Poslat fotky

Poslat fotky

Drazí farníci, dobře víte, že život farnosti se neodehrává jen v kostele a že u všeho nemusí být vaši kněží. Budeme velmi rádi, když nám občas zašlete své fotografie či videa, které by se mohly objevit jak na webu, tak v Životě farností. Proto prosíme o zaslání v plné kvalitě. Můžete k tomu využít svého e-mailového klienta nebo služby jako uschovna.cz. Vše směřujte na farní adresu [email protected] nebo [email protected].

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vaše snímky ;-)

zlínští kněží a redakce Života farností