V pátek 17. května 2024 oslavíme neuvěřitelných 30 let od vzniku naší školy. Rádi bychom prožili tento důležitý milník společně s našimi současnými zaměstnanci, studenty, absolventy, ale také s širokou veřejností – všichni jste srdečně zváni!

Připravili jsme pestrý program. Dopoledne se můžete přijít podívat do školy a s průvodci z řad žáků nahlédnout do tříd, shlédnout ukázky výuky, vyzkoušet si některé aktivity, ochutnat školní svačinku, prohlédnout si kroniky školy a celkově tak zakusit jedinečnou atmosféru školy.

Odpoledne Vás zveme ve 14 hodin do kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na děkovnou mši svatou, kterou bude celebrovat olomoucký arcibiskup Mons. Josef Nuzík a zpěvem ji doprovodí naše školní schola.

V oslavách pak budeme pokračovat na prostranství před kostelem na Jižních Svazích. Čekají nás kulturní vystoupení současných i bývalých žáků, občerstvení a také koncert oblíbeného písničkáře a zpěváka Pavla Helana. Budete si moct zakoupit kolekci školního oblečení a drobné upomínkové předměty s logem školy.

Pro naši církevní školu i školku jsou stěžejní hodnotou dobré vztahy mezi dětmi, žáky, pedagogy i rodiči. Jsme vděčni Bohu i všem lidem, kteří nás jakkoliv podporují, že mají děti ve Zlíně možnost vzdělávat se v křesťanské škole a učit se tak hodnotám, které jsou pro jejich život stejně důležité jako kvalitní vzdělání. Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Mgr. Michaela Černošková
ředitelka školy

www.czszlin.cz