Od 16. 11. do 6. 12. probíhá hlasování pro návrhy na zkrášlení veřejných prostor v rámci projektu Tvoříme Zlín. Podpořte prosím svým hlasem návrh Rekonstrukce okolí kaple Panny Marie na Zlínských Pasekách.

Hlasovat můžete na webu: https://vote.d21.me/cs/info/tvorimezlin

Kaple Panny Marie na Zlínských Pasekách se nachází poblíž točny MHD Paseky a je přístupná strmou ulicí, nazývající se U kaple. Tato prostá kaplička má svého génia loci i díky místu, na kterém je vystavěna. Společnost jí dělá venkovní posezení s lavičkami a opravený kříž z roku 1893. Mezi podobiznami padlých během I. sv. války je na kříži i podobenka stavitele původní dřevěné kaple, která zde stávala v letech 1896-1935, poté byla přestavěna do dnešní zděné podoby. Zvon kaple je původní, neboť se jej za II. světové války před německou konfiskací podařilo místním ukrýt do blízké stodoly.

Schází se zde nejen místní obyvatelé, mimo jiné se v kapli každoročně druhou srpnovou neděli koná poutní mše svatá, ale také lidé z širšího okolí. Prostor kolem kaple ovšem neodpovídá kultuře a duchu místa. Mělo by dojít k rekonstrukci dlažby a schodiště, k osazení nového mobiliáře a novým sadovým úpravám. Tomu všemu by předcházela projektová dokumentace navržených úprav s citem k místu této sakrální stavbičky.

Celý popis projektu: https://vote.d21.me/cs/info/tvorimezlin/proposals/5eb8f80596fa1f23d0c5c058-rekonstrukce-okoli-kaple-panny-marie-na-zlinskych-pasekach

Děkujeme za spolupráci ;-)