Jaroslava Válka k 3. výročí úmrtí a za duše v očistci
čtvrtek
13.5.
06:30 Kostel: za * a + členy Rodiny Neposkvrněné
17:00 Kostel: za mír a pokoj ve světě, zvláště na Ukrajině
18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/4young

18:30 Kostel: za * a + členy Živého růžence Zlín
19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/4young

pátek
14.5.
06:30 Kostel: na poděkování za dar života a křtu vnučky Magdalény s prosbou o požehnání do dalších let
11:30 Kostel: pohřeb: Brhelová Marie
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: poděkování za dar života Heleny Šafránkové s prosbou o ochranu P. Marie
sobota
15.5.
06:30 Kostel: za + rodiče Jarošovy a * rodinu Jurákovu, Schneiderovu, Štrbovu a Adamuškovu
18:30 Kostel: za rodinu Kuchovskou, Skybovu a Tvrdoňovu
neděle
16.5.
07:00 Kostel: za * a + rodinu Šenkyříkovu, Ščuglíkovu a Stuchlíkovu.
08:30 Kostel: za * a + rodinu Olšanovu, Bílkovu, Holíkovu a Ondráčkovu. Za 70. let života a duše v očistci.
10:00 Kostel: na poděkování za dar života syna a zetě s prosbou o požehnání za jejich rodiny
11:30 Kostel: za farníky
16:00 Kaple PM, Zlín-Příluky: 16.00 hod. – májová pobožnost u kaple Panny Marie ustavičné pomoci, Zlín-Příluky, sraz ve 14.00 hod. u Domova seniorů na Burešově
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za + maminku Ludmilu Bluskovou a její rodinu
pondělí
17.5.
06:30 Kostel: za + Květoslavu Zavrtálkovou
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
18.5.
06:30 Kostel: na poděkování za dar života a křtu s prosbou o Boží požehnání do dalších let
středa
19.5.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Šintálovu, Kolářovu a Šalenovu
18:30 Kostel: za + Ludmilu Odvárkovou s prosbou o požehnání pro rodinu Mačkovu a Odvárkovu
18:30 Kostel: za + rodiče Šůstkovy, s prosbou za spásu jejich duší a zrození pro nebe
čtvrtek
20.5.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Holíkovu a Krajčovu
18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/4young

18:30 Kostel: za + manžela Ernesta, + maminku Veroniku a + tatínka Františka
19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/4young

pátek
21.5.
06:30 Kostel: za ukončení pandemie
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za syna Petra Šafránka a jeho rodinu s prosbou o dar víry a ochranu P. Marie
sobota
22.5.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Cekotovu, Skácelovu, Zapletalovu, Kopečnou a Hnilicovu, za + Marii Skácelovu a + Vladimíra Kopečného a + Helenu Cekotovou
18:30 Kostel: za + manžele Bodečkovy, * rodinu Ryšavou
neděle
23.5.
07:00 Kostel: za + Antonína Čecha, Zdenku Čechovou, rodiče z obou stran a všechny + v době pandemie
08:30 Kostel: za * a + rodinu Strakovu a Janásovu
10:00 Kostel: za + Marii Kadubcovu, manžela Václava, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci
11:30 Kostel: za farníky
16:00 Kostel PM Sněžné, Provodov: 16.00 hod. – májová pobožnost v kostele Panny Marie Sněžné na Provodově, sraz ve 13.30 hod. na autobusové zastávce Pindula (Kudlov, myslivna); odjezd autobusu zpět do Zlína ze zastávky Provodov-Maleniska v 17.11 hod. a poslední v 17.57 ho.
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: Za zemřelé manželé Olinku a Luboše Kusákovy a jejich rodinu
pondělí
24.5.
06:30 Kostel: za manželku Janu, její děti a vnuky a poděkování za šedesát let života
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
25.5.
06:30 Kostel: za kněze a řeholníky a nová svatá povolání
středa
26.5.
06:30 Kostel: za + rodiče Františku a Karla Firichovy a * rodinu
18:30 Kostel: na poděkování za dar života a za * a + rodinu
čtvrtek
27.5.
06:30 Kostel: za rodinu Velískovou a duše v očistci
18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/4young

18:30 Kostel: Na poděkování za dar života pro Barborku s prosbou o Boží pomoc pro ni a její blízké
19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/4young

pátek
28.5.
06:30 Kostel: za obrácení hříšníků
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání
sobota
29.5.
06:30 Kostel: za Boží požehnání pro živou a + rodinu Hnilicovu, Pavlíčkovu, Halbsgutovu a Skřivánkovu. Za duše v očistci a nenarozené děti
18:30 Kostel: za + rodiče Mařasovy a * rodinu
neděle
30.5.
07:00 Kostel: za+ Karla Staňka, Marii a Františka Kopečné, jejich + a * rodinu
08:30 Kostel: poděkování za prožitých 57 let v manželství s prosbou o požehnání a ochranu P. Marie do dalších let
10:00 Kostel: za * a + rodinu Malotovu
11:30 Kostel: za přítele PhDr. Lubomíra Filipa Piperka
16:00 Kaple PM u Svaté vody, Malenovice: 16.00 hod. – májová pobožnost u kaple Panny Marie u Svaté vody v Malenovicích, sraz ve 13.30 hod. na zastávce MHD Maják, točna
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za farníky
pondělí
31.5.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Šintálovu, Kolářovu a Šalenovu
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
1.6.
06:30 Kostel: za * a + kněze našich farností
středa
2.6.
06:30 Kostel: za + Františka a Alžbětu Černých a dvoje rodiče
18:30 Kostel: za + rodiče Josefa a Vlastu Zajíčkovy, * rodinu a +++
čtvrtek
3.6.
06:30 Kostel: za větší úctu k eucharistii a nová duchovní povolání
18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/4young

18:30 Kostel: za živou a + rodinu Kudličkovu
19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/4young

pátek
4.6.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za + rodiče Marii a Karla Bouškovy a babičku Boženu
sobota
5.6.
06:30 Kostel: za + syna, jeho dědečka Václava, * rodinu a duše v očistci
18:30 Kostel: za + Jana Dynku, sourozence a rodiče
neděle
6.6.
07:00 Kostel: za farníky
08:30 Kostel: za * a + rodinu Malenovskou a Čechovu
10:00 Kostel: za * a + rodinu Viceníkovou a Potáčkovou
11:30 Kostel: za + rodiče Aloisii a Františka, za prarodiče a milovanou sestru Evu
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: poděkování za 70 let života
pondělí
7.6.
06:30 Kostel: poděkování za dar života Romana Frolka SJ a dcery Anny Marie, s prosbou o dary Ducha Svatého do dalších let života
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
8.6.
06:30 Kostel: za živé a zemřelé rodiny Vránovou a Mánkovou
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
středa
9.6.
06:30 Kostel: za syna Filipa
18:30 Kostel: s prosbou za klid duše a Boží odpuštění pro + Miroslava Bobáka a jeho * rodinu Bobákovu
čtvrtek
10.6.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Aufovu a Duroňovu
18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/4young

18:30 Kostel: za + Annu Breneselovu, manžela, rodiče, sourozence a prarodiče
19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/4young

pátek
11.6.
06:30 Kostel: za posvěcení kněží naší farnosti
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: na poděkování za 75 let života, s prosbou o  ochranu Panny Marie a Boží požehnání do dalších let
sobota
12.6.
06:30 Kostel: za * a + kněze a řeholníky
18:30 Kostel: za + Miladu Valentovou, manžela Milana a Boží ochranu pro * rodinu
neděle
13.6.
07:00 Kostel: za dar zdraví pro nemocného kněze Antonína
08:30 Kostel: za farníky
10:00 Kostel: za + rodiče Novosadovy, + Janu Pechancovu, * rodinu Pavelcovu a duše v očistci
11:30 Kostel: na poděkování za obdržené milosti s prosbou o požehnání pro rodinu Jurákovu a Adamuškovu
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za *a + členy Živého růžence
pondělí
14.6.
06:30 Kostel: za nenarozené děti 
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
15.6.
06:30 Kostel: za Boží požehnání pro děti k výročí křtu
středa
16.6.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Patočkovu a Sahánkovou
18:30 Kostel: za + rodiče Hnilovy a jejich + děti a prosbou o ochranu a Boží pomoc pro * rodinu
čtvrtek
17.6.
06:30 Kostel: za * a + členy rodiny Vrbíkovi a Paciorkovi
18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/4young

18:30 Kostel: za + Vlastimila Karáska, rodiny Karáskovu a Pančoškovu
19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/4young

pátek
18.6.
06:30 Kostel: za + rodiče Němečkovy, jejich + děti s prosbou o Boží ochranu pro * rodinu
09:00 Olomouc: ( volná intence )
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za + profesora Jaroslava Rybku a jeho + manželku MUDr. Vlastu Rybkovou
sobota
19.6.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Karáskovu
18:30 Kostel: za * a + rodinu Bartoňkovu a Jemelkovu
neděle
20.6.
07:00 Kostel: za * a + rodinu Ordeltovu a Bernatíkovu
08:30 Kostel: na úmysl dárce
10:00 Kostel: za farníky
11:30 Kostel: za + Ludmilu Odvárkovou a Josefa Odvárku a za Boží pomoc pro * rodinu Mačkovu a Odvárkovu
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za rodinu Malotovu, syna Tomáše jeho ženu Irenu, vnučky Natálku a Sofii, s prosbou a dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pondělí
21.6.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Dalajkovu, Kutrovu a Ordeltovu
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
22.6.
06:30 Kostel: za + rodiče Švidrnochovy, bratra, příbuzné a * rodinu
středa
23.6.
06:30 Kostel: za Boží požehnání a ochranu pro syna Jana a jeho rodinu
18:30 Kostel: Za zemřelé manželé Olinku a Luboše Kusákovy a jejich rodinu
čtvrtek
24.6.
06:30 Kostel: za * a + uživatele charitních služeb Samaritán
18:00 Regina: https://www.farnostzlin.cz/4young

18:30 Kostel: za + syna Josefa Polaštíka a za * rodinu
19:30 Regina: https://www.farnostzlin.cz/4young

pátek
25.6.
06:30 Kostel: za + Pavlu a Milana Kalinovi
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za + Ivana Jirouta a * a + rodinu
sobota
26.6.
06:30 Kostel: za * a + rodinu Sovjákovu z Kudlova
18:30 Kostel: za + Irenu Jarošovou a duše v očistci
neděle
27.6.
07:00 Kostel: za * a + rodinu Šintálovu, Kolářovu a Šalenovu
08:30 Kostel: za Anastázii Matůšovou, za Petra Vašulku a * rodinu
10:00 Kostel: k pátému výročí umrtí maminky Blanky Cekotové. Za * a + rodinu. Za duše v očistci
11:30 Kostel: za farníky
17:00 Kostel: příležitost k tiché adoraci
18:30 Kostel: za + Janu Zapletalovou a * i + rodinu
pondělí
28.6.
06:30 Kostel: za rodiče Boženu a Jana Stuchlíkovi
18:30 Kostel: na úmysly studentů a za komunitu Cenacolo v ČR
úterý
29.6.
06:30 Kostel: za rodinu Dleštíkovu, Danielovu a blízké příbuzné a za obrácení k víře
středa
30.6.
06:30 Kostel: na poděkování za dar života a křtu s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:30 Kostel: za obnovu kultury života v naší zemi a obnovení respektu k životu každého dítěte od okamžiku jeho početí
čtvrtek
1.7.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:30 Kostel: za + manžela Milana Kavuliče
pátek
2.7.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
18:30 Kostel: za Olivera a rodiče
sobota
3.7.
06:30 Kostel: za + rodiče Hyánkovy, rodiče z obou stran, vnuka a snachu, dcery a zetě, +++
18:30 Kostel: za * a + rodiny Štérovu a Olivíkovu
neděle
4.7.
10:00 Kostel: za + rodiny Víceníkovu, Soporskou, Hýžovu +++ a za dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu
18:30 Kostel: za farníky
pondělí
5.7.
06:30 Kostel: za + Věru Holoubkovou
neděle
11.7.
07:00 Kostel: za farníky
úterý
13.7.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
neděle
18.7.
10:00 Kostel: za farníky
neděle
25.7.
08:30 Kostel: za farníky
10:00 Kostel: za + Jiřinu Burianovou
neděle
1.8.
11:30 Kostel: za farníky
čtvrtek
5.8.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
6.8.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
úterý
10.8.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
středa
11.8.
06:30 Kostel: za * a + rodiny Štérovu a Olivíkovu
pátek
13.8.
18:30 Kostel: za + manžela Josefa a rodinu Tomanovičovu
čtvrtek
2.9.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
3.9.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
neděle
5.9.
08:30 Kostel: za školáky a jejich rodiče
středa
8.9.
18:30 Kostel: za + rodiče Jindřišku a Oldřicha Haškovy
úterý
14.9.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
pátek
1.10.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
čtvrtek
7.10.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
úterý
12.10.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
pátek
15.10.
06:30 Kostel: za + Jana Zavrtálka a + syna
čtvrtek
4.11.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
5.11.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
úterý
9.11.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
čtvrtek
2.12.
06:30 Kostel: za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
pátek
3.12.
06:30 Kostel: za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
úterý
14.12.
06:30 Kostel: za rodiče a matky v tísni, aby měli odvahu přijmout počatý život
pátek
31.12.
17:00 Kostel: na poděkování za uplynulý rok
sobota
31.12.
17:00 Kostel: na poděkování za uplynulý rok