Nouzový stav

Nouzový stav

Pokyny určené návštěvníkům farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

V reakci na nařízení vlády nastávají ve zdejší farnosti tyto změny:

 •  
  Bohoslužby
  od 22. 10. 2020:
  • účastníci bohoslužeb jsou vázáni všemi vládními nařízeními
  • všední večerní bohoslužby budou přenášeny online, stejně tak i nedělní bohoslužba v 8:30
  • ve všední dny dle pravidelného pořadu a v neděli v 8:30 – všechny vaše úmysly budou odslouženy (viz Aktuální pořad či Kalendář)
  • svatby a pohřby se mohou uskutečnit v omezeném počtu 10 lidí
  • při bohoslužbách zpívá max. 5 lid
  • neprojevuje se pozdravení pokoje podáváním ruky
  • svaté přijímání se bude podávat pouze na ruku a ve stoje (nejprve je nutné si sundat roušku následně udělat úkrok stranou, přijmout eucharistii, nasadit si roušku a odejít)
  • mše online budou k dispozici i z jiných farností
  • kostel bude k soukromé modlitbě otevřen od 7:00 do 18:15
  • podávání sv. přijímání v neděli od 7:00 do 8:00 a od 15:00 do 16:00.
 •  
  Zpovědi
  od 14. 10. 2020:
  • následující týdny budeme zpovídat ve vážných případech po telefonické domluvě
  • po svátosti smíření lze přijmout eucharistii
 •  
  Adorace
  od 14. 10. 2020:
  • kostel bude k soukromé modlitbě otevřen od 7:00 do 18:00
 •  
  Výuka náboženství
  • výuka náboženství na faře a na Regině distančně
 •  
  Společenství
  • škola společenství přechází na distanční formu videokatechezí
  • katecheze o Desateru – distanční forma videokatechezí
  • setkávání společenství závisí na rozhodnutí jejich animátorů (povoleno je 6 lidí)
  • všechna setkání na faře se do 2. listopadu 2020 ruší
 •  
  Farní kancelář
 •  
  Klub Pod Kánoí
  • provoz klubu je přerušen už od soboty 3. 10. 2020
 •  
  Prodejna Veni
  • Z rozhodnutí vlády do konce nouzového stavu ZAVŘENO. Pokud bych vám mohla nějak pomoci, kontaktujte mne na telefonním čísle 736 522 831 (nejlépe mezi 13 a 16 hodinou). Marie Hrdličková, KNA.
 •  
  Nejbližší aktivity farnosti
  • Misijní most online (přenos najdete na YouTube kanálu farnosti)
  • Misijní neděle bude připomenuta pouze výzdobou, přímluvami a sbírkou -> sbírka se odkládá, zůstává možnost zaslání na účet PMD
  • Misijní jarmark se odkládá
  • Setkání farních rad tří děkanátů s o. arcibiskupem se odkládá
  • Dušičkové pobožnosti se za aktuálních podmínek neuskuteční
 •  
  Nabídka
 •  
  Výzva ke spolupráci
  • buďme v tyto náročné dny trpěliví a prokažme křesťanskou trpělivost a naději
  • vezměme tuto situaci jako výzvu k intenzivní modlitbě, svědectví víry ve věčnost a moc živého a milujícího Boha
  • zůstaňme lidmi pevně stojícími nohama na zemi – všímejme si jeden druhého a pomáhejme si jak jen je to možné
 •  

   

   

   

 •