V sobotu 9. ledna jsem v promluvě nabízel myšlenky  O  Božím vedení (od Pata Collins). Každý sportovec, když to chce někam daleko dotáhnout, hledá co nejlepšího a nejschopnějšího trenéra. Takový trenér nemůže být celých 24 hodin se svým sportovcem jak tomu je u Ježíše, který je s námi stále a dává nejenom vynikající, nepostradatelné rady, ale i sílu k uskutečňování. My se musíme po celý život učit je zachycovat a hlavně pak se jimi řídit a u něho i čerpat sílu k stálému začínání.

Tyto rady jsou dány na měsíc leden, ale můžeme začít datem, kdy jsme se k myšlenkám dostali a končit za 31 dní. Tedy např. když začneme 10. ledna budeme končit 10. února.  Nebo si celý cyklus vět zopakovat ještě další měsíc. Určitě to nebude na škodu, spíše naopak. Nebo zakroužkujte si ty, které vás nejvíce oslovily, a k nim se další měsíc vracejte a žijte je!

Nebojte se sdílet své zkušenosti se zachycováním Božího vedení, a žitím dle toho, s druhými, zvláště s nejbližšími doma či ve svých společenstvích! Když napíšete své zkušenosti i mně ([email protected]), budu rád! A také tyto „myšlenky“ nabízejte druhým!

I já se chci o to snažit a každému z vás žehnám!

P. Ivan

PDF ke stažení: Pat Collins – myšlenky o Božím vedení

 

Fotografie a další informace o P. Patovi na webu http://lenkafojtikova.cz/blog/p-pat-collins-se-zasazuje-o-novou-evangelizaci/