V rámci týdne manželství zveme všechny manžele, snoubence, ale i ty, kteří se chtějí modlit za manželství svých blízkých, na adoraci.

Adorace se uskuteční v pátek 12. února od 17 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba. Modlitbu povedou manželské páry z farnosti společně s knězem, který adoraci zakončí svátostným požehnáním.

Hudebně adoraci obohatí chválovými písněmi manželé Dombekovi.

S ohledem na možnou omezenou účast v kostele vás zveme ke společnému prožití prostřednictvím YouTube kanálu farnosti.