Nabízíme vám možnost prožít po dobu 9 dnů čas v modlitbě a přítomnosti svatých manželů a rodičů sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Společně s relikviářem vám bude zapůjčena také kniha o životě těchto svatých manželů a rodičů. Můžete ji společně pročítat, inspirovat se a vyprošovat na jejich přímluvu potřebné milosti pro vaši rodinu a manželství.

Zájemci se mohou hlásit Markétě Piknové, na tel.:606 715 994, email.:[email protected]

Kdo jsou Zélie a Ludvík Martinovi