Adventní duchovní obnova pro ženy 2020 online

Papežská kolej Nepomucenum a Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského zvou ženy ke ztišení při duchovní obnově na začátku adventu. Obnova se uskuteční online v termínu 28. - 29. listopadu 2020.

Další informace zde:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201124adventni-duchovni-obnova-pro-zeny-2020-online